Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diagnostiseringskriterier i DC-LD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diagnostiseringskriterier i DC-LD."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diagnostiseringskriterier i DC-LD.
Oddbjørn Hove Tilhøyrarnamn: Dato:

2 DC-LD: Diagnostiske kriterier for voksne med utvikingshemning
Hierarkisk multiaksesystem 1. Grad av utviklingshemning 2. Årsak til utviklingshemning 3. Psykiske lidelser a. Utviklingsforstyrrelser b. psykiske lidelser c. personlighetsforstyrrelser d. problematferd e. annet (psykososiale forhold med mer) Operasjonaliserte diagnosekriterier Atferdsekvivalenter Tilhøyrarnamn: Dato:

3 Atferdsekvivalent til depresjon (ikke fullstendig liste)
Grunnleggende forutsetning: observert atferdsmessig forandring fra det vanlige Tar færre initiativ i sosiale situasjoner  Tar færre initiativ til egenomsorg eller tydelig tap av konkrete egenomsorgs ferdigheter Protest mot å samarbeid om vanlig fysisk pleie som blir utført av andre Snakker eller kommuniserer/gestikulerer mindre Ber oftere om bekreftelse eller forsikring enn før Gråter oftere   Klager over somatiske symptomer, er mer bekymret for egen helse eller viser frem ulike deler av kroppen for at personalet skal sjekke om det er noe galt  Økt vansker med å ta beslutninger om ting sammenlignet med vanlig   Økning i bestemte former for utfordrende/problematferd  Økt motorisk uro eller rastløshet  Redusert motorisk aktivitet  Redusert eller økt appetitt  Økt eller redusert vekt med 5 %  Sovner minst 1 time senere enn vanlig  Våkner om natten og er våken i minst 1 time mer enn vanlig  Våkner minst 1 time tidligere enn vanlig Tilhøyrarnamn: Dato:

4 DC-LD: Diagnostiske kriterier for voksne med utvikingshemning
Kasus 1: 45 år gammel kvinne med Downs syndrom, alvorlig utviklingshemning uten verbal kommunikasjonsferdigheter. De siste 4 ukene har hun fremvist økende irritabilitet som manifesteres ved redusert toleranse overfor medbeboere og episoder med fysisk aggressivitet. Hun har en kjent, langvarig problematferd i form av stripping, men dette har tiltatt i frekvens. Hennes omsorgspersoner forteller at hun ikke gestikulerer til dem så ofte som hun vanligvis gjør og hun spiser mye mindre enn vanlig. Hun hadde en liknende episode for 2 år siden, hvor hun responderte godt på antidepressiv medikamentell behandling. Tilhøyrarnamn: Dato:

5 Kasus 1 ICD-10: Tilfredsstiller ikke kriteriene for depressiv episode
F73.1 Alvorlig utviklingshemning med betydelig påvirkning av atferd som krever oppfølging eller behandling (Downs syndrom angis med koder fra en annen seksjon av ICD-10) DC-LD Akse I: Alvorlig utviklingshemning (F73) Akse II: Downs syndrom (Q90.9) Akse III: B 4.1 Tilbakevendende depressiv episode, fortiden i episode D 1.11 Annen problematferd (stripping) D 2.2 Aggressiv atferd sekunder til blandet depressiv episode Tilhøyrarnamn: Dato:

6 DC-LD: Diagnostiske kriterier for voksne med utvikingshemning
Kasus 2: 26 år gammel mann med moderat utviklingshemning av ukjent årsak. De siste 6 ukene har han vist tiltagende sosial tilbaketrekning og tap av enkelte selvhjelpsferdigheter. Han viser mindre interesse for aktiviteter enn tidligere og han blir sint når man prøver å overtale ham til å være med på disse. Han gråter mer enn vanlig og han har endret søvnmønsteret. Han tilbringe stadig mer tid alene på rommet hvor han ligger i sengen. Han smiler og ler når han er sammen med hovedkontaktene alene, men er ikke i stand til å opprettholde humøret når han er sammen med andre personer. Han gir ikke uttrykk for at han har depressive følelser. Tilhøyrarnamn: Dato:

7 Tilfredsstiller ikke kriteriene for depressiv episode
Kasus 2 ICD-10: Tilfredsstiller ikke kriteriene for depressiv episode F71.0 Moderat utviklingshemning DC-LD Akse I: Moderat utviklingshemning (F71) Akse II: Ukjent Akse III: B.4.1 Depressiv episode Tilhøyrarnamn: Dato:

8 Psykometrisk forskning epidemiologisk forskning
DC-LD: Forskning Psykometrisk forskning Screeninginstrument epidemiologisk forskning prevalens/insidens studier og studier av risikofaktorer klinisk forskning ”Rydding” av diagnoser på klinisk utvalg Tilhøyrarnamn: Dato:

9 Prevalens av psykiske lidelser i en total populasjon av Norske voksne med utviklingshemning (N=593/66%) med bruk av diagnosekriterer fra DC-LD - Psychopathology Checklists for adults with intellectual disabilities (P-AID) CI: Confidence interval; * p<.05; ** p<.001 Tilhøyrarnamn: Dato:

10 Tilhøyrarnamn: Dato:

11 Utfordringer Hovedutfordring: reliable diagnoser For øvrig:
behov for bedre diagnostisering av grad av utviklingshemning mer fokus på utrede årsak til utviklingshemning behov for selektiv validering av diagnosekriterier for personer med dyp utviklingshemning? lett og borderline utviklingshemning – DC-LD eller ICD? behov for flere longitudinelle epidemiologiske studier Behov for behandlingsstudier og helsetjenesteforskning Tilhøyrarnamn: Dato:

12 Referanser Royal College of Psychiatrists (2001). DC-LD: Diagnostic criteria for psychiatric disorders for use with adults with learning disabilities/mental retardation. London: Royal College of Psychiatrists Journal of Intellectual Disability Research, Vol 47, Suppl. 1 sep/oct 2003 Cooper, S. A., Smiley, E., Morrison, J., Williamson, A., & Allan, L. (2007). Mental ill-health in adults with intellectual disabilities: prevalence and associated factors. British Journal of Psychiatry, 190, Felstrom A, Mulryan N, Reidy J, Staines M, Hillery J (2005). Refining diagnoses: applying the DC-LD to an Irish population with intellectual disability. Journal of Intellectual Disabilities Research, 49, 813-9 Hove O. & Havik OE. (2008) Psychometric properties of the Psychopathology checklitst for Adults with Intellectual Disability (P-AID). Research in Developmental Disabilityes, 29, Hove O. & Havik OE. (in press). Mental Disorders And Problem Behavior In A Community Sample Of Adults With Intellectual Disability: Three-Month Prevalence And Comorbidity. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities. Hove O. & Havik OE (submittet paper). Developmental Level And Other Factors Associated With Symptoms Of Mental Disorders And Problem Behavior Among Adults With Intellectual Disability Living In The Community. Tilhøyrarnamn: Dato:


Laste ned ppt "Diagnostiseringskriterier i DC-LD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google