Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Forbundet inn i en ny tid Fylkesårsmøtene 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Forbundet inn i en ny tid Fylkesårsmøtene 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 Forbundet inn i en ny tid Fylkesårsmøtene 2010

3 Kjerneverdier

4 Hjertesak

5 Hjertesak

6 Hjertesak

7 Hjertesak

8 Samhold

9 Ny logo

10 Nytt navn

11

12 Fremtidens medlemsmasse FREMTIDIG medlemsmasse: Alderspensjonister: Kommende pensjonister Uføre- pensjonister Pårørendeorganisasjon DAGENS Medlemmer: Støttemedlemmer ”Interessenter” Alders- pensjonister ”Friske” pensjonister Pensjonister ”i omsorg”

13 Trygghet Pensjonistforbundets Maslow Politisk engasje- ment Sosialt/ Kulturelt engasje- ment Fysiske behov Sikkerhet Sosiale behov Aktelse/ påskjønnelse Selv- realisering Helse Økonomi Kultur Nasjonal (Forbund) Regionatl (Fylke) Lokalt

14 NPF Huset Trygghet Helse Økonomi Kultur Organisasjonsutvikling Forbund (adm./tillitsvalgte) Visjon og verdier Informasjon Organisasjon Medlemmer Pensjonisten Nyhetsbrev Retro- festival SAKO Seniornett M.fl. ” Eksterne” NPF-prosj. Interessenter/samarb.

15 Krav til Statsbudsjettet 2011 Norsk Pensjonistforbund og SAKO organisasjonene 15

16 Innledning 25 krav 4 prioriteringer 7 departementer Bred behandling av kravene innad i NPF, SAKO og oversendt 28. november. Første drøftingsmøte 27. januar 2010 16

17 Prioritet nr 1: Grunnpensjon Folketrygdens grunnpensjon må være lik grunnbeløpet uansett sivilstand 17

18 Prioritet nr 2: Utbygging av sykehjem Pensjonistenes organisasjoner krever et krafttak gjennom hele den politiske linjen fra arbeid på nasjonalt plan til lokalplan for å sette fokus på viktigheten av storstilt utbygging av sykehjem nå for å takle fremtidens utfordringer 18

19 Prioritet nr 3: Tannhelse Eldre over 67 år som ikke omfattes av retten til fri tannbehandling må få utgiftene dekket under et nærmere definert egenandelssystem for tannhelse. Pensjonistenes organisasjoner forventer at et utredningsarbeid starter umiddelbart og at Norsk Pensjonistforbund blir tatt med i arbeidet med utredningen. 19

20 Prioritet nr 4: Likt minstefradrag Pensjonistene må få minstefradrag ved skatte ligningen etter de samme regler som for yrkesaktive, dvs at det gis likt minstefradrag for pensjonsinntekt og lønnsinntekt. 20

21 De øvrige 21 kravene fordelt på departement Arbeidsdepartementet Fornyings- og Administrasjonsdepartementet Helse- og Omsorgsdepartementet Kommunal- og Regionaldepartementet Finansdepartementet Kulturdepartementet Samferdselsdepartementet 21

22 Daglig eldrepolitisk arbeid Uformelle samtaler mellom beslutningstakerne i stat og kommune og ledelse i NPF er et viktig grunnlag for best mulige avtaler. Formelle møter er ofte bare avslutningen på en lang dialogrekke. Dialog er bedre enn fakkeltog 22

23 23

24 Pensjonsreform Alle indekseres likt fra 2011 på en slik måte at utgangspunktet er lønnsvekst minus 0,75%. Unntaket er garantipensjon som indekseres med lønnsvekst fratrukket levealdersjustering. Dette er en forringelse av dagens ordning som vi har kjempet mot og fortsatt vil kjempe mot!!! 24

25 25

26 Den kulturelle spaserstokken Den kulturelle spaserstokken skal gi eldre et bredt og profesjonelt kulturtilbud, på samme måte som Den kulturelle skolesekken gir det for elever. Økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren skal legge til rette for og utvikle gode kunst- og kulturprosjekt lokalt for eldre.

27 Hva er egentlig kultur? Sang, musikk, diktlesing, kunst, idrett, dans, teateropplevelser, revy ………. Mat

28 Hvorfor er kultur i eldreomsorgen viktig for NPF Forebyggende eldreomsorg er den billigste form for eldreomsorg. Aktivisere eldre på eldres premisser, la eldre aktivisere hverandre. 1 – 365 prinsippet Kultur er et viktig element i den forebyggende eldreomsorgen. Kultur sprer glede, samler likesinnede og inspirerer frivillige til å fortsette med sitt arbeid.

29 Andre aktuelle saker Trygdeforhandlingene gjennomføres 18. og 20. mai Landsmøtet 2012 legges til Stjørdal Vervekampanjen 2010 starter med en sentral kampanje på våren og avslutter med en lokal kampanje på høsten Åpne møter skal avholdes gjennom hele 2010. Fylkesforeningene har gjennomføringsansvar. Møtene bekostes av forbundet sentralt. Forbundets 60 års jubileum skal feires med en større konferanse i 2011

30 Eldredagen 1. oktober Norsk Pensjonistforbund oppfordrer alle lokalforeninger og eldreråd til å markere eldredagen med forebygging som tema. Bli en mosjonistvenn. Ta med en ”inaktiv” på tur eller annen aktivitet.

31 Medlemsfordeler Hurtigruten Active Travel Rica kjeden Varmepumper Hyundai Datautstyr Advokatbistand Sats Dagsavisen,Vårt Land og Programbladet 31

32 Avslutningsvis Å engasjere seg gir resultater Større engasjement - bedre resultater Vi trenger hverandre! 32


Laste ned ppt "1. Forbundet inn i en ny tid Fylkesårsmøtene 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google