Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aksjon plantekontroll Landbruksministeren ber om På kort sikt : - iverksette plantekontroller - ta i bruk og håndheve forskriftens bestemmelser om foryngelsesplikt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aksjon plantekontroll Landbruksministeren ber om På kort sikt : - iverksette plantekontroller - ta i bruk og håndheve forskriftens bestemmelser om foryngelsesplikt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aksjon plantekontroll Landbruksministeren ber om På kort sikt : - iverksette plantekontroller - ta i bruk og håndheve forskriftens bestemmelser om foryngelsesplikt På lang sikt : - målet er økt planting

2 Aksjon plantekontroll - Konkret Forsterket kontroll i 2010 og 2011 Min. 10 kontrollfelter pr kommune i høst Identifisere kontrollfelter - de med størst misforhold mellom granhogst 2006-2007 og planting, og med hogst > 500m3 - en rapport s525 i SKAS viser dette - Mulig også å be om uttrekk i excel-fil, med bistand fra SLF

3 Aksjon plantekontroll - Konkret Svakheter i datagrunnlaget - Det er skogeier som identifiseres, ikke det enkelte hogstfelt - Geografisk plassering av hogstfelt inngår ikke - Hogst type framgår ikke, enkelte uttrekk kan dreie seg om tynning, lukkede hogster, avskoging o.l - Kombinert med lokalkunnskap vil rapportene likevel være godt grunnlag for å identifisere de største avvikene

4 Aksjon plantekontroll Dilemmaer. Problemstillinger : - Hva er tilfredsstillende foryngelse? Forholdet til naturlig foryngelse - Minste lovlige plantetall i forskriften er lavt? - Omgå foryngelsesplikt ved omdisponering av skogsmark til annet landbruksformål - Foryngelsesplikt og planting ”fremmede treslag” - Kommunene gjør ikke jobben sin

5 Aksjon plantekontroll Reaksjoner og sanksjoner ved avvik : Skogbruksloven skisserer sterke og tydelige sanksjonsmuligheter for kommunen. Men påleggene må tåle klagebehandling og rettsaker, derfor er det grove og eventuelt ”bevisste” brudd det bør reageres på 1.Pålegge å utføre tiltak innen en frist, max 2 år 2.Utføre tiltak for skogeiers regning, dekket med skogfond eller tvangsutlegg 3.Tvangsmulkt er også mulig i grove tilfeller 4.Anmeldelse, bøter og straff er neppe nødvendige og hensiktsmessige reaksjonsformer her

6 Aksjon plantekontroll Gulrot og pisk : - Skogbruksloven legger opp til stor grad av frihet under ansvar - Lett å glemme at man faktisk likevel har en plikt – en foryngelsesplikt. Særlig hvis det aldri er noen som kontrollerer at plikten overholdes - Et fornuftig kontrollopplegg ønskes derfor velkommen i næringen

7 Aksjon plantekontroll Gulrot og pisk : - På kort sikt fokus på å få opp et fornuftig kontrollopplegg - For å øke planteaktivitet på lang sikt er dette et av mange tiltak - Det at et veiledningsapparat tar målrettet kontakt med skogeiere som har hogd – før 3-årsfristen – er fortsatt svært aktuelt - Viktig at det finnes et effektivt system for pålegg og sanksjoner i forbindelse med foryngelse


Laste ned ppt "Aksjon plantekontroll Landbruksministeren ber om På kort sikt : - iverksette plantekontroller - ta i bruk og håndheve forskriftens bestemmelser om foryngelsesplikt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google