Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landssammenslutningen av vertskommuner for sentralinstitusjoner i det tidligere HVPU. Oppsummering etter utsendelse av høringsdokument og spørreskjema.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landssammenslutningen av vertskommuner for sentralinstitusjoner i det tidligere HVPU. Oppsummering etter utsendelse av høringsdokument og spørreskjema."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landssammenslutningen av vertskommuner for sentralinstitusjoner i det tidligere HVPU. Oppsummering etter utsendelse av høringsdokument og spørreskjema. LVSH Konferanse 8-9 april 2010 For styret i LVSH Anita Ihle Steen

2 Bakgrunn Årsmøte i mars 2009 : vedtak om at styret skulle utarbeide et høringsnotat til de 27 medlemskommunene for å kartlegge kommunenes syn på fremtidig organisering etter 2011. Høringsnotat og spørreskjema ble sendt ut. Svarfrist 15.9-2009 Svarene legges frem på årsmøtet 2010 En evt. endring av organisasjonen legges frem for årsmøte 2011 22 kommuner har svart på henvendelsen.

3 1 utsagn På en skala der 1 er helt enig og 6 er helt uenig Nå er tidspunktet tilstede for at vertskommunene skal behandle vertskommuneoppgaver som andre saker og se på dette som en ordinær kommunal oppgave. 1: 2 kommuner 2: 1 kommune 3: 1 kommune 4: 1 kommune 5: 4 kommuner 6: 13 kommuner 22 svar: 4,95

4 2 utsagn På en skala der 1 er helt enig og 6 er helt uenig Det er viktig at vertskommunene fortsatt har en organisasjon som kan representere dem på høringer på Stortinget. 1: 16 kommuner 2: 2 kommuner 3: 2 kommuner 4: 0 kommuner 5: 1 kommuner 6: 1 kommune 22 svar: 1,5

5 3 utsagn På en skala der 1 er helt enig og 6 er helt uenig Omstilling og endringsarbeidet i landets vertskommuner er spesielt og det er behov for en egen organisasjon som koordinator i dette arbeidet. 1: 7 kommuner 2: 4 kommuner 3: 4 kommune 4: 0 kommuner 5: 3 kommuner 6: 3 kommuner 21 svar: 2,28

6 4 utsagn På en skala der 1 er helt enig og 6 er helt uenig Tiden er nå moden for at landets vertskommuner bør organiserer og drive omstillingsarbeidet på egenhånd. 1: 3 kommuner 2: 2 kommune 3: 2 kommune 4: 2 kommune 5: 4 kommuner 6: 7 kommuner 20 svar: 4,15

7 5 utsagn På en skala der 1 er helt enig og 6 er helt uenig Vertskommuneproblematikken er fremdeles såpass spesiell at det er nødvendig å stå samlet i forhold til statlige myndigheter. 1: 13 kommuner 2: 3 kommuner 3: 1 kommune 4: 0 kommuner 5: 3 kommuner 6: 1 kommune 21 svar: 2,05

8 6 utsagn På en skala der 1 er helt enig og 6 er helt uenig Når de fleste store saker har fått en endelig løsning bør LVSH etableres som en beredskapsorganisasjon. 1: 5 kommuner 2: 5 kommune 3: 2 kommune 4: 2 kommuner 5: 0 kommuner 6: 1 kommune 15 svar: 2,33

9 7 utsagn På en skala der 1 er helt enig og 6 er helt uenig Kontingenten for medlemskap bør fortsatt være lik for kommunene. 1: 8 kommuner 2: 3 kommuner 3: 2 kommuner 4: 3 kommuner 5: 2 kommuner 6: 2 kommuner 20 svar: 2,7

10 8 utsagn På en skala der 1 er helt enig og 6 er helt uenig LVSH bør ha differensiert kontingent basert på antall vertskommunebeboere. 1: 3 kommuner 2: 1 kommune 3: 3 kommuner 4: 3 kommuner 5: 3 kommuner 6: 7 kommuner 20 svar: 4,15

11 9 utsagn På en skala der 1 er helt enig og 6 er helt uenig Medlemskommunene bør binde seg for medlemskap for en valgperiode. 1: 4 kommuner 2: 1 kommune 3: 1 kommune 4: 2 kommuner 5: 2 kommuner 6: 6 kommuner 16 svar: 4,19

12 10 utsagn På en skala der 1 er helt enig og 6 er helt uenig LVSH kan i fortsettelsen også engasjere seg i områder som undersøkelser og forskning alene eller i samarbeid med andre. 1: 4 kommuner 2: 2 kommuner 3: 1 kommune 4: 2 kommuner 5: 1 kommune 6: 6 kommuner 16 svar: 3,75

13 Kort oppsummering 1.2 av kommunene ønsker å legge ned LVSH 2.Stort flertall ønsker å beholde organisasjonen som i dag. 3.Felles kontingent. 4.LVSH skal konsentrere seg om økonomi og rammevilkår for vertskommunene. 5.Over tid vurdere å redusere sekretariatsfunksjonen, men for tidlig pr i dag. Se på org. i et 4 års perspektiv. 6.Når permanente løsninger er på plass ønsker flertallet å ha LVSH som en beredskapsorganisasjon

14


Laste ned ppt "Landssammenslutningen av vertskommuner for sentralinstitusjoner i det tidligere HVPU. Oppsummering etter utsendelse av høringsdokument og spørreskjema."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google