Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges kulturvernforbund Kulturminnemeldingen Høring i Energi- og miljøkomiteen 23. mai 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges kulturvernforbund Kulturminnemeldingen Høring i Energi- og miljøkomiteen 23. mai 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges kulturvernforbund Kulturminnemeldingen Høring i Energi- og miljøkomiteen 23. mai 2013

2 Rutebilhistorisk Forening Norsk Heraldisk Forening Norsk Folkeminnelag Landslaget for historielag Landslaget for lokal- og privatarkiv Norges husflidslag Norsk Forening for Fartøyvern Forbundet KYSTEN Fortidsminneforeningen Norsk Kulturarv DIS-Norge (slektsforskning) HIFO – Den norske historiske forening LMK (kjøretøyklubber) Museumsbanerådet Norges Metallsøkerforening Norsk Folkedraktforum Norsk Fyrhistorisk forening Norsk Akevitters Venner Norsk Jernbaneklubb Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Norsk Slektshistorisk Forening Norges kulturvernforbund

3 Vårt samfunnsmessige bidrag 210 000 medlemmer (på størrelse med museer og samlinger i årsverk) Sørger for at de som ønsker å ta ansvar lokalt har en ramme og organisasjon å arbeide innenfor Aktivisering av enkeltmennesker og lokalsamfunn Bevaring og vedlikehold: De kulturminner vi engasjerer oss i blir godt behandlet Formidling og bevisstgjøring Våre medlemmer – definerer hva som er verdt å ta vare på – representerer samfunnets grunnleggende kulturvernkompetanse

4 Kulturminnemeldingen Vår vurdering: Omhandler i stor grad faste kulturminner i det fysiske miljø Rapport om utvikling og tiltak de siste 8 år Politikkens mål ligger fast: Ingen nye rammer eller tiltak Bedre oversikt over verneverdige bygninger er bra Bevegelige kulturminner ikke drøftet i meldingen Kystmiljø ikke drøftet Konklusjon: Ingen helhetlig kulturminnepolitikk lagt fram Tiltak: Det bør arbeides mer med kulturminner 3-4 generasjoner tilbake Kystmiljø og bevegelige kulturminner gis bredere omtale Kulturminnefondet bør gis flere oppgaver og mer midler

5 Om frivillighet i meldingen Meldingen handler nesten utelukkende om myndighetenes nasjonale prioriteringer og kulturminnenes representativitet. Frivilligheten arbeider i stor grad med lokale (og i noen grad regionale) kulturminner, basert på helt lokale prioriteringer i de enkelte organisasjonene. Kulturvernorganisasjonene er en sentral del av den lokale kulturelle grunnmuren! Meldingen viser til at departementet overførte Kulturminneåret 2009 og Kulturminnedagene til Kulturvernforbundet. Men: ingen politikk for effektivt samarbeid basert på gjensidig respekt og arbeidsdeling. Hvilken politikk finnes for konkret samarbeid med kulturvernorganisasjonene?

6 Sektoransvar og grunnstøtte Miljøverndepartementet tillegger seg selv ansvaret for de faste kulturminner i det fysiske miljø (samt fartøy) Kulturdepartementet har de «løse» kulturminner, det immaterielle, arkiv og dokumentasjon Enkelte departement har tatt ansvar for «sine» kulturminner, men mange av kulturvernorganisasjoner mangler departementstilknytning Kulturminnemeldingen tar ikke opp andre departements ansvar og heller ikke behovet for samordning mellom departementene 13 av 21 kulturvernorganisasjoner har ikke grunnstøtte Der hvor Miljøverndepartementet sier de har ansvar får heller ikke alle grunnstøtte – Landslaget for lokalhistorie – Norsk Fyrhistorisk Forening – Norges Metallsøkerforening (arkeologi) Staten må ordne sitt sektoransvar og gi grunnstøtte til alle kulturvernorganisasjonene!

7 Oppsummering Framtidens kulturvernpolitikk må: 1.Omfatte alle samfunnssektorer 2.Fokusere både på objekter, handlingsbåren kunnskap og dokumentasjon, i tillegg til alle de kulturverninteresserte menneskene. 3.Vise et klart statlig sektoransvar 4.Gi grunnstøtte til alle kulturvernområdene 5.Etablere godt samarbeid mellom offentlige myndigheter og kulturvernorganisasjonene


Laste ned ppt "Norges kulturvernforbund Kulturminnemeldingen Høring i Energi- og miljøkomiteen 23. mai 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google