Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FLO – Forsvarets logistikkorganisasjon MTB systemkontor KK Frode Løseth Sjef MTB systemkontor 4.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FLO – Forsvarets logistikkorganisasjon MTB systemkontor KK Frode Løseth Sjef MTB systemkontor 4."— Utskrift av presentasjonen:

1 FLO – Forsvarets logistikkorganisasjon MTB systemkontor KK Frode Løseth Sjef MTB systemkontor 4

2 FLO – Forsvarets logistikkorganisasjon Omfang •Øvrige fartøyer SHV-fartøyer 2 Gyda klasse og 4 Hårek klasse flerbruksfartøyer 10 ymse fartøyer. Ytterligere 6 FBF planlegges for anskaffelse i 2007 Havne/hjelpefartøyer 19 fartøyer av forskjellige karakterer •Transport-, slepe-, skole-, havne-, dykke- og spesialfartøyer. Småbåter i Forsvaret Et ”uspesifisert” antall av ymse småbåter – Hær, Luft og Sjø •6 Skjold klasse MTBer Leveres 2008-2010 NSM leveres TBD •14 Hauk klasse MTBer Utfases parallelt med innfasing av Skjold klasse MTBer Avhendingsmåte ikke besluttet •Logistikkfartøyet KNM Valkyrien Støttefartøy for MTB operasjoner – utfases med Hauk klasse MTB Totalt: 20 kampfartøy, 35 havne/hjelpe/SHV fartøyer og et antall småbåter.

3 FLO – Forsvarets logistikkorganisasjon Oppgaver og Bemanning •Oppgaver Systemansvar og Leveranseansvar Systemansvar – Ivareta Forsvarets eierskapsforvaltning av fartøyene i samsvar med FSJ direktiv for materiellforvaltning Leveranseansvar – Levere tilgjengelige fartøyer til brukere i samsvar med leveranseavtale (nivå 3) •Bemanning Sjef MTB systemgruppe – KK –Utøver System- og Leveranseansvaret Systemkoordinator MTB – OK –Utfører systemansvaret Driftskoordinator - KL –Koordinerer driftsprosessene innenfor systemgruppen Fagmyndighets-, vedlikeholds- og forsyningsprosesser Systemkoordinator hjelpe- og havnefartøy – O.ing –Utfører system- og leveranseansvaret for havne- og hjelpefartøyene. Systemkoordinator småbåter – Innleid ressurs ? •Delsystem-koordinatorer IPS og IVS –”Limet” mellom MTB systemkontor og fagkontorene

4 FLO – Forsvarets logistikkorganisasjon FLO S MK - Systemkontorene MR- systemer Driftsstyring Maritime kapasiteter Maskin og elektro Skrog, havari og redning UVB- systemer MTB- systemer Fregatt- systemer KV/KJK systemer Integrerte plattform systemer Dykker og Høytrykk Overvanns- våpen og sensor Undervanns- våpen og sensor Missil KKS EME/EMI/C Plan og virksomhetsstyring Integrerte våpen systemer

5 FLO – Forsvarets logistikkorganisasjon Aktører i virksomheten Tilsyn LeveranseavtaleSA/LASK IKT TV/Mar DSK IPS - IVS Maritimforsyning Kontrahering

6 FLO – Forsvarets logistikkorganisasjon Strategiske beslutninger •Top-Down prosess: Iverksettingsbrev til Forsvarets militære organisasjon FSJ Virksomhetsplan Strategiske kart i FLO og Sjøforsvaret •Bottom-Up prosess Systemets konseptuelle egenart •Strategiske beslutninger fattes i Integrert Produktgruppe (IPG) Road Map: •Rullerende langtidsplaner (4år) •Årsplaner. År1, år2 osv •Opprettholdelse av yteevne •Innleie, sourcing IPG LA Teknisk Forsyning Investering Kunde Produksjon Team arbeid Ekstern Leverandør

7 FLO – Forsvarets logistikkorganisasjon Status fra Skjold-prosjektet •KNM Skjold planlegges overlevert i 2006. Kun Skipsteknisk. Skal tilbakeføres til SPC for komplettering ultimo 2008 •Fartøy nr. 1 - KNM Storm planlegges overlevert primo 2008 •Fartøy nr. 2 (Skudd) og 3 (Steil) overleveres 2008 •Fartøy nr. 4 (Glimt), 5 (Gnist) og 6 (Skjold) overleveres 2009. •Største endringer fra forserie fartøy til seriefartøyer Ny GT-pakke og IPM-system Ny integrert bro. NSM rampe installert med dummymissiler. •Status NSM Kontraktsutkast utarbeides i disse dager Testfyringer gjennomføres juni/Desember i USA Effektiv produksjonskontrakt når testfyringer og CDR er gjennomført Første testfyring planlegges 2010 fra KNM Skjold

8 FLO – Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsaspekter ?

9 FLO – Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsaspekter – strategiske beslutninger •FLO S MK skal etablere og implementere en plan for styrt materiellutvikling i fartøyenes levetid. FLO S skal utvikle metoder og verktøy for konfigurasjonsråd slik at styrt materiellutvikling kan gjennomføres. Konfigurasjonsrådet skal være effektivt og implementert i FMO fra leveranse av KNM Storm. •FLO og KE skal videreutvikle leveranseavtalene til en detaljeringsgrad som er hensiktsmessig for begge parter. 4-års planperspektiv skal etableres. •FLO skal etablere et nødvendig omfang av Tekniske Ordre for å sikre at kritiske parametere for Skjold konseptet er kjent for alle relevante aktører. •KE skal etablere instrukser som nødvendig som bekjentgjør og regulerer operatørenes bruk av materiellet slik at vedlikeholdsmessige konsekvenser i levetiden minimaliseres. •FLO S skal etablere rammeavtaler for alt ”mission-critical” utstyr slik at disse er effektive ved garantitidens utløp. Dette inkluderer avtaler for SW vedlikehold. (Regime for egenregi-vurdering skal ivaretas) •FLO S MK skal fremme MTB som kandidat for å være pilotsystem for logistikkdelen i LOS (tidligere Program Golf) Dette betinger at en integrert løsning er tilstrekkelig klar for piloten slik at både vedlikehold, forsyning og konfigurasjonsstyring blir ivaretatt.

10 FLO – Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsaspekter – Styrt materiellutvikling Levetid Rel. krav Trusselen KD Kontrakten Leveransen 2008 Driften Contract As Built As Maintained 1 As Maintained 2 As Maintained 3 Midlife Update Dokumenter e Spesifisere Verifisere

11 FLO – Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsaspekter – Hvem gjør hva ? O-level D-level I-level Planned maintetance Corrective maintetance IndustryNaval onshore facilities Combat Service Support Crew

12 FLO – Forsvarets logistikkorganisasjon Still confused, but on a higher level …


Laste ned ppt "FLO – Forsvarets logistikkorganisasjon MTB systemkontor KK Frode Løseth Sjef MTB systemkontor 4."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google