Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ansattundersøkelse Etnedal kommune mai 2016. Hovedfunn i ansattundersøkelsen - Etnedal Et flertall på ca. 87 % er helt eller delvis enig i at kommunen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ansattundersøkelse Etnedal kommune mai 2016. Hovedfunn i ansattundersøkelsen - Etnedal Et flertall på ca. 87 % er helt eller delvis enig i at kommunen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ansattundersøkelse Etnedal kommune mai 2016

2 Hovedfunn i ansattundersøkelsen - Etnedal Et flertall på ca. 87 % er helt eller delvis enig i at kommunen kan yte gode tjenester i overskuelig fremtid uten å slå seg sammen med andre kommuner Et flertall på ca. 72 % er helt eller delvis uenig i at kommunen på deres fagområde kan yte tjenester mer effektivt enn i dag etter en kommunesammenslåing Et flertall på ca. 55 % er helt eller delvis enig i prinsippet om å samle noen tjenester/forvaltningsoppgaver til ett sted Et flertall på 68 % er helt eller delvis uenig i at flere av stilingene på deres fagområdet blir mer interessante etter en kommunesammenslåing Et flertall på ca. 42 % er helt eller delvis enige i at det er positivt om de kunne jobbe i et større fagmiljø Et flertall på ca. 70 % er helt eller delvis enige i at de er redde for å få betydelig lengre reisevei til jobb etter en kommunesammenslåing Et flertall på ca. 71 % er helt eller delvis uenig i at en sammenslåing av de fem kommunene vil være positivt for deres fagområde og arbeidssituasjon

3 HENSIKT å belyse;  tjeneste- og fagperspektivet  arbeidsgiver- og medarbeider- perspektivet

4 BAKGRUNN  en del av høringen  fast ansatte (minst 5 % stilling og ikke interkommunale stillinger)  Gjennomført 2. – 13. mai  16 spørsmål  som ansatt – ikke innbygger  variablene; alder utdanningsnivå fagområde

5 Deltakelse UtsendtSvarSvar % Etnedal e-post17610760.8 %

6

7

8

9

10 Gode tjenester uten sammenslåing? Et flertall på ca. 87 prosent er helt eller delvis enig i at kommunen kan yte gode tjenester i overskuelig fremtid uten å slå seg sammen med andre kommuner Et mindretall på ca. 8 prosent er helt eller delvis uenig i at kommunen kan yte gode tjenester uten å slå seg sammen med andre kommuner

11

12 Bedre tjenester etter sammenslåing? Et flertall på ca. 58 prosent er helt eller delvis uenig i at kommunen på deres fagområde kan gi bedre eller mer profesjonelle tjenester etter en kommunesammenslåing Et mindretall på ca. 32 prosent er helt eller delvis enig i at kommunen på deres fagområdet kan gi bedre eller mer profesjonelle tjenester etter en kommunesammenslåing

13

14 Mer effektivt etter sammenslåing? Et flertall på ca. 72 prosent er helt eller delvis uenig i at kommunen på deres fagområde kan yte tjenester mer effektiv enn i dag etter en kommunesammenslåing Et mindretall på ca. 15 prosent er helt eller delvis enige i at kommunen på deres fagområde kan yte tjenester mer effektiv enn i dag etter en kommunesammenslåing

15

16 Spredning uproblematisk? Et flertall på ca. 50 prosent er helt eller delvis uenig i at det er uproblematisk for deres fagområde at tjenester/forvaltningsoppgaver er foreslått delt mellom ulike kommunesentre Et mindretall på ca. 32 prosent er helt eller delvis enig i at det er uproblematisk for deres fagområde at tjenester/forvaltningsoppgaver er foreslått delt mellom ulike kommunesentre Vet ikke – 7,6 %

17

18 Samling av tjenester ett sted? Et flertall på ca. 55 prosent er helt eller delvis enig i prinsippet om å samle noen tjenester/forvaltningsoppgaver til ett sted Et mindretall på ca. 31 prosent er helt eller delvis uenig i prinsippet om å samle noen tjenester/forvaltningsoppgaver til ett sted

19

20 Mer interessante stillinger? Et flertall på 68 prosent er helt eller delvis uenig i at flere av stilingene på deres fagområdet blir mer interessante etter en kommunesammenslåing Et mindretall på 15 prosent er helt eller delvis enig i at flere av stilingene på deres fagområdet blir mer interessante etter en kommunesammenslåing

21

22 Mindre interessant og relevant etter sammenslåing? Et flertall på ca. 44 prosent er helt eller delvis uenig i at de kan få mindre interessante og relevante arbeidsoppgaver som følge av kommunesammenslåing Et mindretall på ca. 39 prosent er helt eller delvis enig i at de kan få mindre interessante og relevante arbeidsoppgaver som følge av kommunesammenslåing

23

24 Positivt med større fagmiljøer? Et flertall på ca. 42 prosent er helt eller delvis enige i at det er positivt om de kunne jobbe i et større fagmiljø Et mindretall på ca. 35 prosent er helt eller delvis uenige i at det er positivt om de kunne jobbe i et større fagmiljø

25

26 Jobbusikkerhet etter fem år Et flertall på ca. 66 prosent er helt eller delvis enig i at de er redde for hva som skjer med deres arbeidssituasjon når jobbgarantien går ut etter fem år Et mindretall på ca. 24 prosent er helt eller delvis uenig i at de er redde for hva som skjer med deres arbeidssituasjon når jobbgarantien går ut etter fem år

27

28 Større faglige muligheter etter sammenslåing? Et flertall på ca. 56 prosent er helt eller delvis uenig i at de vil få større faglige utviklingsmuligheter etter en kommunesammenslåing Et mindretall på ca. 22 prosent er helt eller delvis enig i at de vil få større faglige utviklingsmuligheter etter en kommunesammenslåing Vet ikke – 7,7 %

29

30 Lengre reisevei til jobben? Et flertall på ca. 70 prosent er helt eller delvis enige i at de er redd for å få betydelig lengre reisevei til jobb etter en kommunesammenslåing Et mindretall på ca. 26 prosent er helt eller delvis uenige i at de er redd for å få betydelig lengre reisevei til jobb etter en kommunesammenslåing

31

32 Reisetid i jobben? Et flertall på ca. 60 prosent er helt eller delvis enig i at de er redd for at de må bruke en større del av arbeidstiden på kjøring intern i Valdres etter en kommunesammenslåing Et mindretall på ca. 27 prosent er helt eller delvis uenige i at de er redd for at de må bruke en større del av arbeidstiden på kjøring intern i Valdres etter en kommunesammenslåing

33

34 Sammenslåing positivt for fag og arbeidssituasjon? Et flertall på ca. 71 prosent er helt eller delvis uenig i at en sammenslåing av de fem kommunene vil være positivt for deres fagområde og arbeidssituasjon Et mindretall på ca. 19 prosent er helt eller delvis enig i at en sammenslåing av de fem kommunene vil være positivt for deres fagområde og arbeidssituasjon

35

36 Uheldig for kommunen å stå alene? Et flertall på 61 prosent er helt eller delvis uenig i at det vil være uheldig om deres kommune blir stående alene mens flere av de andre kommunene slår seg sammen Et mindretall på ca. 26 prosent er helt eller delvis enig i at det vil være uheldig om deres kommune blir stående alene mens flere av de andre kommunene slår seg sammen

37

38 Uendret er best om ikke alle slår seg sammen? Et flertall på ca. 75 prosent er helt eller delvis enig i at det for deres fagområde og arbeidssituasjon vil være bedre om kommunestrukturen er uendret dersom ikke alle fem kommunene slår seg sammen Et mindretall på ca. 8 prosent er helt eller delvis uenig i at det for deres fagområde og arbeidssituasjon vil være bedre om kommunestrukturen er uendret dersom ikke alle fem kommunene slår seg sammen Vet ikke – 7,7 %

39

40 Økt motivasjon etter sammenslåing? Et flertall på ca. 71 prosent er helt eller delvis uenig i at en kommunesammenslåing vil gi dem økt motivasjon til å fortsette i stillingen Et mindretall på ca. 8 prosent er helt eller delvis enig i at en kommunesammenslåing vil gi dem økt motivasjon til å fortsette i stillingen


Laste ned ppt "Ansattundersøkelse Etnedal kommune mai 2016. Hovedfunn i ansattundersøkelsen - Etnedal Et flertall på ca. 87 % er helt eller delvis enig i at kommunen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google