Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole

2 Agenda Informasjon om skolen og skolehverdagen v/skolens ledelse Informasjon om det psykososiale arbeidet ved skolen, § 9a v/rådgiver Informasjon om karriereveiledning v/karriererådgiver Informasjon fra helsesøster Informasjon fra miljøarbeider Informasjon om ulike prosjekter Læringsstrategier Internasjonalisering Spørsmål fra salen

3

4 Gjensidige forventninger på Eikeli Vi har lyst til å lære Vi viser respekt for og lytter til hverandre Vi behandler alle likeverdig og med respekt Vi er åpne og redelig Vi bidrar til et trygt og læringsfremmende arbeidsmiljø Vi behandler alle i tråd med prosedyrer og gjeldende lov- og regelverk Vi motiverer hverandre for læring og bidrar til mestring Vi snakker med hverandre og ikke om hverandre Vi har lov til å gjøre feil

5 Dette brenner vi for på Eikeli!

6 Nærvær 95% Ferier Utsatte prøver Tett oppfølging/nettverk Varsle foresatte

7 Fravær Vg3 t.o.m 17. september 3STA3STB3STC3STD 3PBA Antall elever i klassen totalt 2926292627 Antall elever med fravær 2825 2227 Antall hele dager 5636253588 Antall hele klokketimer 15810913178107 Fravær i prosent 2015111328

8 Ny visjon Drømmeskolen Ny visjon Nye nøkkelverdier Nye satsingsområder Standard for Eikeli-eleven/læreren/lederen

9 Retten til nødvendig rådgivning Sosialpedagogisk rådgiver Kjell Ove Ernes

10 Forankring og Formål Opplæringslova § 9-2 «Elevane har rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og om sosiale spørsmål. Forskrift § 22-3 Formål: Bevisstgjøre og støtte samt utvikle planleggingskompetanse i et langsiktig læringsperspektiv

11 Sosialpedagogisk rådgivning - Hva gjør Eikeli vgs? Henviser til utredning hos PPT ved mistanke om lese- og skrivevansker Tilrettelegger for elever med lese- og skrivevansker Tilrettelegger for elever med spesielle behov Henviser til BUP, PPT og andre instanser ved behov Samtaler med elever om problemer som er til hinder for læring Har grupper for gutter som har bekymringsfullt stort fravær

12 Timeplan Eikeli videregående skole

13 KARRIERERÅDGIVNING Hva tilbyr skolen? Karriererådgiver Mona B Standahl

14 Forankring og Formål Opplæringslova § 9-2 «Elevane har rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilod og yrkesval og om sosiale spørsmål. Forskrift § 22-3 Formål: Bevisstgjøre og støtte samt utvikle planleggingskomeptanse i et langsiktig læringsperspektiv

15 Rettigheter Rådgivning og rettledning knyttet til valg av yrke Oppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land Oppdatert informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og i bruk av rettledningsverktøy Informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger Opplæring og rettledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer

16 Hvordan? Gruppevis eller individuell Samarbeid mellom ulike personer og instanser på skolen «…skolen skal så langt det er mogleg og hensiktsmessig trekkje inn eksterne samarbeidspartnarar for å gje elevane best mogleg informasjon og tilbod om rådgivning om yrkes- og utdanningsval» Andre utdanningsvivå Lokalt næringsliv Partnerskap for karriererettledning Hjemmet

17

18

19 Evaluering karrieredag 2013 Alt i alt. Hvordan vurderer du karrieredagen? Vg1Vg2Vg3 Veldig og litt bra93,090,087,2 Verken eller5,65,08,6 Litt og veldig dårlig1,42,51,4 Vil du være positiv til at det arrangeres en tilsvarende karrieredag til neste år? Vg1Vg2Vg3 Ja98,695,0 95,7 Nei1,4 5,0 2,9

20 Neste karrieredag 9. jan 2014 Torsdag 9. januar 2014 Vi trenger foreldre innenfor Helse Økonomi Ingeniørfag Humaniora Annet Mail til mona.berit.standahl@eikeli.vgs.no eller post@eikeli.vgs.nomona.berit.standahl@eikeli.vgs.no

21 Helsesøster Hanne Gry Marthinsen (4641583) Vaksinering mot hjernehinnebetennelse Informasjonsdag for russen Råd til russen Nok søvn. Kle seg godt, ull innerst. Ha med seg mat og drikke uten alkohol Passe på hverandre Tegn på sykdom Forebygge seksuelle overgrep og seksuelt overførbare infeksjoner «Henteordning» Rusbruk/legal og illegal Samtal med ungdommen din om russetiden!

22 NOEN PROSJEKTER PÅ EIKELI

23 LÆRINGSSTRATEGIER Grethe Marie Osa Jensen

24 INTERNASJONALISERING Espen Håland


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google