Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebygging av psykiske lidelser i miljøarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebygging av psykiske lidelser i miljøarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygging av psykiske lidelser i miljøarbeid
Forebygging av psykiske lidelser i miljøarbeid. Hva er god kommunikasjon og tilrettelegging? Anne Gro Innstrand Spesialist i klinisk psykologi/ Psykisk habilitering Epost:

2 Forståelse Tall fra Helsetilsynet på nødnummer 113
Egen erfaring med å legge inn pasienter med utviklingshemming på psykiatrisk klinikk? Hva dukker opp i hodet på vakthavende, overlege når selve ordet utviklingshemming nevnes? Hvordan blir det ordet utviklingshemmet tolket?

3 Observasjoner som kan tolkes ulikt
Normalvariasjon: sære ideer psykose eller? Eksempel fra et besøk i en leilighet hos en ung mann med omfattende symptomer på ubehandlet paranoid psykose. Hans symptomer blir tolket innunder normalvariasjon for utviklingshemmede, og derfor ikke vurdert til å bli henvist til psykiatrisk poliklinikk. Hvor stor variasjon er normalt ? Eksempel fra en beskrivelse fra en utviklingshemmet man som er innlagt ved psykiatrisk sengepost. Omfattende symptomer på alvorlig sinnslidelse. Skrevet ut meget syk med begrunnelse om at symptomer er tilsvarende slik utviklingshemmede har det.

4 For henvisning til psykiatrisk poliklinikk gjelder de ”vanlige” vurderingene
Endring, i symptomer og i funksjonsnivå Når symptomer går ut over alminnelig fungering og hindrer sosialt liv, tilstedeværelse på jobb og i skole – med en viss varighet (1 - 3 mnd) En utfordring: mange går lenge med ubehandlet psykisk sykdom (ergo ingen endring i bildet) Varighet av ubehandlet psykose reduserer effekt av behandling og prognose

5 Et alminnelig sørgelig bilde…
Utviklingshemmete går lenge med ubehandlet psykisk sykdom De blir sjeldent lagt inn ved en planlagt innleggelse (lagt inn akutt) Romstering av ansvarsfraskrivelse Skrevet ut igjen for tidlig Ved eventuelle nye innleggelser etableres en behandlingsresistens

6 Hva går denne romsteringen i ansvarsfraskrivelse ut på
Hva går denne romsteringen i ansvarsfraskrivelse ut på? Har det noen sammenheng med forståelsen av miljøterapi? Miljøterapi-behandlende Handler om måten å snakke til en person, hvordan gå og stå og tilrettelegge for personene Veiledning til personal på hvordan skjerme klienter og ta hensyn til psykiske symptomer Reduksjon av stimuli Mulighet for bruk av tvang Miljøterapi-beskyttende Beskytte mot psykisk sykdom Rett kommunikasjonsnivå Tilrettelagt hverdag tilpasset mestringsnivå og behov Legge til rette for valg, kontroll og oversikt

7 Stress-sårbarhetsmodellen
Sårbarhets faktorer Stress faktorer Beskyttende faktorer Beskyttende tiltak Psykolog Anne Gro Innstrand

8 Utviklingshemmete utsatt for tolkning
Manglende evne til å uttrykke symptomene Manglende erfaring med å prate om helse, diagnose og egne behov. Mange er utsatt for ekstremt mange tolkninger av seg selv på grunn av lav egostruktur Av og til mister både henvisere og behandlere perspektivet bare i tolkningsverden. Glemmer å beskrive de objektive beskrivelsene av forekomst av symptomer, endring i atferd, beskrivelse av funksjonsnivå, osv. Hvis dette hadde blitt gjort: lettere samarbeid!

9 Et eple er kun et eple

10 KOMMUNIKASJON HANDLER OM?
1.Gi informasjon (hvordan legge til rette informasjon) 2. tolke (kunnskap om hvordan informasjon blir tolket) 3. påvirke, bruke informasjonen (mestring, kontroll, oversikt, muligheter,)

11 Feil kommunikasjon for mye for ofte for vanskelig for fort
for belærende for fjollete Feil NR 1 AV ALLE SPØRSMÅL: Hvordan hadde du det i helgen?

12 God kommunikasjon Snakk rolig Vær stille Bekreft det du hører
Sjekk ut at du har blitt hørt Unngå mobiltelefoner, snuspakker, antibakker, nøkler som forstyrrende elementer

13 Tilpasset kommunikasjon
match psykomotorisk tempo gi glasset rolig sett rolig inn i oppvask maskinen trekk genseren rolig over hodet STÅ I RO

14 FAGLIG FOKUS brukt til feil tid, på feil sted og for feil person
realitetsorienterende stå i situasjonen speiling ”Han gjør det for å få oppmerksomhet” Er vi mer faglige når vi beskriver atferd vs følelser? Er vi mer faglige når vi dikter opp et nytt tiltak, enn når vi lar en vanskelig situasjon passere? Kjenn på ordene KONTROLL vs TILLIT

15 Nøkler for å låse opp låste situasjoner
snu med æren i behold led et lite skritt videre bruk fantasi, bruk empati, bruk innlevelse: ”det skal gå bra til slutt” Mirakelnøklene: ”Du vil alltid få nok kaffe”

16 Bekreftelse på følelser
Og positive tilbakemeldinger

17 Beskyttende miljøterapi
Trygghet, forståelse Lavt stimulusmiljø Klar ytre struktur, forutsigbarhet, støtte og ro Ikke kritisk, lav fiendtlighet Støtte hele tiden det sunne, det tilpasningsdyktige, ” det adaptive” Unngå ironi Bruk av dagsplan, visuell støtte Redusere forventninger Snakk tydelig, kortfatta og enkelt Gjør en oppgave av gangen

18 Beskyttende miljøterapi
Bekreft hele tiden det han/hun sier, vi at du lytter helt konkret Pass på samsvar mellom kroppsspråk og verbalt budskap Ha korte arbeidsøkter Ikke bli privat, ikke innled til spesielle forhold: være så nøytral og vennlig og tålmodig som overhode mulig Gi ros/ atferdsspesifikk for samhandling som er god

19 Supertips til de engstelige og forvirrede
ikke diskuter, bare gjenta bekreft det du hører atferdspesifikk ros sørg for masse søvn, døgnet rundt sørg for mat, uansett tid og sted velg noen FÅ målsettinger og hold på det


Laste ned ppt "Forebygging av psykiske lidelser i miljøarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google