Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skjold klassens plass i fremtidens Sjøforsvar Presentasjon av SMS sine synspunkter Åsmund Andersen President.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skjold klassens plass i fremtidens Sjøforsvar Presentasjon av SMS sine synspunkter Åsmund Andersen President."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skjold klassens plass i fremtidens Sjøforsvar Presentasjon av SMS sine synspunkter Åsmund Andersen President

2 Sjømilitære Samfund er en aktiv og ideell faglig organisasjon som ble stiftet i 1835. SMS formål er å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling, å fremme medlemmenes interesse for militære, militærvitenskapelige og militærtekniske emner, samt å fremme kameratskap og korpsånd blant dem. Pr i dag har SMS 2040 medlemmer

3 FPUs innstilling og FS 07 er fremlagt. Forbausende sammenfall i konklusjonene - indikerer betydelig påvirkning mellom utvalgene. Skjold-klasse MTBer anbefales tatt ut av strukturen. Langtidsmelding skal utarbeides og behandles av Stortinget før sommeren 2008.

4 Skjold-klasse MTBer representerer ryggraden i fremtidens Marine med kapasiteter som er avgjørende for vår evne til å løse de utfordringer Norge kan møte på det sikkerhetspolitiske området i årene som kommer.

5 SMS ønsker å bidra til at Skjold-klasse MTBer innfases og settes i drift som vedtatt av Stortinget i 2003. St.prp 42 (2003-2004), kap 3 og 4, beskriver et operativt behov for Skjold-klassen Den operative evne til sjøs blir dramatisk forringet uten Skjold-klassen

6 Bygging av Skjold-klasse MTBer ble vedtatt i Stortinget i oktober 2003. Skjold-klassen er;..anskaffet for å gi et bidrag til aktiv tilstedeværelse, suverenitetshevdelse og overvåkning i norske kystnære farvann...også egnet til episode- og krisehåndtering og rene anti-invasjonsoppgaver jfr. St.prp. nr 42, pkt 5.6.3.

7 FS 07 og spesielt FPU gir en meget grundig og god beskrivelse av utfordringene i nordområdene og tegner et risikobilde med tilhørende oppgaver for Forsvaret som tilsier; –styrking av Sjøforsvaret –ikke svekkelse, slik det fremgår av strukturanbefalingene SMS mener det her foreligger en klar logisk brist Utviklingen siden 2003 understreker behovet

8 Konsekvenser uten Skjold Kapasitet til å utføre troverdig og effektiv krisehåndtering og suverenitets- hevdelse vil bli vesentlig redusert. Kvantitet. Uten Skjold vil vi ha tre fregatter tilgjengelig, det vil i praksis si kun ett kampfartøy i Nord Norge. Norge mister kompetansen til kystnære maritime operasjoner. Skjold er driveren i NSM-utviklingen, og hovedgrunnen til å drive egenutvikling av missiler. Skjold er en forutsetning for bemanning av fregattene. Personellplanene er sammenvevd og gjensidig avhengig.

9 Konsekvenser uten Skjold Marinen mister ”taktisk mobilitet” og derved nødvendig moment ved nasjonale øvelser og operasjoner. Fregattene må i større grad oppholde seg utenlands for å få relevant trening. Industrielt - vil gi negative konsekvenser for verftets evne til å vedlikeholde minerydderstrukturen. Personellmessige utfordringer - rekruttering blir vanskeligere.

10 Kapasiteter Reaksjonsevne. Fra Bergen til Troll-feltet på en time. Fra Bergen til Barentshavet på 20 timer. Utholdenhet til å bli der over tid. Markant økning i evnen til overvåkning. Sensordekning i luften og på overflaten ut til et par hundre km. Fleksible våpen tilpasset maktanvendelse mot overflatemål (avskrekke-skade- ødelegge) fra 0-180 km. Ferdig utrustet til å integreres fullt ut i et avansert nettverk, som en av de få enhetene i strukturen vår. Bidrar til å dra NBF fra visjon til implementering. Kan underlegges direkte strategisk styring i sann tid ved sensitive operasjoner. Evne til å operere udetektert ved behov, som følge av lav signatur (avansert stealth- teknologi).

11 Kapasiteter Samvirke. Ved kriser/hendelser vil Fregattene representere tyngde og utholdenhet. Skjold vil representere manøver, overraskelse og fleksibilitet. Skjold er kompatibel med alle nasjonale og multinasjonale maritime styrker. Bidrag til luftkrigen. Primært som bidragsyter med bildeoppbyggingskapasitet og link 16. Bidrag til landkrigen, primært ISTAR med elektrooptiske og ESM sensorer samt begrenset ildstøtte. Kystnære operasjoner – kanskje det eneste vi er best på. Her utgjør Skjold grunnmuren i Forsvaret. Dette er en kapasitet som er rendyrket i MTB-våpenet. Vil styrke vår evne til maritime spesialoperasjoner, særlig i rollen som fremskutt operasjonsbase, herunder bording, innsetting og maritim anti-terror.

12 Nato; Due to more concurrent operations being envisaged but at less intensity, there has been a slight reduction in maritime requirements for highly advanced, multi-mission, larger warships, while at the same time there has been an increase in the requirement for smaller, less capable, but very effective warships to carry out missions such as embargo ops, patrolling, Maritime Interdiction Operations (MIO), and peace keeping. Defence Requirement Review 07, ACT Force proposals 2008 (side 6) -beskriver NATOs ønskede utvikling på maritim side i et 10-års perspektiv

13 Økonomi “Sunk cost” er betydelig større enn 5 mrd. –Utviklingskostnader, NSM, SATCOM. Drift og vedlikehold av hele Skjold-strukturen utgjør ca 200 mill kr av forsvarsbudsjettet årlig, tilsvarende 0,6%.

14 SMS registrerer at sentralt plasserte personer nå arbeider aktivt mot videreføring av Skjold-klassen. Det fremmes påstander om at ”Forsvaret” ikke vil ha fartøyene, og at politikerne nærmest ble lurt til byggevedtaket i 2003.

15 Konklusjoner Forslaget om å ta bort Skjold-klassen bygger på feil grunnlag Ikke sammenheng mellom beskrivelse av sikkerhetspolitiske utfordringer og konklusjon ift styrkestruktur Mister ett av våre mest kosteffektive sikkerhetspolitiske instrumenter Skjold-klassen har kapasiteter som er avgjørende for vår evne til å løse nasjonale oppgaver, samtidig som den er et godt svar på den maritime utviklingen i NATO Vår operative evne til sjøs blir dramatisk forringet uten Skjold- klassen


Laste ned ppt "Skjold klassens plass i fremtidens Sjøforsvar Presentasjon av SMS sine synspunkter Åsmund Andersen President."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google