Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder..

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder.."— Utskrift av presentasjonen:

1 ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder.

2 AD/HD - Gamle myter Unge gutter, ikke jenter Fysisk hyperaktive
Aldri i stand til å konsentrere seg Ikke smarte, ikke flinke Alvorlige atferdsproblemer Symptomene forsvinner i tenårene

3 Hva er AD/HD AD/HD er en atferdsbeskrivende diagnose
AD/HD er en utviklingsforstyrrelse – kjennetegnet ved en avvikende grad av Oppmerksomhet Hyperaktivitet Impulsivitet Symptomer opptrer før 7-årsalder Symptomer på minst to arenaer Det er forsket mye på hva som kan være årsak -

4 Kan være årsak til at medisin kan virke Hyppighet : 3-5 %
Mye tyder på at AD/HD er forårsaket av en arvelig nevrokjemisk ubalanse i hjernen knyttet til nevrotransmittersubstansen Kan være årsak til at medisin kan virke Hyppighet : 3-5 % Genetisk komponent ; stor grad av arvelighet Prognose Vokser det ikke av seg Endrer karakter fra ”ytre” uro til ”indre” uro

5 Hva ser vi hos pasienter med ADHD
Konsentrasjonsvansker, avledes lett av nye inntrykk, virker forvirret Motivasjonsvansker i forhold til det som ikke er lystbetont; unnviker det monotone Dårlig utholdenhet; vansker med å arbeide etter langsiktige mål Dårlige skoleprestasjoner, varierende funksjonsnivå og prestasjoner

6 Motorisk urolig, vansker med motorisk presisjon
Hva ser vi hos …..(forts.) Motorisk urolig, vansker med motorisk presisjon Søker variasjon og spenning Raske reaksjoner, uoverlagte handlinger Hastig svingende, eksplosivt humør Utagerende, sint/aggressiv Manipulerende; vansker med å ta nei for et nei Vansker med sosiale relasjoner

7 Hva ser vi hos…. (forts.) Dårlig selvfølelse og selvbilde Innadvendt, innesluttet, tilbaketrukket Nedstemt, deprimert Engstelig, lei seg Oppfylt av egne tanker, følelser, ideer Psykosomatiske smerter

8 Krav som samfunnet stiller:
Se langsiktig Kunne planlegge Forstå konsekvenser Motivasjon Klare store grupper Holde oppmerksomhet over tid Gjøre to ting samtidig Ta felles instruksjoner Klare arbeidslivets / skolens miljø Tåle forandringer Sitte stille i samme sittestilling Ha orden på sakene sine

9 Krav som samfunnet stiller (forts.)
Forstå og innordne seg i samfunnets sosiale system og regler Forstå konsekvenser Vente på tur Forstå sekvenser, rekkefølge på ting

10 Problemet er ikke å vite hva du skal gjøre, men å gjøre hva du vet
Problemet er ikke å vite hva du skal gjøre, men å gjøre hva du vet. Trygve Lindback

11 Konsekvenser: Lav produktivitet Stor variasjon i yteevne
Spesifikke lærevansker Underytere – dårlige resultater Fallende IQ Overreagerer/lav frustrasjonsterskel Lav selvfølelse Mistenksom Ensom/manglende kontinuitet i venneforhold

12 AD/HD hos jenter og kvinner
Hyperaktiv/impulsiv type (ligner gutter med AD/HD) Vågale Krever mye oppmerksomhet Risikoadferd Aggressiv stil Kombinert type: Oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet/impulsivitet Rastløs og fiklete Hyperaktiv/urolig Følelser tar overhånd Glemsom og uorganisert

13 AD/HD hos jenter og kvinner (forts.)
Hovedsakelig uoppmerksom type (oftest udiagnostisert): Hypoaktive Dagdrømmere Sky/tilbakeholdne/sjenerte Mye angst Unngår utfordringer Svært liten tro på egne evner Angst, depresjon og humørsvingninger mest fremtredende hos jenter etter puberteten

14 Hva klager voksne med AD/HD over?
Vansker med å holde oppmerksomheten over tid ved lesing, kontorarbeid etc. Dårlig til å organisere og planlegge Utsetter ting til i siste liten Rastløs, vanskelig for å være i ro Tar impulsive avgjørelser Kan ikke arbeide godt selvstendig

15 Hva klager voksne …. (forts.)
Får ikke med seg instruksjoner Impulsive jobb-bytter Dårlige akademiske prestasjoner For sen på arbeid og til avtaler Roter bort ting Problemer med å tenke klart og gjøre gode bedømmelser, særlig under stress Dårlig selvdisiplin

16 Konsekvensker for atferd
Antisosial personlighet Stoff/alkohol-problematikk Flere bilulykker (3x) Flere trafikk-bøter (3x) Kontakt med politi/rettsvesen Fysisk aggresjon


Laste ned ppt "ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder.."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google