Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORSVARETS KJØPEKRAFT ER HALVERT SIDEN 1990! FORSVARET MÅ REDDES FRA AVVIKLING NORGES FORSVARSFORENING KJØRER VERVEKAMPANJE FOR ØKT INNFLYTELSE GJENNOM.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORSVARETS KJØPEKRAFT ER HALVERT SIDEN 1990! FORSVARET MÅ REDDES FRA AVVIKLING NORGES FORSVARSFORENING KJØRER VERVEKAMPANJE FOR ØKT INNFLYTELSE GJENNOM."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORSVARETS KJØPEKRAFT ER HALVERT SIDEN 1990! FORSVARET MÅ REDDES FRA AVVIKLING NORGES FORSVARSFORENING KJØRER VERVEKAMPANJE FOR ØKT INNFLYTELSE GJENNOM STYRKE

2 •Forsvaret står ved et veiskille: –Troverdig forsvar i samsvar med pålagte oppgaver, eller –Styrt avvikling •Et troverdig forsvar er et politisk ansvar •Norges Forsvarsforening sier derfor: –Ja til et troverdig forsvar •Som har en styrket operativ struktur og •Som er utrustet, bemannet og trent for oppgavene de er pålagt –Nei til en styrt avvikling av vårt militære forsvar •Norges Forsvarsforening har innflytelse, består av samfunnsbevisste og engasjerte mennesker som kan utgjøre en forskjell!! •Norges Forsvarsforening trenger deg! •Bli medlem i dag!!! Norges Forsvarsforening - Forsvarssak er Fredssak

3 Vervekampanje 07/08 Med målet i sikte Verv medlemmer til Norges Forsvarsforening nå. Det er nå det gjelder!

4 Hovedmomenter •Målsetting: –En betydelig økning av medlemstallet i løpet av ett år •Varighet: –Oktober 2007 – juni 2008 –FS 07 – Stortingsdebatt med vedtak •Målgrupper: –Personell i tjeneste i Forsvaret –Vernepliktige ved dimisjon –Mannskaper som dimitteres fra int ops –HV personell –Sivilt tilsatte i Forsvaret –Reserveoffiserer –Sivile i områder hvor Forsvaret vil være over tid –Samfunnsinteresserte mennesker i næringsliv og offentlige organer –De ”brede lag av folket” med vekt på yngre, men alle er velkomne

5 Hovedmomenter Vedtatte/planlagte fora for påvirkning/verving (ref bl a Arbeidsprogrammet) Overtale familie og venner til å bli medlem Åpne arrangementer og deltakelse på stands Egen stands på gaten med utdeling av løpesedler Publisering av Norge Forsvar i november 2007 Hjemmesiden (NB! Kritisk) Eventuell SMS kampanje (juridisk avklaring nødvendig) Linderudseminaret 29 og 30 oktober Andre foreninger f eks: •DNAK •Folk og Forsvar •NROF •OMS

6 Hovedmomenter •Sentrale aktører i kampanjen: –Lokale forsvareforeninger mot •Sivile, samfunnsengasjerte mennesker •Innen sine naturlige geografiske områder –Utvalgte foreninger: •Regionalt ansvar i områder med store forsvarsgarnisoner •Oppfølging over kampanjens varighet viktig •Samhandling og gjensidig støtte mellom foreninger i regionen særdeles viktig –Presidentskap og sekretariat: •Sikrer de rette argumenter •Støttespiller for fremtidens forsvar og fokus på helhet •Støtter alle foreninger med foredragsholdere og kampanjeunderlag

7 Hovedmomenter •Deltakelse i utvalgte arrangementer og debatter: –NFF blir en synlig aktør i forsvarsdebatten –NFFs syn gjøres kjent –NFF syn blir referansegrunnlag i vervekampanjen –Viktig at sentrale personer viser seg frem (President, presidentskapsmedlemmer, lokale foreningsledere, generalsekretær) (Liste over arrangementer inkludert i ”pakken”)

8 Hovedmomenter •Budskap/argumenter i denne kampanjen: –Helhet •Modernisering gjennomført •Vedtatt struktur under minimum •Strukturen må fullføres •Strukturen bemannes for full operasjonsdyktighet – utholdenhet og seighet –Forsvaret ved et veiskille: •Troverdig forsvar ved fullfinansiering av investeringer og drift, eller •Styrt avvikling på 20 år –NFF med drahjelp til Forsvaret •Medlemmer i sentrale posisjoner samfunnslivet •Innflytelse •Synlig og aktiv deltakelse i debatten gir troverdighet –Sikkerhetspolitikk viktig (Russland – EU – NATO): •Forsvarsbehov en konsekvens av sikkerhetspolitisk inntretning •Nordområder og internasjonal solidaritet er en del av dette •Vår sikkerhetspolitiske troverdighet må ha et troverdig militært maktapparat og troverdige allianser •Det militære maktapparat kun troverdig ved –Moderne, balansert struktur som er bemannet, øvet og trent for de oppgaver som skal løses

9 Hovedmomenter •Budskap/argumenter (fortsatt): –Fullfinansiering av Forsvarets struktur nødvendig –Prosessen bør fokuseres helheten –Synsing bør avstås fra –Sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk og derved Forsvarets fremtid i vårt demokrati er ditt ansvar! –Ansvarliggjør våre politikere, husk de er dine tillitsvalgte.

10 Hovedmomenter •Hvorfor bli medlem av NFF? –Delta Tilstede over hele landet –Ingen særinteresser –Gir støtte til et troverdig forsvar –Har innflytelse i politiske beslutningsprosesser –Kan utgjøre en forskjell! •Det blir derfor viktig å: –Synliggjøre NFF i forsvarsdebatten det kommende år –Samordne et overordnet og helhetlig syn – helhet viktigere enn enkeltsaker lokalt –Delta i viktige debattfora – NFFs syn hevdes og blir kjent –Gjennomføre egne møter med inviterte gjester –på andres møter med et synlig og tydelig NFF i debatten

11 Hovedmomenter •Gjennomføring: –NFFs hjemmeside og Norges Forsvar må til enhver tid ha hovedbudskapet liggende fremme! –Det positive er viktigere enn det negative –Enkelt budskap som gjentas ofte –En klar budskapsplattform på NFFs hjemmeside som alle kan bruke og sendes til alle foreninger på faks og e-post

12 Hovedmomenter •Norges Forsvarsforening sier: –Ja til et troverdig forsvar gjennom umiddelbart å •Fullfinansiere vedtatt struktur hvor også •Bemanning, trening og øving er i samsvar med de pålagte oppgaver –Ja til et troverdig forsvar gjennom •En langsiktig politisk forpliktelse i alle partier til å fastsette et årlig forsvarsbudsjett lik 2% av bruttonasjonalbudsjett (BNP –Ja til et troverdig forsvar gjennom •Å reversere nedbyggingen av den operative struktur –Ja til et troverdig forsvar gjennom •Alliansesamarbeid og •Internasjonal solidaritet –Nei til styrt avvikling av Forsvaret


Laste ned ppt "FORSVARETS KJØPEKRAFT ER HALVERT SIDEN 1990! FORSVARET MÅ REDDES FRA AVVIKLING NORGES FORSVARSFORENING KJØRER VERVEKAMPANJE FOR ØKT INNFLYTELSE GJENNOM."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google