Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering og struktur Martin Gjelsvik Forskningsleder RF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering og struktur Martin Gjelsvik Forskningsleder RF."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.rf.no Organisering og struktur Martin Gjelsvik Forskningsleder RF

2 www.rf.noStyreverv Styreleder i Stavanger Fondsforvaltning AS (SkagenFondene) Styreleder i Stavanger Boligbyggelag Styremedlem i Rogaland Kunstsenter Styremedlem i flere bedrifter i "RF-sfæren”

3 www.rf.noUtgangspunkt Styrer er forskjellige, oppskrifter kan ikke uten videre kopieres Gode og omforente strukturer på planlagte temaområder og aktiviteter gir større rom for kreativ tenkning knyttet til strategisk fornyelse og videreutvikling av bedriften Strukturer som frigjøring av styrets tid og ressurser

4 www.rf.no Styreoppgaver og struktur Felles forventninger med hensyn til styrets oppgaver: –kontroll –beslutninger –rådgivning –strategi –samtalepartner for administrasjonen

5 www.rf.no Omforente strukturer –planlegging av styremøter årlig/halvårlig (strategi, budsjett, regnskap, organisasjon, intern kontroll) –faste poster: grunnleggende saker, salg, kapital, markedsrapporter etc. –oppfølging av styrets vedtak: hva har skjedd? –arbeidsdeling adm. dir. og styret: styreinstruks –evaluering av styrets arbeid og adm. dir. –likevel: fleksibilitet

6 www.rf.noÅrsplan

7 Styreinstruks Styrets arbeidsoppgaver Behandlingsmåter Møteplan og innkalling Møte- og talerett Møteledelse Beslutningsdyktighet Styremedlemmenes inhabilitet Alminnelige flertallskrav Beslutningstyper Protokoll

8 www.rf.no Oppfølging av styrets vedtak Sak/datoAnsvarligOKBeskrivelse av aksjon 55/03 69/04 18/05 Aksjonsliste

9 www.rf.no Styrets selvevaluering Riktig prioritering av saker? Gode prosesser i saksbehandlingen? Rollefordeling - mellom administrasjon og styre - mellom styreleder og adm.dir. - mellom styre og eiere - styreleder og resten av styret Styret som kollegium: åpenhet og tillit? Resultatkriterier - økonomisk resultat - interne prosesser, inkl. rutiner og kontroll - organisasjon og kultur - kunder og marked - kompetanseutvikling

10 www.rf.no Medarbeidersamtale adm. dir - styreleder Hva er oppnådd? - økonomisk resultat - interne prosesser, inkl. rutiner og kontroll - organisasjon og kultur - kunder og marked - kompetanseutvikling Nye resultatmål/kriterier? Hvilke forbedringer forventes? Rollefordeling - informasjonsplikt- og tidspunkt - forberedelse av styresaker - åpenhet og tillit

11 www.rf.no IR Årsplan og rapport (Revisors bekræftigelse af Intern Kontrollen) Valg af valgkomitee Diskussion af mentale billeder til strategien Faste punkter Styrets Årshjul Revideret strategi Handlingsplan og budget 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Status på strategi implementering Intern Kontrol SFFV 1/2 års IK status, inkl. IR årsplan og ER letter Afstem IK styre- principper, mv. Egenetheds revurdering Årsregnskab Egenhandel Styrets Beretning Justerede prospekter Orientering om markedsforhold Regnskab Q1 Styremødekalender Godkendelse af agenda Godkendelse af referat Gennemgang aktioner Halvårsregnskab Regnskab Q3 Indstilling til generalformsamlingen vedr.: udbytte, ændring aktiekapital evt. fusjon/fisjon, evt. Opløsning/afvikling Evaluering af udøvelse af ejermagt Evaluering af styrets arbejde Udøvelse af ejermagt Kost/nytte på strategiske tiltag Afvik fra regelværk ER Management Letter Diskussion af forud- sætning for budgettet T Et tema på møde T T T T T T


Laste ned ppt "Organisering og struktur Martin Gjelsvik Forskningsleder RF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google