Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

§ 11. Brannvesenets oppgaver Brannvesenet skal: a)gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "§ 11. Brannvesenets oppgaver Brannvesenet skal: a)gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak."— Utskrift av presentasjonen:

1 § 11. Brannvesenets oppgaver Brannvesenet skal: a)gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker b)gjennomføre brannforebyggende tilsyn c)gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane d)utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner e)være innsatsstyrke ved brann f)være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse g)etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen h)sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets gjennomføring av oppgavene i første ledd. Departementet kan gi forskrifter om brannvesenets oppgaver.

2 Norges brannvesens Undervisnings Forum Hovedformålet med forumet er å samle ansatte i brannvesen som har interesse av undervisningsarbeid til et forum en gang i året for erfaringsutveksling, ideer, faglig påfyll og ikke minst, en sosial møteplass der man knytter kontakter. NBUF ble arrangert første gang i Bergen 2003 på initiativ av Johnny Ekanger og Tor Bjørkås. Malen ble lagt da, det ble et løst forum med brannfolk som har interesse av, og arbeider med opplæring og undervisning i brannvesenregi. Forumet har ingen ”eiere”, ingen egen økonomi, ingen tilknytning til myndigheter eller bedrifter eller organisasjoner. Neste forum arrangeres av det brannvesenet som tar på seg eller får arrangementet tildelt av forrige års forum. De siste årene har forumet utpekt en arbeidsgruppe som skal hjelpe arrangøren med det faglige innholdet for neste års konferanse. Innholdet i NBUF har variert mye. Forumet har vanligvis tilfredsstilt folk fra deltidskorps, heltidskorps, undervisningspersonell og forbyggende personell. Det kan også være aktuelt for Norges brannskole og DSB å være tilstede slik at Forumet kan få en oppdatering fra myndighetenes side, samt at de får et innblikk i hva som skjer i brann - Norge på undervisningsfronten.

3 Forholdet til brannbefalslaget. Arrangement årlig? Komit è: Fjorårets, årets og neste års arrangør. Hvem flere?

4 Tidspunkt for undervisningsforum? Februar Oktober Mars Mai November April

5 Arrangementet har gått på omgang. Arrangørbrannvesen har vært: 2003 Bergen(13 deltakere) 2004 Molde(23 deltakere) 2005 Asker og Bærum (ca 70 deltakere) 2006 Tromsø(ca 60 deltakere) 2007 Trondheim (ca 70 deltakere) 2008 Bergen (ca 70 deltakere) 2009 Sør Rogaland (ca 65 deltakere) 2010 Ålesund 2011 Drammen(Ca 60 deltakere) 2012 Hamar(Ca 65 deltakere) 2013 Kristiansand 2014 Salten (Bodø?)


Laste ned ppt "§ 11. Brannvesenets oppgaver Brannvesenet skal: a)gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google