Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PERSONLIGHETS- FORSTYRRELSER eller RELASJONSFORSTYRRELSER Overlege Torgeir Lindvig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PERSONLIGHETS- FORSTYRRELSER eller RELASJONSFORSTYRRELSER Overlege Torgeir Lindvig."— Utskrift av presentasjonen:

1 PERSONLIGHETS- FORSTYRRELSER eller RELASJONSFORSTYRRELSER Overlege Torgeir Lindvig

2 PERSONLIGHETSFORSTYRRELSE R –ET STORT PROBLEM: For pasienten/familien For personalet High expressiv emotions Mye stress,konflikter, sykmeldinger APSD

3 HVOR HYPPIG ER P- FORSTYRRELSER? 13 % av 2053 intervjuete innbyggere i Oslo hadde en personlighetsforst. Så vanlig at vi alle kommer i kontakt med mennesker med personlighetsf. både privat og i jobbsammenheng. Derfor nyttig og nødvendig med kunnskaper om dette feltet

4 HVA ER PERSONLIGHET? Personlighet er stabile mønstre en person tenker om seg selv, andre og omverdenen (1.2.og 3.posisjon) Disse mønstrene preger personens grunnleggende væremåte og adferd Er egosyntone dvs ”Jeg er bare slik” Personlighet formes av arv/miljø

5 PERSONLIGHETSFAKTORER: Hvert menneske er unikt!! ”På seg selv kjenner man ingen andre”! 3 hoved faktorer kan beskrive ens personlighet: Intensitet, kontroll,sårbarhet ”Jegeren,såmannen og hyrden” Utgjøre 9 personlighetstyper

6 PERSONLIGHETSTYPER: Type: Intens: Kontroll:Sårbarhet: Selvforsynt tilskuer: Lav Lav Lav Usikker følgesvenn: Lav Lav Høy Jordnær skeptiker : Lav Høy Lav Sjenert grubler : Lav Høy Høy Ubesvært livsnyter: Høy Lav Lav Variabel impulsm. : Høy Lav Høy Selvbevisst ordensm.:Høy Høy Lav Komplisert følesesm: Høy Høy Høy

7 Personlighetstrekk og dødelighet hos eldre (65 år+)  Høy sårbarhet er assosiert med 33% høyere dødelighet enn lav sårbarhet  Høy intensitet er assosiert med 21% lavere dødelighet enn lav intensitet  Sammenhengen mellom personlighetstrekk og dødelighet er trolig delvis mediert av personlighets- relaterte variasjoner i fysisk, intellektuelt og kognitivt aktivitetsnivå

8 TYPE PERSONLIGHET: Alle har en individuell personlighet med trekk fra flere forskjellige personlighetstyper!!! For eksempel er det teoretisk 256 mulige måter å være ustabil/bordeline på!! Idealtype:Personer i den virkelige verden ligner mer eller mindre!

9 DIAGNOSE : Et varig mønster som avviker markert i forhold til ”gjennomsnittsmennesket” og som har vart siden ungdommen når det gjelder : Tankemønster Følelsesmønster/impulskontroll Mellommenneskelig fungering

10 DIAGNOSE : Strukturert intervju : SCID-II:”Hvordan opplever du deg selv i forhold til et gjennomsnittsmenneske?” Informanter Klinisk observasjon Obs! Ikke preget av alvorlige symptomer som angst /depresjon/mani eller psykose

11 DIAGNOSE: GRUPPE A: Gruppe A: Personlighetsf. med eksentrisk preg:Er for det meste i 1.posisjon Paranoid:”Folk er ikke til å stole på” Schizoid :”Jeg trenger rom omkring meg” Schizotyp:”Andre er truende”

12 Den eksentriske gruppe A: Paranoid: Vanskelig for å glemme krenkelser og tilgi Bærer nag i lang tid Overtolker situasjoner for å konstruere opp fornærmede hensikter Schizoid:Mangler interesse for å være sammen med mennesker Mangler opplevelser av behov,ønsker og begjær Sterk hang til fantasier

13 Den eksentriske gruppe A: Schizotyp:Underlig,eksentrisk og rar i oppførsel,utseende og talemåte Virker kald og følesesmessig reservert Mistenksom Underlige sanseopplevelser av kroppslig art Sosial tilbaketrekning og isolasjon

14 DIAGNOSE: GRUPPE B: Gruppe B:Personlighetsforstyrrelser preget av sterke følelser, impulser og dramatikk. Er mye i 1.posisjon, men kan ”innvadere” andre Antisosial: ”Andre kan utnyttes” ”Gjøkunge” Ustabil :” Jeg er defekt” Hysteriform: ”Jeg må gjøre inntrykk” Narsissistisk: ”Jeg er spesiell”

15 Den dramatiske gruppe B: Antisosial: Mangler samvittighet,skyld og anger Mangler ansvarlighet Er impulsiv og aggressiv Følger ikke samfunnets lover, normer og regler

16 Den dramatiske gruppe B: Emosjonelt ustabil: Et intenst og ustabilt følelsesliv, særlig sinne Sterk frykt for å bli forlatt Kronisk følelse av tomhet Selvødeleggende og selvbeskadigende adferd

17 Den dramatiserende gruppe B: Dramatiserende personlighetsforstyrrelse: Teatralsk og overdramatiserende Overfladisk og ustabilt følelsesliv Erotiserende og romantiserende forhold Lett påvirkbar Forsøker å fange og fastholde oppmerksomhet

18 DIAGNOSE : GRUPPE C Gruppe C:Personlighetsforstyrrelse preget av engstelse og avhengighet. Er mye i 2.posisjon og lar seg ”innvadere” Unnvikende:”Jeg tåler ikke kritikk” Avhengig:” Jeg greier meg ikke alene” Tvangspreget:”Jeg må være perfekt”

19 Den engstelige gruppe C: Engstelig, unnvikende personlighet: Lav selvfølelse Usikker og nærtagende Frykt for kritikk, for avvisning og for ikke å bli likt Angst for å bli latterliggjort,føle skam

20 Den enstelige gruppen C: Avhengig personlighet: ”jeg er ute av stand til å ta vare på meg selv” Frykt for å bli forlatt Uselvstendige Selvutslettende – egne behov underordnes andres behov Har vanskelig for å ta dagligdagse avgjørelser

21 Den engstelige gruppe C: Tvangspreget personlighet: Følelse av overdreven tvil og forsiktighet Fokusering på detaljer Overdreven ordenssans/samvittighetsfullhet Perfeksjonisme Rigid og sta

22 DIAGNOSE : ICD 10 ELLER DSM-4:USTABIL: Minst 5 av følgende kriterier: Desperat adferd for å unngå å bli forlatt Ustabil svart / hvitt forhold til mennesker Ustabilt selvbilde Impulsiv i forhold til sex,penger,alkohol Gjentatte selvmordsforsøk/trusler Kronisk følelse av tomhet /kjedsomhet Upassende sinne

23 PERSONLIGHETSFORSTYRREL SER HOS ELDRE: ”Den vanskelig pasient” som viser seg å ha vært ” vanskelig” hele livet ”Den engstelige,deprimerte og klamrende pasient” gjerne i forhold til et tap Forsterking av et spesielt personlighetstrekk i løpet av en demensutvikling/hjerneorganiske personlighetsforandringer

24 1.Pasienter som blir eldre med sine personlighetsforstyrrelser  Gruppe A: I hovedsak uendret; økt rigiditet og mistenksomhet forekommer  Gruppe B: Mindre impulsivitet og aggressivitet, mer helseangst og depressive symptomer  Gruppe C: I hovedsak uendret; økt rigiditet ved tvangspreget pers.forstyrrelse forekommer

25 Personlighetstyper og helse Personlighets -typer Positive affekter Stress- nivå Mestrin g Sosial støtte Helse- plager Samlet tilpasning Tilskuerne 54664 5 De usikre 77885 8 Skeptikerne 32231 3 Grublerne 76575 7 Livsnyterne 21421 2 De impulsive 58735 6 De velordnede 13111 1 De kompliserte 45255 4

26 BEHANDLING AV ”SENT DEBUTERENDE PERS.FORS.” PGA TAP: Post-traumatisk stresslidelse PTST utløser en forandring av personligheten for eksempel pga tap av barn,venner,ektefelle Behandlingsresistente angst og depresjonstilstander Trenger mye støtte og forståelse.Institusjon?

27 3. Personlighetsmessig sårbarhet og sent debuterende personlighetsforstyrrelser Pasient som reagerer og handler som ved en personlighetsforstyrrelse, uten at det er holdepunkter for personlighetsproblematikk i livs- og sykehistorien. Kan forstås som uttrykk for tidligere kompensert personlighetsmessig sårbarhet som kommer frem i forbindelse med aldersrelaterte tap og reduserte mestringsmuligheter.

28 Behandling av den ”vanskelige pasient”: Psykologisk forståelse:Drivkraft bak deres ”utidighet” er savn av tilhørighet/nærhet Stabile forhold:Primærkontakt,dagsrytme,etc Sette grenser overfor krav på en ok måte ”Containe” følelser,-dvs omforme de!”verbalt selvforsvar” (se senere).

29 BEHANDLING AV DEN” VANSKELIG PASIENTEN” Praktisk tilrettelegging av den ytre situasjonen Godt samarbeid og kommunikasjon mellom fastlege,sykehus,familie ”individuell plan” Medikasjon:Antipsykotika i små doser?

30 2. Personlighetsforandringer ved hjerneorganiske lidelser  Frontallappsdemens  Alzheimers sykdom

31 Beh. Hjerneorganiske personlighetsforandringer: Alzheimer:Depressivt preg med tap av initiativ og interesse for omverdenen Frontallappsdemens:Svekket selvkritikk og impulskontroll og manglende evne til å ta hensyn til andre ”pseudopsykopati” Faste rammer,- primærkontakt, ytre forhold God kommunikasjon med pårørende/hjelpeapparatet ”Verbalt selvforsvar” i forhold til ”Gjeterhunder”

32 Sammendrag Personlighetsutformingen etableres tidlig og er i hovedsak stabil gjennom resten av livet  Sammenhenger mellom personlighetsutforming og fysisk helse er (i alle fall) delvis mediert av helseatferd  Personlighetsendringer hos eldre gir mistanke om underliggende hjerneorganisk sykdom  Personlighetsutformingen følger oss inn i vår siste time  ICD-10 og DSM-IV kriterier for personlighetsforstyrrelser inneholder aldersbias som kan føre både til overdiagnostikk og underdiagnostikk


Laste ned ppt "PERSONLIGHETS- FORSTYRRELSER eller RELASJONSFORSTYRRELSER Overlege Torgeir Lindvig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google