Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder.. AD/HD - Gamle myter  Unge gutter, ikke jenter  Fysisk hyperaktive  Aldri i stand til å konsentrere seg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder.. AD/HD - Gamle myter  Unge gutter, ikke jenter  Fysisk hyperaktive  Aldri i stand til å konsentrere seg."— Utskrift av presentasjonen:

1 ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder.

2 AD/HD - Gamle myter  Unge gutter, ikke jenter  Fysisk hyperaktive  Aldri i stand til å konsentrere seg  Ikke smarte, ikke flinke  Alvorlige atferdsproblemer  Symptomene forsvinner i tenårene

3 Hva er AD/HD  AD/HD er en atferdsbeskrivende diagnose  AD/HD er en utviklingsforstyrrelse – kjennetegnet ved en avvikende grad av  Oppmerksomhet  Hyperaktivitet  Impulsivitet  Symptomer opptrer før 7-årsalder  Symptomer på minst to arenaer  Det er forsket mye på hva som kan være årsak -

4  Mye tyder på at AD/HD er forårsaket av en arvelig nevrokjemisk ubalanse i hjernen knyttet til nevrotransmittersubstansen  Kan være årsak til at medisin kan virke  Hyppighet : 3-5 %  Genetisk komponent ; stor grad av arvelighet  Prognose  Vokser det ikke av seg  Endrer karakter fra ”ytre” uro til ”indre” uro

5 Hva ser vi hos pasienter med ADHD  Konsentrasjonsvansker, avledes lett av nye inntrykk, virker forvirret  Motivasjonsvansker i forhold til det som ikke er lystbetont; unnviker det monotone  Dårlig utholdenhet; vansker med å arbeide etter langsiktige mål  Dårlige skoleprestasjoner, varierende funksjonsnivå og prestasjoner

6 Hva ser vi hos ….. (forts.)  Motorisk urolig, vansker med motorisk presisjon  Søker variasjon og spenning  Raske reaksjoner, uoverlagte handlinger  Hastig svingende, eksplosivt humør  Utagerende, sint/aggressiv  Manipulerende; vansker med å ta nei for et nei  Vansker med sosiale relasjoner

7 Hva ser vi hos…. (forts.)  Dårlig selvfølelse og selvbilde  Innadvendt, innesluttet, tilbaketrukket  Nedstemt, deprimert  Engstelig, lei seg  Oppfylt av egne tanker, følelser, ideer  Psykosomatiske smerter

8 Krav som samfunnet stiller:  Se langsiktig  Kunne planlegge  Forstå konsekvenser  Motivasjon  Klare store grupper  Holde oppmerksomhet over tid  Gjøre to ting samtidig  Ta felles instruksjoner  Klare arbeidslivets / skolens miljø  Tåle forandringer  Sitte stille i samme sittestilling  Ha orden på sakene sine

9 Krav som samfunnet stiller (forts.)  Forstå og innordne seg i samfunnets sosiale system og regler  Forstå konsekvenser  Vente på tur  Forstå sekvenser, rekkefølge på ting

10 Problemet er ikke å vite hva du skal gjøre, men å gjøre hva du vet. Trygve Lindback

11 Konsekvenser:  Lav produktivitet  Stor variasjon i yteevne  Spesifikke lærevansker  Underytere – dårlige resultater  Fallende IQ  Overreagerer/lav frustrasjonsterskel  Lav selvfølelse  Mistenksom  Ensom/manglende kontinuitet i venneforhold

12 AD/HD hos jenter og kvinner  Hyperaktiv/impulsiv type (ligner gutter med AD/HD)  Vågale  Krever mye oppmerksomhet  Risikoadferd  Aggressiv stil  Kombinert type:  Oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet/impulsivitet  Rastløs og fiklete  Hyperaktiv/urolig  Følelser tar overhånd  Glemsom og uorganisert

13 AD/HD hos jenter og kvinner (forts.)  Hovedsakelig uoppmerksom type (oftest udiagnostisert):  Hypoaktive  Dagdrømmere  Sky/tilbakeholdne/sjenerte  Mye angst  Unngår utfordringer  Svært liten tro på egne evner  Angst, depresjon og humørsvingninger mest fremtredende hos jenter etter puberteten

14 Hva klager voksne med AD/HD over?  Vansker med å holde oppmerksomheten over tid ved lesing, kontorarbeid etc.  Dårlig til å organisere og planlegge  Utsetter ting til i siste liten  Rastløs, vanskelig for å være i ro  Tar impulsive avgjørelser  Kan ikke arbeide godt selvstendig

15 Hva klager voksne …. (forts.)  Får ikke med seg instruksjoner  Impulsive jobb-bytter  Dårlige akademiske prestasjoner  For sen på arbeid og til avtaler  Roter bort ting  Problemer med å tenke klart og gjøre gode bedømmelser, særlig under stress  Dårlig selvdisiplin

16 Konsekvensker for atferd  Antisosial personlighet  Stoff/alkohol-problematikk  Flere bilulykker (3x)  Flere trafikk-bøter (3x)  Kontakt med politi/rettsvesen  Fysisk aggresjon


Laste ned ppt "ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder.. AD/HD - Gamle myter  Unge gutter, ikke jenter  Fysisk hyperaktive  Aldri i stand til å konsentrere seg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google