Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Snart kommer vinteren - har vi nok kraft i Midt-Norge på kort sikt? 22. september 2006 Odd Håkon Hoelsæter Konsernsjef, Statnett SF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Snart kommer vinteren - har vi nok kraft i Midt-Norge på kort sikt? 22. september 2006 Odd Håkon Hoelsæter Konsernsjef, Statnett SF."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Snart kommer vinteren - har vi nok kraft i Midt-Norge på kort sikt? 22. september 2006 Odd Håkon Hoelsæter Konsernsjef, Statnett SF

2 2 Vindkraft: Nord og Midt-Norge Lokale nettinvesteringer Lokale nettinvesteringer Nett for transport sørover Nett for transport sørover KRAFTBALANSE Nasjonale nettutfordringer Forbruksvekst: Midt-Norge / Oslo Nye kraftledninger Nye kraftledninger Ny produksjon Ny produksjon Forsyningssikkerhet: Vestlandet Sunnhordaland / Haugaland Sunnhordaland / Haugaland Bergensområdet Bergensområdet Nye forbindelser til utlandet NorNed Mulig ny Skagerak-kabel

3 3 Kraftbalansen kommende vinter PRODUKSJONFORBRUK HYDROLOGI Nedbør / tilsig Magasinfylling Snøsmelting TILGJENGELIG PRODUKSJON Vannkraft Vindkraft FORBRUKS- UTVIKLING Forbruksøkning Ny industri FORBRUKS- FLEKSIBILITET Industri ut på pris Alm. forbruk UTVEKSLING Prissignaler Importkapasitet Systemtiltak

4 4 MAGASINUTVIKLING Tilsig Norge

5 5 MAGASINUTVIKLING Norge

6 6 MAGASINUTVIKLING Elspotområde 1

7 7 MAGASINUTVIKLING Elspotområde 2

8 8 Kapasitet og import til Synkronområdet uke 36 UTVEKSLING Import til synkront område i Norden

9 9 UTVEKSLING MOT NORDEN Markedets forventninger for Q4-2006 - Venter høyere priser i Norden - Siden 1.aug: Forventet kraftflyt mot Norden - Volatilitet og nervøsitet Forward-kontrakter for Q4

10 10 UTVEKSLING Kraftflyt mot Sverige

11 11 UTVEKSLING Kraftflyt mot synkrone Norden

12 12 NO1 NO2 DK2 SE FI Flaskehalser i Norden DK1

13 13 Kraftmarkedet fungerer Prismekanismen gir kraftflyt mot områder som har knapphet (begrenset av flaskehalser) Insentiver for investeringer styrkes og vil gi investeringer i ny produksjon og nytt nett Utfordringer: Investeringene er ikke tilstrekkelige ennå Trenger en bedre kraftbalanse i Norge Aktørene trenger forutsigbare og stabile rammebetingelser Politikere med sprikende signaler

14 14 2005 var et spesielt vått år Økt forbruk Hydro Sunndalsøra Kraftbalanse i Midt-Norge – Stort importbehov

15 15 UTVEKSLING Begrensninger i overføringskapasiteten Stor overføring av kraft over lange avstander –Kapasiteten i linjene reduseres ved økt forbruk For liten lokal produksjon Reaktive produksjonsmidler kan kompensere noe Uten tiltak må overføringsgrensene reduseres –Overføringsgrenser må balanseres mot mulige stabilitetsproblemer i kraftsystemet

16 16 Møre-området 420 kV Klæbu-Viklandet 300 kV Klæbu-Orkdal 300 kV Øvre Vinstra-Vågåmo Midt-Norge 300 kV Tunnsjødal-Namsos 300 kV Tunnsjødal-Verdal 300 kV Jarpstrømmen-Nea 300 kV Øvre Vinstra-Vågåmo Økt utvekslingskapasitet etter nettinvesteringer: 2003: Klæbu-Viklandet 2006: Systemvern UTVEKSLING Kapasitet for Midt-Norge

17 17 UTVEKSLING Ytterligere investeringer fremover Forsere byggingen av Ørskog – Fardal –Forventes å stå ferdig høsten 2011 Anlegg for spenningsstøtte –Forventes å stå ferdig vinteren 2007/2008 –Investering ca 500 MNOK –Økt utvekslingskapasitet for Midt-Norge 200 MVAr kondensatorbatteri, Ringerike

18 18 Andre systemtiltak fra Statnett Markedsområde –Opprettelsen av elspot-områder kan gi prissignaler som sikrer nødvendig kraftflyt inn til områder med knapphet Avlyse revisjoner og vedlikehold på kraftverk og ledninger Drive nettet hardere –med lavere driftssikkerhet enn vanlig –ved installasjon av systemvern (automatisk utkobling av større forbrukere ved feilsituasjoner) SAKS-tiltak –Informasjon –Energiopsjoner –Reservekraft

19 19 Energiopsjoner Prøveordning Begrenset volum tilgjengelig kommende vinter Skal bidra i en begrenset periode for å avhjelpe en svært anstrengt kraftsituasjon Gir ikke energimengde som løser en generelt svak kraftbalanse

20 20 Reservekraft Tjeldbergodden klargjort for reservekraftproduksjon Statnett arbeider for å muliggjøre realisering av 100-150MW reservekraftproduksjon allerede kommende vinter I løpet av neste vinter (2007/2008) planlegger Statnett å ha ytterligere 150- 300MW reservekraft tilgjengelig

21 21 Dette avgjør kraftbalansen kommende vinter PRODUKSJONFORBRUK Nedbør og tilsig Sen snøsmelting Svensk kjernekraft Forbruksfleksibilitet UTVEKSLING Importkapasitet Behovene i tilgrensende områder avgjør evt. flaske- halser inn mot Midt-Norge Stabil drift av nett Tilgjengelighet av systemtiltak

22 22 Konklusjon Vi forventer en akseptabel forsyningssikkerhet kommende vinter i Midt-Norge –Med mulig støtte fra reservekraftverk, forutsatt at dette blir gjort tilgjengelige Med ny produksjon i regionen og ny ledning sørfra vil Midt-Norge ha en god forsyningssikkerhet om noen år


Laste ned ppt "1 Snart kommer vinteren - har vi nok kraft i Midt-Norge på kort sikt? 22. september 2006 Odd Håkon Hoelsæter Konsernsjef, Statnett SF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google