Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NY DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOV Et virkemiddel for universell utforming?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NY DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOV Et virkemiddel for universell utforming?"— Utskrift av presentasjonen:

1 NY DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOV Et virkemiddel for universell utforming?

2 2 hovedformål Fremme likestilling, likeverd, sikre like muligheter og rettigheter, hindre diskriminering Bidra til å bygge ned samfunnsskapte barrierer

3 Hvor gjelder loven? I hele riket. Forpliktelser om universell utforming gjelder ikke på Svalbard, Jan Mayen, installasjoner og fartøy på norsk kontinentalsokkel, skip i utenriksfart Område: –Alle samfunnsområder med unntak av familieliv, andre forhold av personlig karakter.

4 PLIKTER Generell tilrettelegging, –Universell utforming hovedløsning i fysiske forhold – pliktssubjekt: virksomhet rettet mot allmennheten (bygg, opparbeidete uteområder, transport, forskjellige IKT/automatløsninger) - § 9 –Universell utforming av informasjons og kommunikasjonsteknologi. § 11. Nytt: 1/7-2011, evt. 12 mnd. etter standarder. Eksisterende: 1/7-2021.

5 Hva krever loven? Men dette! Ikke dette!

6 Håndheving av krav om UU LDO – håndhever forpliktelsene knyttet til UU i § 9 – Virksomhetenes utforming av hovedløsning i de fysiske forholdene. Brudd på plikten ansees som diskriminering. Eget organ (DIFI) som håndhever plikten til UU av IKT. Brudd på plikten ansees ikke som diskriminering.

7 Plikt til å være aktive og rapportere Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål. (§ 3) –Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetninger, skal i denne redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål –Offentlige myndigheter og offentlige virksomheter som ikke er pliktige til å utarbeide årsberetninger skal gi tilsvarende redegjørelse i årsbudsjettet. Offentlig virksomhet og privat virksomhet rettet mot allmennheten skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. (§9) Aktivitets- og rapporteringsplikt – bidrar til å styrke bevisstheten rundt diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

8 Håndheving av aktivitetsplikt LDO håndhever aktivitesplikt –Kan foreta undersøkelser –Kan be om opplysninger –Kan gå i dialog med virksomheten –Påpeke manglende oppfølging av aktivitetsplikten –Kan ikke pålegge konkrete tiltak –Unnlatelse av å etterkomme LDOs oppfordring vil ikke kunne sanksjoneres –Plikt til å rapportere aktiviteter vil indirekte kunne føre til at aktivitetsplikten følges opp.

9 Håndheving av rapporteringsplikt LDO håndhever –Etter klage eller på eget initiativ, kunne kontrollere at årsberetning/ årsbudsjett tilfredsstiller lovens krav. –Kan kontrollere: At virksomheten faktisk har rapportert i henhold til plikten Selve innholdet i rapporteringen (kvalitetskontroll av rapportering) LDN kan sanksjonere mangelfull rapportering (tvangsmulkt)

10 Eksempel på saker Ving Game Stop 7 to eleven Match Helsesenter Flere løser seg før konklusjon

11 Eksempel på bruk av lov for å overtale Tromsø sentrum – inngangsparti Kartlegging Samarbeid med næringsforening Når mange på en gang Har en alliansepartner som virksomhetene kjenner Etternølere kan klages inn

12 Loven som virkemiddel til å fremme uu Holdningsskapende (motiverer aktører fordi det er nedfelt forpliktelser til uu) Virkemiddel for å overtale Virkemiddel for å presse (klage) Virkemiddel for å slå i hodet (påklage til nemnda)

13 DTL et godt verktøy Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven – sammen med sektorlovgivning – godt verktøy for å redusere diskriminering i samfunnet.

14 www.nhf.no Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "NY DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOV Et virkemiddel for universell utforming?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google