Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Institutt for forskning innen psykisk helse og rus NFR_MBorg INTET OM OSS UTEN OSS Brukerinvolvert samarbeidsbasert forskning - Hvorfor ulike stemmer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Institutt for forskning innen psykisk helse og rus NFR_MBorg INTET OM OSS UTEN OSS Brukerinvolvert samarbeidsbasert forskning - Hvorfor ulike stemmer."— Utskrift av presentasjonen:

1 - Institutt for forskning innen psykisk helse og rus NFR_MBorg INTET OM OSS UTEN OSS Brukerinvolvert samarbeidsbasert forskning - Hvorfor ulike stemmer inn i forskningsprosessen? -Samarbeidsformer -Hva skal til for å lykkes?

2 - Institutt for forskning innen psykisk helse og rus Undringer….. Hva er brukerinvolvert forskning? Hva er verdien av brukerinvolvering? Hvordan gå i gang – og hvordan samarbeide? Hvordan unngå symbolsk deltakelse? Opplæring & veiledning? Tar det mye tid? Økonomi? NFR_MBorg

3 - Institutt for forskning innen psykisk helse og rus Noen grunner….…. Det meste av forskningen innen psykisk helse har kommet fra forskere og fagfolk - de som kjenner problemene på kroppen har vært lite involvert Dette har ført til ensidig forståelse av psykiske lidelser og hva som hjelper – definisjonsretten hos forskere Det er på tide å skifte fokus – involvere folk med førstehåndskunnskap i forskningsarbeidet Demokratisk prinsipp: kunnskapsutvikling & tilgjengelighet av ny kunnskap NFR_MBorg.

4 - Institutt for forskning innen psykisk helse og rus Flere grunner..….. Personer med psykiske lidelser kan formidle sin kunnskap og sine erfaringer – og gjør det Dette er mennesker som vet om og kan beskrive konsekvensene av helseprobleme sine …og kan informere forskere og helsearbeidere ift å korrigere feiloppfatninger om dem og oppdatere disse miljøene hva psykiske lidelser så vel som bedringsprosesser faktisk innebærer NFR_MBorg

5 - Institutt for forskning innen psykisk helse og rus NFR_MBorg Kjennetegn ved forskning knyttet til ulike ”bruker”grupper: De som det ’forskes på’ har ikke tatt initiativet Forskningen kan forsterke opplevelsen av over- og underordning. (Sannsynligheten for at brukergr. vil oppleve at de har fått noe ut av forskingen/ den har hatt noen betydning for dem, er svært liten). Når data har blitt samlet inn og analysert, blir de først og fremst brukt av forskernes og deres institusjoners formål. De som blir gjenstand for forskningen har ingen innflytelse over slike forhold. Askheim & Borg,2010

6 - Institutt for forskning innen psykisk helse og rus NFR_MBorg Brukerinvolvering…. Sentralt i helse-og sosialpolitikk – Brukermedvirkning i forskning idag Kommet inn i forskningspolitikken Representanter i forskn komiteer Organisajoner & søkerinstanser Medforskere Mental helse, LPP; Erfaringskompetanse, Napha

7 - Institutt for forskning innen psykisk helse og rus Ulike samarbeidsformer Rådgivende- referansegruppe Samarbeid – ulike former for deltagelse for å sikre brukerfokus Deltaker/ brukerstyrt – ha kontrollen i alle ledd Vanligst med de to første NB! Ikke informanter- ikke kvalitativ forskning- ikke terapi NFR_MBorg

8 - Institutt for forskning innen psykisk helse og rus NFR_MBorg Ulike begrep Deltagerbasert forskning: Funksjonshemmede-forskning, folkehelse-forskning, kvinneforskning Medforskning Brukerinvolvert forskning Brukerstyrt forskning Samarbeidsbasert forskning Kompetansegruppe

9 - Institutt for forskning innen psykisk helse og rus Fra MoodNet… …”ting går utrolig fort når forskere deltar… de snakker på innpust og utpust … toppen av effektivitet … kvikke, smarte folk som har mye å gjøre. Vi medforskere er langsommere, vi bruker medisiner, og kan ha skade fra sykdom og medisiner… oppleves som en trenger god helse for å samarbeide med forskere”. NFR_MBorg

10 - Institutt for forskning innen psykisk helse og rus Krisehåndtering og hjemmebehandling SHP-prosjekt 2007-2011 3 delstudier – 2 post doc, 2 PhD, 1førstelektorkomp. Kompetansegruppe i søknaden for en delstudie trengte hjelp til å forstå & være konkrete Hva er psykisk krise? Hvordan utforske det? Hvordan få kunnskap om det å leve med…komme videre 3 med kriseerfaringer, 2 med pårørendeerfaring, 2 forskere Planen: 4 årlige møter, noe betaling Ville involveres mye mer……deltok i hele prosjektet NFR_MBorg

11 - Institutt for forskning innen psykisk helse og rus KHHB 2007-2011 Kompetansegruppe Medforsker: Fokusgrupper med personer med egenerfaring Medforsker: Fokusgrupper med pårørende Skriveverksted Ulike formidlingsformer Vitenskapelige artikler Videreutdanning i Samarb basert Forskning http://www.hibu.no/studietilbud/helsefag/videreutdanning/samarbeid/ Miljø& kunnskapsberikelse NFR_MBorg

12 - Institutt for forskning innen psykisk helse og rus IFPR Samarb basert forskning er et satsningsområde Inkludert i alle våre søknader om forsningsmidler Stillinger i de to nye NRF prosjekter & en rekke kompetansegrupper Brukerstyrt prosjekt Snart 7 ansatte med brukererfaring i forskningsgruppa- rekruttert ut fra den erfaring eller søkt seg til oss NFR_MBorg

13 - Institutt for forskning innen psykisk helse og rus NFR_MBorg MoodNet 2013 Fokus på klinisk nær forskning Strategi for brukerinvolvering. 12 medforskere Sluttført PhD-prosjektet (finansiert) Bidratt med brukerkunnskap i planlegging & oppfølging av flereforskningsprosjekt Gjennomført ”Forskerskole” m. UiB Deltar på nettverksmøter og i de lokale HF www.helse-bergen.no/moodnet

14 - Institutt for forskning innen psykisk helse og rus Erfaringer…. Bredde i kunnskapsutv; kunnskap og forståelse om menneskelige erfaringer og situasjoner som lett overses i ’tradisjonell forskning’ Får opp andre problemstillinger Større mulighet for å skape forandringer som andre med egenerfaring har behov for Forskningssamarbeidet berikes Forskningsstrategi; forskningsprosesser & kvalitetskrav ikke annerledes Utfordring: rammer & økonomi NFR_MBorg

15 - Institutt for forskning innen psykisk helse og rus Saker å tenke på…. Forskningssamarbeidet: – Kritisk blikk: reelt samarbeid? – Snakke om samarbeidsprosessen Behov for opplæring i forskning – Hva slags opplæring? – Opplæring av alle Veiledning ( forskningen, praktiske, følelsesmessig) Mentorgruppe Finansiell side – med i søknaden NFR_MBorg

16 - Institutt for forskning innen psykisk helse og rus Spørsmål å stille seg…. Er det slik at….: – Erfaringene til brukere beskrives mer reelt enn akademikeres reformuleringer og tolkninger? – Redefineres problemene og settes inn i en større sammenheng; ser vi mer det menneskelige, kultur, hverdagsliv? – Utfordres de tradisjonelle forskningsmetoder og er medforskning mer inkluderende? – Beskrives de kollektive erfaringer mer grundig? (Beresford, 2005) NFR_MBorg

17 - Institutt for forskning innen psykisk helse og rus MoodNet ”…me stille dei spørsmåla på ein annan måte, som for ein fagperson gjerne kan verke lite relevant liksom, men når du då etterpå høyrer gjennom dei, så er det veldig relevant, og på den måten … sant, me må vere med som medforskar … og det er jo det som gjer det så spennande… ” NFR_MBorg

18 - Institutt for forskning innen psykisk helse og rus MoodNet Vi har utviklet ny kunnskap sammen”, som en av deltakerne uttrykker det. ”… det er nå først vi har startet med et nettverk, en plattform, en ramme… med Forskerskolen får vi en helt annen posisjon, muligheten til å påvirke blir mer konkretisert gjennom at vi får en teoretisk ballast…”. NFR_MBorg

19 - Institutt for forskning innen psykisk helse og rus FRA VIDSAM «Jeg trodde først at dette hadde noe med metode å gjøre, men holdt på å si at det har det ikke. Dette har jo mer med strategi for hvordan du fremskaffer kunnskap. Så jeg tenker at det har blitt tydeligere for meg gjennom dette studiet da. At det er jo på en måte de samme prinsippene som gjelder, men at du har andre, du har flere aktører inne med flere ulike perspektiver, som beriker kunnskapsproduksjonen på en måte innenfor prosjektene.”

20 - Institutt for forskning innen psykisk helse og rus MOODNET ”Eg har vorte meir bevisst at viss brukererfaring og fagkompetanse spelar på lag, så vil ein få ei langt anna forskning, og mykje betre for dei det gjelder… vår kompetanse er viktig for at brukarane skal få det betre i ettertid.”


Laste ned ppt "- Institutt for forskning innen psykisk helse og rus NFR_MBorg INTET OM OSS UTEN OSS Brukerinvolvert samarbeidsbasert forskning - Hvorfor ulike stemmer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google