Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sarkopeni Gerit 18/9/2012 Ole Martin Steihaug Lege i fordypningsstilling Haraldsplass sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sarkopeni Gerit 18/9/2012 Ole Martin Steihaug Lege i fordypningsstilling Haraldsplass sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sarkopeni Gerit 18/9/2012 Ole Martin Steihaug osteihaug@gmail.com Lege i fordypningsstilling Haraldsplass sykehus

2 Plan for foredrag Beskrive sarkopeni Angi hvor viktig det er Bilde ved Damiano Fedeli

3 Sarkopeni Flere forskjellige definisjoner Er et geriatrisk syndrom karakterisert ved – Lite muskelmasse – Dårlig funksjon og styrke Det skal ikke være en annen årsak til lav muskelmasse – Kakeksi ved cancer, terminal nyresvikt eller underernæring er IKKE sarcopeni 3

4 Bakgrunn Muskelsvake er skrøpelige og har dårlig prognose. Musklene utgjør kroppens største organ (målt i masse). Fysiologer har drevet mye av forskningen Beskrevet som geriatrisk syndrom av Dr. I.H. Rosenberg 1989 Am J Clin Nutr. 1989 4

5 Sarkopeni er et geriatrisk syndrom På linje med falltendens, inkontinens, kognitiv svikt. Ikke avgrenset til et organsystem Flere årsaker Vanlig og øker med økende alder Assosiert med redusert livskvalitet og redusert funksjon 5

6 Definisjon European Working Group on Sarcopenia in older persons Cruz-Jentoft et al Age and Aging 2010 – Redusert muskelmasse med enten/eller redusert muskelstyrke og muskelfunksjon Definisjonen er i stadig endring. Det er godt dokumentert at det er dårlig prognose ved redusert muskelfunksjon Guralnik et al 1994 J Gerontol Dårligere dokumentasjon på effekt av redusert muskelmasse isolert. 6

7 Dynapeni vs sarcopeni 7 Manini and Clark, 2012 Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES

8 Lite muskelmasse Redusert muskelmasse er assosiert med problemer med å gå trapper, eller å være på kne eller på huk. – Hasardratio 2 for menn og 3 for kvinner Janssen et al JAGS 2002 Økt mortalitet Framingham, Roubenoff et al 2003 The American Journal of Medicine 8

9 Lite muskelmasse 2 Risiko for å utvikle problemer med ADL hos hjemmeboende friske over 65 år – Hasard ratio 1,27 – Risiko var mindre longitudinelt enn i tverrsnittstudien 2-veis interaksjon? 9 Cardiovascular health study, Janssen JAGS 2006

10 Etiologi 10

11 Assosiasjoner Eldre inntar færre mindre kalorier og proteiner og maten har dårligere biotilgjengelighet Økt nivå av inflammasjonsmarkører som IL-1, IL-6, CRP og TNFα. IGF1 var assosiert med lavere mortalitet Roubenoff et al Am J Med. 2003; D-vitamin mangel Scott et al Clinical Endocrinology (2010) 11 Xkcd.com

12 Kjønnshormoner Pasienter med cancer prostata som blir behandlet med GnHR agonister taper muskelmasse. Eldre menn behandlet med testosteron og veksthormon øker i styrke og muskelmasse. Sattler et al 2011. Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES 12

13 Kvaliteten på muskelen 13 Tverrsnitt av ungt lårTverrsnitt av gammelt lår Gammel muskel har mer fettinfiltrasjon enn ung muskel.

14 Alder og kjønn og muskelmasse 14 1650 friske frivillige. Silva et al. American Journal of Human Biology 2010 Kvinner. Tanko, Metabolism 2002

15 Sarkopeni er vanlig Data fra 4500 amerikanere over 65 år fra NHANES III – Dette er basert på kun muskelmasse 15

16 Overvekt og skrøpelighet Overvektige mennesker er ofte muskelsvake – ”Sarcopenic obesity” Muskelmasse minker med alderen, fettmasse øker. Vekten er relativt stabil. Overvekt er nært beslektet med skrøpelighet. – Fører overvekt til akselrert aldring? 16

17 Muskelmasse hos syke Hoftebrudd – Kvinner 22-64% har lav muskelmasse – Menn: 87-95% har lav muskelmasse – Monaco et al Archives of Gerontology and Geriatrics 2012 – Redusert muskelmasse er assosiert med dårligere rehabilitering. Akutt innlagt på sykehus mister mer muskelmasse enn de som ikke blir syke, over en 6 års periode – Alley JAGS 2010 17

18 Hvordan identifisere sarkopeni? 18

19 Muskelstyrke Kneekstensjon, håndgrepsstyrke Det enkleste er hångrepsstyrke – Cut-off på 30kg for menn – 20kg for kvinner Lauretani et al J Appl Physiol2003 19 Jamar håndynanometer

20 Hvordan måle muskelmasse? Bioelektrisk impedans Dual emission x-ray spectrophotometry CT/MR Billeddiagnostikk blir mer avansert med årene – Mye fokus på intermuskular adipose tissue 20

21 Muskelfunksjon Eksempler er timed-up and go, ganghastighet, Bergs balanse skår. – For travle klinikere: kan denne pasienten reise seg fra en stol uten hjelp fra andre? 21

22 Behandling Trening fører til mer muskelmasse, økt styrke og bedre funksjon Villareal 2011 NEJM Hva skjer hvis man slutter å trene? Aminosyrer/proteintilskudd – Enkeltstudier med veldig gode resultater Scognamiglio et al Gerontology 2005 – Andre studier uten effekt Det er ingen etablert medikamentell behandling – Testosteron og veksthormon fører til økt muskelmasse, men ikke økt styrke eller bedret funksjon. Kenny et al Am Geriatr Soc. 2010 og Malafarina et al 2012 22

23 Videre utvikling Er sarkopeni en biomarkør for aldring? 23 c.Elegans dag 4 og 18 i Fisher, JAGS 2004

24 Hvor viktig er sarkopeni? 24

25 Råd til klinikere Vurder pasientens fysiske funksjon – Kan pasienten reise seg fra en stol uten hjelp? – Mål ganghastighet og håndgrepsstyrke Finn årsaken (alder er ingen forklaring). – Comprehensive geriatric assessment Alle med redusert fysisk funksjon bør prøve målrettet og tilpasset trening. – Blir pasienten bedre? Korriger underernæring Gi D-vitamin tilskudd til alle Husk fare for benskjørhet og henvis til DXA. 25

26 Takk for oppmerksomheten! Gerit 18/9/2012 Ole Martin Steihaug osteihaug@gmail.com Lege i fordypningsstilling Haraldsplass sykehus


Laste ned ppt "Sarkopeni Gerit 18/9/2012 Ole Martin Steihaug Lege i fordypningsstilling Haraldsplass sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google