Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det offentlige som premissleverandør for utviklingen av norsk idrett. Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006, Rica Hotell, Stjørdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det offentlige som premissleverandør for utviklingen av norsk idrett. Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006, Rica Hotell, Stjørdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det offentlige som premissleverandør for utviklingen av norsk idrett. Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006, Rica Hotell, Stjørdal Av Hans B. Skaset

2 HBS: Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006 2 Idrettspolitisk manifest Et utfordrende, spennende og til dels risikabelt prosjekt ”Flest i bredden, best i toppen” ”Felles innsats for et sunnere Trøndelag”.

3 HBS: Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006 3 Idrettens offentlige posisjon Idrettens posisjon som offentlig politikkområde har vært og er uklar Dette har utvilsomt sammenheng med idrettsorganisasjonenes sterke posisjon Utenfor staten (autonomi) versus del av staten?

4 HBS: Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006 4 Formål Nyttehensynet: idretten virkemiddel i samfunnsbyggende virksomhet - fysisk styrke - oppdragelse - disiplin - helse - selvkontroll Egenverdien: idretten som arena for opplevelser, mestring, engasjement, tilhørighet, utfordring

5 HBS: Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006 5 Globalisering Idretten som fenomen med nasjonale kjennetegn på vikende front Internasjonal toppidrett er normgiver for all idrett og slår tvers gjennom kulturer og landegrenser En globalisert idrett harmoniserer og identifiserer idrettskulturer over landegrenser og andre kulturer

6 HBS: Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006 6 Staten og idrettspolitikken I hovedsak utenfor Stortinget Kirke- og kulturdepartementet (KKD) Regjeringen: Kunnskapsdepartementet Helse- og Omsorgsdepartementet Arbeids- og integrasjonsdepartementet Samferdselsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet Miljøverndepartementet Utenriksdepartementet

7 HBS: Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006 7 ”Norsk idrett” All idrettslig aktivitet innenfor medlemsorganisasjonene i NIF All egenorganisert (”uorganisert”) idrettslig aktivitet drevet av medlemmer og ikke-medlemmer Hva med friluftslivet? Tidligere het det ”idrett og friluftsliv”

8 HBS: Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006 8 Sunnere og sprekere? Helearbeidet – et ansvar for hvem? Fysisk aktivitet og idrett som ledd i helsearbeidet – hvem tar ansvar for hva? Hvem møter den inaktive del av befolkningen med interesse og bidrar med motivasjon?

9 HBS: Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006 9 Statens uklare rolle En samordnet, helhetlig politikk for fysisk aktivitet og idrett som et kultur-, helse- og velferdspolitisk mål, toppet med eliteidrett som markør for idrettslig kvalitet og ytelsesberedskap med internasjonal referanse, er ikke avklart på statlig nivå.

10 HBS: Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006 10 ”Armlengdes avstand” Idrettsfeltet har bevart sin private karater, og forblitt et friområde for private organisasjoner og enkeltmenneskers frie valg ”Armlengdes avstand” tilsier at staten unngår å trå organisasjonene for nær, av politiske og økonomiske grunner

11 HBS: Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006 11 Idrettsfeltet Feltet domineres i dag av konkurranseidrettens medie- og publikumstekke, Norges Idrettsfor- bunds og medlemsorganisasjonenes krav på å representere feltet, og politikernes ulyst til å trekke et uoversiktlig område preget av sterke, private særinteresser inn på den offentlige dagsorden

12 HBS: Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006 12 Idretten og felleskassen Idrettsorganisasjonene har kombinert motstanden mot ”politisk innblanding” med reservasjonsløs interesse for å bruke av felleskassen Konkurranseidrettens sterke overnasjonale forankring setter dagsorden og angir utgiftsrammene

13 HBS: Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006 13 Grunnleggende spørsmål Er det offentlige – av idrettsorganisasjonene – ønsket som en tydelig premissleverandør for utviklingen av norsk idrett? Er det offentlige interessert i å gå inn som en tydelig premissleverandør for utviklingen av norsk idrett?

14 HBS: Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006 14 Dansk idrett mot 2015 Danmarks Idræts-Forbund kongress i Aalborg 2005: Dansk idrett mot 2015 Hovedtendens: Dansk idrett bør i framtiden forplikte seg mer overfor samfunnet, og samtidig være forberedt på at kvaliteten av arbeidet blir målt og veid.

15 HBS: Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006 15 ”Kommunen på laget” Esbjerg kommune: ”Eliteidræt Esbjerg” ”Eliteidrætsfolkeskole” etablert av kommunen for 7.-10. klasse ”Fra folkeskole til folkehelt” Samarbeid mellom kommunen, skolene, idrettslagene og foreldrene

16 HBS: Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006 16 ”Kommunen på laget” Odense kommune: fritidsavdeling med eliteidrettsenhet, etablert 1998, med fire ansatte: høyeste nasjonale nivå i løpet av fem år! - Kommunen på landskartet - Styrket lokal identitet, stolthet, samhold - Økt frivillighet - Spennende opplevelser - Idrett som en naturlig del av byens kulturliv

17 HBS: Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006 17 Legitime formål Kommunene står i hovedsak overfor tre innstasområder og begrunnelser for å gå inn på feltet: 1) fysisk aktivitet og idrett for folkehelsens skyld 2) idrett for profileringens skyld (branding: image, identitet) 3) fysisk aktivitet og idrett for aktivitetens/idrettens skyld (glede, vennskap, utfoldelse, spenning, mestring, m.m.) Profilering gjennom elite mest krevende

18 HBS: Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006 18 Idrettspolitisk manifest Kun til festbruk? - eller en Offentlig erklæring en forplikter seg på å gjennomføre i praksis? Lykke til! Takk for oppmerksomheten. Lykke til! Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "Det offentlige som premissleverandør for utviklingen av norsk idrett. Trøndelagsrådets idrettspolitiske konferanse 18.-19. mai 2006, Rica Hotell, Stjørdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google