Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebygging av fall Læringsnettverk, Drammen, 13. oktober 2015 Hilde H. Holte, seniorforsker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebygging av fall Læringsnettverk, Drammen, 13. oktober 2015 Hilde H. Holte, seniorforsker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygging av fall Læringsnettverk, Drammen, 13. oktober 2015 Hilde H. Holte, seniorforsker

2 Bestilling/forslag  Helse Vest RHF er bestiller/forslagsstiller  Oppdatering av dokumentasjon for pasientsikkerhetsprogrammet  12 innsatsområder, 6 er prioritert i første omgang  3 publisert, 2 under arbeid

3 Systematisk oversikt  Litteratursøk  Gjennomgang referanser, og inkluderte primærstudier  Kun effektstudier, dvs med kontrollgruppe  Ulempe: Svært arbeidskrevende  Fordel: helt nye studier kan inkluderes, kan definere intervensjonen selv

4 Oversikt over oversikter  Søker etter og inkluderer systematiske oversikter, ikke primærstudier  Ulempe: ikke nye studier, ikke definere intervensjonen  Fordel: raskere, kan gi oversikt over tiltak som vi selv ikke hadde definert

5 Hva har vi gjort?  Avgrenset til tid, 2010 og framover  Avgrenset til Cochrane Library

6 Hva har vi brukt?  Rapport i Cochrane Library av Ian D. Cameron  Publisert i 2012, oppdatering av rapport fra 2010  Inkluderer 60 studier, over 30.000 deltakere  Omfatter 25 ulike intervensjoner/tiltak

7 Tillit til effekt av et tiltak er bl.a. avhengig av:  Studien skal være godt gjennomført – Hvordan gruppene dannes – Skjule tilhørighet til gruppe, ingen påvirkes av at de vet hvem som får hvilket tiltak – Frafall gjøres rede for – Deltakerne bør være sammenlignbare – De studerte gruppene er like før intervensjonen  Antallet skal være stort nok til at endringer for noen få person får betydning  Ikke betalt av produsenter  Relevant for norske forhold  Forhold som vil påvirke resultatene er gjort rede for

8 Resultater  Vi kan ikke konklu­dere med om disse tiltakene påvirker antall fall eller antall per­soner som faller: – trening – legemiddel­gjen­­nom­gang – formidling av stra­tegi om beste praksis – svært lav seng – nettbaserte fallfore­byggende verk­tøy – bruk av bro­sjy­rer

9 Resultater  Sammensatte tiltak reduserte trolig antall fall i sykehus, men ikke i omsorgsinstitusjoner.  D-vitamintilskudd til pasienter i omsorgsinstitusjoner med lave nivåer av D-vitamin vil trolig redusere antall fall, men ikke antall personer som faller.  Bruk av et verktøy for å vurdere risiko for fall i om- sorgsinstitusjoner sam­men­lignet med en sykepleiers skjønn, gir trolig liten forskjell i fallrate og antall personer som faller.  Diagnostisk nøyaktig­he­t av risikovurderingsverktøyet STRATIFY er begrenset og bør ikke brukes alene for å identifisere individer med høy risiko for å falle.

10

11  Kriterier som anbefalingen bygger på  Vurderinger som må gjøres for hvert kriterium  Forskningsbasert dokumentasjon for å informere hver vurdering  Andre faktorer som informerer eller belyser vurderingen

12 DECIDE Kriteriene  Problem  Verdier knyttet til utfallene  Ønskede effekter  Uønskede effekter  Sikkerhet av dokumentasjon av effekt  Balanse ønskede og uønskede effekter  Ressursbruk  Kostnadseffektivitet  Likhet  Akseptabilitet  Gjennomførbarhet

13 AHRQ tool kit: 7 punkter: puslespillbrikker  Motivasjon for endring  Hvordan håndtere endring  Hvordan velge implementeringsform  Hvilke tiltak fremstår som beste praksis  Utfallsmål  Mulighet for å opprettholde  Verktøy tilgjengelig

14 Linker  Camerons rapport http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651 858.CD005465.pub3/abstract Camerons rapport http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651 858.CD005465.pub3/abstract  Making health care safer II http://www.ahrq.gov/professionals/systems/hosp ital/fallpxtoolkit/index.html Making health care safer II http://www.ahrq.gov/professionals/systems/hosp ital/fallpxtoolkit/index.html  Preventing Falls in Hospitals A Toolkit for Improving Quality of Care http://www.ahrq.gov/professionals/systems/hosp ital/fallpxtoolkit/index.html Preventing Falls in Hospitals A Toolkit for Improving Quality of Care http://www.ahrq.gov/professionals/systems/hosp ital/fallpxtoolkit/index.html

15 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Vår visjon: God kunnskap bidrar til gode helsetjenester Hva gjør vi? - Innhenter, vurderer og formidler kunnskap - Fremmer og måler kvalitet

16 Våre målgrupper

17 Følg oss via nyhetsbrev, Facebook eller Twitter nyhetsbrev@kunnskapssenteret.no facebook.com/kunnskapssenteret @kunnskapssenter


Laste ned ppt "Forebygging av fall Læringsnettverk, Drammen, 13. oktober 2015 Hilde H. Holte, seniorforsker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google