Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LVSH Konferanse 8-9 april 2010 For styret i LVSH Anita Ihle Steen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LVSH Konferanse 8-9 april 2010 For styret i LVSH Anita Ihle Steen"— Utskrift av presentasjonen:

1 LVSH Konferanse 8-9 april 2010 For styret i LVSH Anita Ihle Steen
Landssammenslutningen av vertskommuner for sentralinstitusjoner i det tidligere HVPU. Oppsummering etter utsendelse av høringsdokument og spørreskjema. LVSH Konferanse 8-9 april 2010 For styret i LVSH Anita Ihle Steen

2 Bakgrunn Årsmøte i mars 2009 : vedtak om at styret skulle utarbeide et høringsnotat til de 27 medlemskommunene for å kartlegge kommunenes syn på fremtidig organisering etter 2011. Høringsnotat og spørreskjema ble sendt ut. Svarfrist Svarene legges frem på årsmøtet 2010 En evt. endring av organisasjonen legges frem for årsmøte 2011 22 kommuner har svart på henvendelsen.

3 1 utsagn På en skala der 1 er helt enig og 6 er helt uenig
Nå er tidspunktet tilstede for at vertskommunene skal behandle vertskommuneoppgaver som andre saker og se på dette som en ordinær kommunal oppgave. 1: 2 kommuner 2: 1 kommune 3: 1 kommune 4: 1 kommune 5: 4 kommuner 6: 13 kommuner 22 svar: 4,95

4 2 utsagn På en skala der 1 er helt enig og 6 er helt uenig
Det er viktig at vertskommunene fortsatt har en organisasjon som kan representere dem på høringer på Stortinget. 1: 16 kommuner 2: 2 kommuner 3: 2 kommuner 4: 0 kommuner 5: 1 kommuner 6: 1 kommune 22 svar: 1,5

5 3 utsagn På en skala der 1 er helt enig og 6 er helt uenig
Omstilling og endringsarbeidet i landets vertskommuner er spesielt og det er behov for en egen organisasjon som koordinator i dette arbeidet. 1: 7 kommuner 2: 4 kommuner 3: 4 kommune 4: 0 kommuner 5: 3 kommuner 6: 3 kommuner 21 svar: 2,28

6 4 utsagn På en skala der 1 er helt enig og 6 er helt uenig
Tiden er nå moden for at landets vertskommuner bør organiserer og drive omstillingsarbeidet på egenhånd. 1: 3 kommuner 2: 2 kommune 3: 2 kommune 4: 2 kommune 5: 4 kommuner 6: 7 kommuner 20 svar: 4,15

7 5 utsagn På en skala der 1 er helt enig og 6 er helt uenig
Vertskommuneproblematikken er fremdeles såpass spesiell at det er nødvendig å stå samlet i forhold til statlige myndigheter. 1: 13 kommuner 2: 3 kommuner 3: 1 kommune 4: 0 kommuner 5: 3 kommuner 6: 1 kommune 21 svar: 2,05

8 6 utsagn På en skala der 1 er helt enig og 6 er helt uenig
Når de fleste store saker har fått en endelig løsning bør LVSH etableres som en beredskapsorganisasjon. 1: 5 kommuner 2: 5 kommune 3: 2 kommune 4: 2 kommuner 5: 0 kommuner 6: 1 kommune 15 svar: 2,33

9 7 utsagn På en skala der 1 er helt enig og 6 er helt uenig
Kontingenten for medlemskap bør fortsatt være lik for kommunene. 1: 8 kommuner 2: 3 kommuner 3: 2 kommuner 4: 3 kommuner 5: 2 kommuner 6: 2 kommuner 20 svar: 2,7

10 8 utsagn På en skala der 1 er helt enig og 6 er helt uenig
LVSH bør ha differensiert kontingent basert på antall vertskommunebeboere. 1: 3 kommuner 2: 1 kommune 3: 3 kommuner 4: 3 kommuner 5: 3 kommuner 6: 7 kommuner 20 svar: 4,15

11 9 utsagn På en skala der 1 er helt enig og 6 er helt uenig
Medlemskommunene bør binde seg for medlemskap for en valgperiode. 1: 4 kommuner 2: 1 kommune 3: 1 kommune 4: 2 kommuner 5: 2 kommuner 6: 6 kommuner 16 svar: 4,19

12 10 utsagn På en skala der 1 er helt enig og 6 er helt uenig
LVSH kan i fortsettelsen også engasjere seg i områder som undersøkelser og forskning alene eller i samarbeid med andre. 1: 4 kommuner 2: 2 kommuner 3: 1 kommune 4: 2 kommuner 5: 1 kommune 6: 6 kommuner 16 svar: 3,75

13 Kort oppsummering 2 av kommunene ønsker å legge ned LVSH
Stort flertall ønsker å beholde organisasjonen som i dag. Felles kontingent. LVSH skal konsentrere seg om økonomi og rammevilkår for vertskommunene. Over tid vurdere å redusere sekretariatsfunksjonen, men for tidlig pr i dag. Se på org. i et 4 års perspektiv. Når permanente løsninger er på plass ønsker flertallet å ha LVSH som en beredskapsorganisasjon

14


Laste ned ppt "LVSH Konferanse 8-9 april 2010 For styret i LVSH Anita Ihle Steen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google