Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt program, nye muligheter!. Stikkord for presentasjonen: •Ny geografi og nytt utgangspunkt •Programdokumentet og analysene •Programkomplement.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt program, nye muligheter!. Stikkord for presentasjonen: •Ny geografi og nytt utgangspunkt •Programdokumentet og analysene •Programkomplement."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt program, nye muligheter!

2 Stikkord for presentasjonen: •Ny geografi og nytt utgangspunkt •Programdokumentet og analysene •Programkomplement

3 • Erfaringer fra IIA og ønsker fra partnerskapet G jennomgått av Bosse tidligere! • EU’s intensjoner med IIIA programmet • Analyser av grenseregionen Tre utgangspunkt for det nye programmet:

4 EU’s krav og ønsker for ett nytt program: • Ett kontaktpunkt mellom programadministrasjonen og EU- kommisjonen (en forvaltningsmyndighet) • Nærheten til det enkelte prosjekt må opprettholdes •Ta utgangspunkt i analyser, partnerskapet og erfaringer fra IIA • Større prosjekt og helhetlige strategier • Færre rygg mot rygg prosjekt • Endringer i kostnadsbudsjett og rapportering • Større vekt på indikatorer og resultat

5 Nytt i Interreg IIIA •Hovedsakelige endringer: –Ett hovedprogram med fire delprogram –Ny geografi i delområdene –Større budsjett men flere år –Flere innsatsområder –Strengere krav til gjennomføringen –m.m.

6 Interreg IIIA Sverige - Norge omfatter et stort geografisk område!

7 Grenseløst samarbeid: Områdets kommuner:

8 Delområdet Grenseløst Samarbeid! • Nye geografiske områder • Analyser er gjennomført i delområdet • Partnerskapet har deltatt i prosessene

9 Programdokument vs. programkomplement Programdokumentet: Invitasjon til partnerskapet om å delta fra EU-kommisjonen (retningslinjer) Programmet godkjennes av EU og tildeles økonomisk ramme Programmet fungerer som ytre ramme for avtale mellom grenseregionen og EU! Programkomplementet: Konkretisering av programmets innhold og gjennomføring Utarbeidet at forvaltningsmyndigheten og delområdesekretariatene Godkjennes av Overvåkningskomiteen

10 Programdokumentet: Bakgrunn Prosess Analyser Erfaringer IIA Visjon, mål og strategier Innsatsområder og åtgärder Indikatorer Organisering Programmets ytre rammer for gjennomføring i henhold til EU’s krav og retningslinjer Programkomplementet: Hva er Interreg IIIA Visjon, mål og strategier Prosjektinnsatser Medfinansiering Utvalgsprosessen Innsatsområder og åtgärder Beslutningsprosess Gjennomføring og oppfølging Fra rekvisisjon til utbetaling Informasjonsinnsatser m.m Programmets konkrete ramme for gjennomføring i beslutningsgruppen!

11 Programdokumentet I samarbeid med regionens partnerskap har man tatt fram to ulike analyser som programmet er bygd på: •Sosioøkonomisk analyse •SWOT - analyse Vi kommer ikke inn på selve analysen i denne presentasjonen!

12 Sosioøkonomisk analyse - tema: • Befolkningsutvikling • Utdanning og kompetanse • Arbeidsmarked • Næringsliv • Infrastruktur og kommunikasjoner • Natur og kultur • Helse • Miljø • Likestilling (jämställdhet) Programdokumentet Eksempler

13 •Sverige: befolkningsnedgang eller nullvekst langs grensene. •Norge: større deler med befolknings- økning. Både periferi og sentrum- problematikk.

14 •Utdanningsnivået i regionen er lavere enn gjennomsnittet i Sverige og Norge •Eidskog lavest med 9,4% •Karlstad høyest med 29,1%

15 Grenseløst Samarbeid området mangler kommuner med høye %-andeler selv om området har flere høyskoler. Opplysningene ligger til grunn for satsning på utdanning og kompetanse i området!

16 Arbeidsledighet er ikke et like stort problem i hele området. Ulikheter fører til grensependling. Gjennomsnittlig: Norge 1-2% Sverige 5-10%

17 Programdokumentet: Bakgrunn Prosess Analyser Erfaringer IIA Visjon, mål og strategier Innsatsområder og åtgärder Indikatorer Organisering Programmets ytre rammer for gjennomføring i henhold til EU’s krav og retningslinjer Programkomplementet: Hva er Interreg IIIA Visjon, mål og strategier Prosjektinnsatser Medfinansiering Utvalgsprosessen Innsatsområder og åtgärder Beslutningsprosess Gjennomføring og oppfølging Fra rekvisisjon til utbetaling Informasjonsinnsatser m.m Programmets konkrete ramme for gjennomføring i beslutningsgruppen! Programkomplementet

18 Visjon og mål : Mål: Fjerne minst 5 grensehinder Etablere minst 50 fungerende samarbeid mellom forskjellige aktører i grenseregionen Minst 900 grenseboere (hvorav minst 40% av hvert kjønn) skal ha deltatt i utdanninger/kurs av grenseregional karakter.

19 Programkomplementet Prosjektinnsatser: Hvem kan søke? Stort sett alle aktører med offentlig medfinansiering (utenom enkeltpersoner og enkeltbedrifter). Ulike former for prosjekt! Tema, geografi og økonomi! Prosjekt i delområde eller innen hele området. Regler for støtte til bedrifter/företag Gjør det vanskelig for bedrifter å søke

20 EU KRD Reg No Reg Sv Privat Hvordan finansieres Interreg ?

21 Norske staten Norske regionale midler Norske private midler Svenska offent- liga medel EU Svenska privata medel

22

23 Insatsområde A – Näringslivs- och kompetensutveckling ÅSNG B IS GS Åtgärd A1 Kunskap och kompetensutveckling Åtgärd A2 Utveckling av företag och företagande Åtgärd A3 Samisk samhällsutveckling Åtgärd A4 Regionöverskridande projekt X-XXX-XX XX-XXX-X XX-XXX-X XX-XXX-X Insatsområde B – Livsmiljö och samhällsutveckling Åtgärd B1 Infrastruktur och kommunikationer Åtgärd B2 Miljö och hälsa Åtgärd B3 Kultur, regional identitet och attraktionskraft Åtgärd B4 Regionöverskridande projekt -------- XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Insatsområde C – Tekniskt stöd Åtgärd C1 Administration* Åtgärd C2 Information och datastöd* XXXX XXXX XXXX XXXX Innsatsområder og åtgärder: Programkomplementet Prosjekt og aktiviteter i programmet er delt inn i tre innsatsområder og 10 åtgärder! Tekniskt stöd (TA) gjelder kun for drift av programmet!

24 Hvordan er åtgärdene bygd opp: Bakgrunn Syfte (Hensikt) Innhold Mål Eksempler på innsatser Hovedsakelige målgrupper Endelige (slutliga) støttemottakere Kategori Utvalgskriterier (generelle og åtgärdsspecifika) Indikatorer Økonomisk ramme Programkomplementet

25 Din kontaktyta är Interregsekretariatet •Information, råd och stöd till sökande •Blanketter, broschyrer, informationsmaterial •Rådgivare vid utformning av projekt •Projektsökarträffar •Beredning av ansökningar •Skriva beslutsförslag och föredra i Beslutsgruppen •Granskning av rekvisitioner •Projektuppföljning •Stödja projektägarna under genomförandet

26


Laste ned ppt "Nytt program, nye muligheter!. Stikkord for presentasjonen: •Ny geografi og nytt utgangspunkt •Programdokumentet og analysene •Programkomplement."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google