Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Brannutdanningsutvalget Brann og redning 2011 Anne Hjort Brannsjef i Asker og Bærum brannvesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Brannutdanningsutvalget Brann og redning 2011 Anne Hjort Brannsjef i Asker og Bærum brannvesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Brannutdanningsutvalget Brann og redning 2011 Anne Hjort Brannsjef i Asker og Bærum brannvesen

2 ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Stikkord fra mandatet • Det samlede utdanningsbehov • Flere utdanningsmodeller • Forebyggende og beredskap • Deltid og heltid • Mer frivillig interkommunalt brannsamarbeid • Tilstrekkelige lederkvalifikasjoner • Åpen offentlig fagskoleutdanning

3 ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Utdanning i Sverige SMO – Skydd Mot ulykker • 2-årig grunnutdanning for heltid – fagskole • Likestilt heltidsstudie eller distansestudie • 0,5 år praksis i brannvesen eller virksomhet • 20 timer/uke + selvstudie og grupper • Brannkonstabel, forebyggende og risikokompetanse • Kvalifiserer også for arbeid i kommuner og virksomheter • Opptakskrav – videregående skole, høgskole eller arbeidslivserfaring, tredemølletest, svømmetest, legeundersøkelse

4 ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Utdanning i Finland Pelastusopisto – Emergency Services College • Åpen, gratis utdanning i brann- og ambulansefag • 1,5 (  2)-årig utdanning for heltidsansatte brannfolk • Likner brannkonstabelutdanning fagskoleutdanning? • Ikke praksisperioder i brannvesen eller virksomheter (80% praktisk - 20% teori) • Kvalifiserer i utgangspunktet ikke for annet arbeid • Lederutdanning på høgskolenivå (Kort og lang linje) • Imponerende skole- og øvingsfasiliteter • Opptakskrav - fagbrev eller fullført allmennutdanning, fysisk, psykisk test samt og medisinsk godkjent

5 ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN SverigeFinnland Flere studiestederEn nasjonal skole Må selv ordne bolig og kostGratis skole og internat Teori+ selvstudie+ smågrupperAlt på skole og øvingsfelt Praksis utenfor skolenIngen praksis utenfor Kan tas som distansestudieMå gå på skole i Kuopio Større mangfoldsfokusLite mangfoldsfokus Kompetanse til mange jobberBrannmannsfabrikk 9 ukers deltidsutdanningIkke tilbud for deltid Større breddeMer spisset Ikke knyttet til videre studierDel av et høgskolestudie Grunnutdanning brannkonstabel

6 ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Hva er nettstøttet undervisning? Høgskolen i Buskerud • Studentene skal ha like stort læringsutbytte som ved ordinær undervisning • Videokonferanser for klasseromsundervisning og teoretiske gruppearbeider • Lærertettheten som ved ordinær undervisning • Lærerkompetanse og motivasjon minst som ved ordinær undervisning • Ikke et moderne brevkurs • Praktiske øvelser, praktiske gruppeoppgaver og prosjekter samt eksamen på skolen

7 ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Forskjellige utdanningsmodeller 1.Kursbasert = dagens modell? Ingen kostnadsøkning

8 ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN 2.Fagskole • 0,5-2 år påbygging på videregående opplæring eller realkompetanse • Et alternativ til høgskoleutdanning • Ikke krav til generell studiekompetanse • Ikke krav til forskningsbasert undervisning • Kan være nettbasert • Kan kombineres med arbeid • Skal kunne fungere i arbeidslivet fra dag en • Kan evt. bli godkjent som en del av en bachelorgrad

9 ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN 3.Høgskole • Utdanningsinstitusjon på universitetsnivå, men med smalere fagområde • Profesjonsutdanning - gir ikke akademisk grad • Krav om forskning og forskerutdanning • Laveste grad er bachelor og oppnås etter minst 3 år • Mastergrad oppnås etter minst 2 år til • Skolen skal ha tilbud om doktorgradsstudie • Opptakskrav: Generell studiekompetanse (evt. Y-vei) • Kan ha andre opptakskrav i tillegg

10 ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Den finske modellen Fire Fighter 1,5 år Fire Officer (Bachelor, ingeniør) / voksen linje 3 år / 180 ECTS Sub-Officer 1 år / 60 ECTS Emergency Response Centre Operator 1,5 år Mastergrad – 60 ECTS Fagbrev / generell studiekompetanse Fire Officer (Bachelor, ingeniør) / ung linje 4 år / 240 ECTS

11 ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Modulbasert opplæring MULIGE MODULER • Grunnutdanning (beredskap og forebyggende) • 110 • Underbefal • Befal • Videregående forebyggende • Fagleder • Spesialområder som Farlig gods, urban redning, redningsdykking osv Kombinasjoner av moduler  Utdanningsgrad

12 ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Utfordringer • Hvilken forskjell i heltids- og deltidsutdanning er akseptabel? • Kan heltidsbrannfolk ta større ansvar for utdanning av deltidsbrannfolk? • Hvordan sikre at deltidsutdanningen gir god nok kompetanse uten å vanskeliggjøre rekruttering? • Hvordan rekruttere brannfolk til fraflyttingstettsteder?

13 ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Flere utfordringer • Hvor praktiske må brannfolk være? • Hvor teoretiske må brannfolk være? • Hvor sterke må brannfolk være? • Hvor like må brannfolk være?

14 ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Flere utfordringer • Trenger vi forebyggende utdanning på flere nivåer? • Hva blir konsekvensene av en ÅPEN utdanning? • Hvordan utdanne brannfolk som brannvesenene vil ansette? • Hvordan sikre at ikke "skoleflinkhet" blir det eneste opptakskravet på en åpen skole? • Hvordan sikre mulighet for videre studier på andre studiesteder?

15 ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Vi har ikke glemt • Befalsopplæring • Fagsentralopplæring • Feieropplæring


Laste ned ppt "ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Brannutdanningsutvalget Brann og redning 2011 Anne Hjort Brannsjef i Asker og Bærum brannvesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google