Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

13.04.2006 14:50 www.questback.com 1 Response Log.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "13.04.2006 14:50 www.questback.com 1 Response Log."— Utskrift av presentasjonen:

1 :50 1 Response Log

2 :50 2 Alder aUnder 30 år b år c år d år eOver 60 år

3 :50 3 Studium/studienivå (kryss av for bachelor-nivå også om du bare tar enkeltfag) amaster-student teknologi / siv.ing. student barkitektstudent cmedisinstudent dbachelor-student i realfag ebachelor-student i samfunnsfag fbachelor-student i humanistiske fag gmaster-student i realfag hmaster-student i samfunnsfag imaster-student i humanistiske fag jkunstfagstudent kannet

4 :50 4 Fakultetstilhørighet (det fakultetet der du tar hoveddelen av fagene) aFakultet for arkitektur og billedkunst (AB) bHistorisk-filosofisk fakultet (HF) cFakultet for informasjonstekno logi, matematikk og elektronikk (IME) dFakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) eDet medisinske fakultet (DMF) fFakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) gFakultet for samfunnsvitenska p og teknologiledelse (SVT)

5 :50 5 Studiested/campus (hovedstudiested) aGløshaugen bDragvoll cTyholt dAnnet sted

6 :50 6 Har du tatt, tar du, eller har du planer om å ta fag som tilbys på annen NTNU-campus enn der du nå studerer? aHar tatt fag på annen campus bTar fag på annen campus dette semesteret cHar planer om å ta fag på annen campus

7 :50 7 Skulle du personlig ønske at det var lagt bedre til rette for å kombinere fag som i dag gis på ulike studiesteder ved NTNU? aJa bNei cVet ikke

8 :50 8 Vurderer du noen av de følgende forholdene som hindringer for å kunne dra nytte av fag som gis på annet studiested ved NTNU? aAvstand / reisetid bReglement / studieplaner cTimeplan dKunnskap om tilbud andre steder

9 :50 9 Avstand / reisetid aVesentlig hindring bNoe hindring cIngen hindring dVet ikke

10 : Reglement / studieplaner aVesentlig hindring bNoe hindring cIngen hindring dVet ikke

11 : Timeplan aVesentlig hindring bNoe hindring cIngen hindring dVet ikke

12 : Kunnskap om tilbud andre steder aVesentlig hindring bNoe hindring cIngen hindring dVet ikke

13 : Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for NTNUs stilling i konkurransen om å trekke til seg dyktige studenter? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

14 : Hva slag betydning mener du at en samlokalisering vil ha for NTNUs evne til å få realisert nye studietilbud som kombinerer fag fra fagområder som i dag er geografisk atskilt (Dragvoll og Gløshaugen/Øya)? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

15 : Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for studentenes muligheter til å dra nytte av fagtilbud fra humaniora og samfunnsfag i teknologistudiet, og omvendt? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

16 : Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for læringsmiljøet for studentene i teknologi og realfag (nåværende Gløshaugenfag)? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

17 : Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for læringsmiljøet for studentene i samfunnsfag og humaniora (nåværende Dragvollfag)? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

18 : Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for det studentsosiale miljøet ved NTNU? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

19 : Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for tilbudet av velferdstjenester for studentene ved NTNU? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

20 : Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for de tekniske og naturvitenskapelige fagenes utviklingsmuligheter? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

21 : Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagenes utviklingsmuligheter? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

22 : Ta stilling til hvert av utsagnene nedenfor. aNTNU bør satse på å utvikle nye studietilbud som kombinerer fag fra ulike fagområder som i dag er geografisk atskilt (Dragvoll og Gløshaugen/Øya). bNTNU bør gjøre det lettere for studentene på Gløshaugen å dra nytte av fagtilbud fra humaniora og samfunnsfag (Dragvollfag). cNTNU bør gjøre det lettere for studentene på Dragvoll å dra nytte av fagtilbud fra teknologi og naturvitenskapelig e fag (Gløshaugenfag). dEn samling av NTNU i området ved Gløshaugen vil være positivt for aktiviteten og det sosiale livet i bysentrum. eEn samling av NTNU i området ved Gløshaugen vil være lite gunstig, vurdert ut fra trafikkmessige forhold.

23 : NTNU bør satse på å utvikle nye studietilbud som kombinerer fag fra ulike fagområder som i dag er geografisk atskilt (Dragvoll og Gløshaugen/Øya). aHelt enig bDelvis enig cDelvis uenig dHelt uenig eVet ikke

24 : NTNU bør gjøre det lettere for studentene på Gløshaugen å dra nytte av fagtilbud fra humaniora og samfunnsfag (Dragvollfag). aHelt enig bDelvis enig cDelvis uenig dHelt uenig eVet ikke

25 : NTNU bør gjøre det lettere for studentene på Dragvoll å dra nytte av fagtilbud fra teknologi og naturvitenskapelige fag (Gløshaugenfag). aHelt enig bDelvis enig cDelvis uenig dHelt uenig eVet ikke

26 : En samling av NTNU i området ved Gløshaugen vil være positivt for aktiviteten og det sosiale livet i bysentrum. aHelt enig bDelvis enig cDelvis uenig dHelt uenig eVet ikke

27 : En samling av NTNU i området ved Gløshaugen vil være lite gunstig, vurdert ut fra trafikkmessige forhold. aHelt enig bDelvis enig cDelvis uenig dHelt uenig eVet ikke

28 : I hvor stor grad vil en samlokalisering av NTNU i en hovedcampus på/ved Gløshaugen være tjenlig for NTNUs framtidige utvikling? aI svært stor grad bI stor grad cI noen grad dI liten grad eI svært liten grad

29 : I hvor stor grad vil en utvikling av NTNU i en to-campusmodell, finansiert gjennom salg av tomter og bydelsutvikling på Dragvoll, være tjenlig for NTNUs framtidige utvikling? aI svært stor grad bI stor grad cI noen grad dI liten grad eI svært liten grad

30 : I hvor stor grad vil det å fortsette i en to-campusmodell og bygge ut Dragvoll, finansiert ved mulige fremtidige byggebevilgninger over statsbudsjettet, være tjenlig for NTNUs framtidige utvikling? aI svært stor grad bI stor grad cI noen grad dI liten grad eI svært liten grad


Laste ned ppt "13.04.2006 14:50 www.questback.com 1 Response Log."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google