Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebygging av fall Læringsnettverk, Drammen, 13. oktober 2015 Hilde H. Holte, seniorforsker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebygging av fall Læringsnettverk, Drammen, 13. oktober 2015 Hilde H. Holte, seniorforsker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygging av fall Læringsnettverk, Drammen, 13. oktober 2015 Hilde H. Holte, seniorforsker

2 Bestilling/forslag  Helse Vest RHF er bestiller/forslagsstiller  Oppdatering av dokumentasjon for pasientsikkerhetsprogrammet  12 innsatsområder, 6 er prioritert i første omgang  3 publisert, 2 under arbeid

3 Systematisk oversikt  Litteratursøk  Gjennomgang referanser, og inkluderte primærstudier  Kun effektstudier, dvs med kontrollgruppe  Ulempe: Svært arbeidskrevende  Fordel: helt nye studier kan inkluderes, kan definere intervensjonen selv

4 Oversikt over oversikter  Søker etter og inkluderer systematiske oversikter, ikke primærstudier  Ulempe: ikke nye studier, ikke definere intervensjonen  Fordel: raskere, kan gi oversikt over tiltak som vi selv ikke hadde definert

5 Hva har vi gjort?  Avgrenset til tid, 2010 og framover  Avgrenset til Cochrane Library

6 Hva har vi brukt?  Rapport i Cochrane Library av Ian D. Cameron  Publisert i 2012, oppdatering av rapport fra 2010  Inkluderer 60 studier, over deltakere  Omfatter 25 ulike intervensjoner/tiltak

7 Tillit til effekt av et tiltak er bl.a. avhengig av:  Studien skal være godt gjennomført – Hvordan gruppene dannes – Skjule tilhørighet til gruppe, ingen påvirkes av at de vet hvem som får hvilket tiltak – Frafall gjøres rede for – Deltakerne bør være sammenlignbare – De studerte gruppene er like før intervensjonen  Antallet skal være stort nok til at endringer for noen få person får betydning  Ikke betalt av produsenter  Relevant for norske forhold  Forhold som vil påvirke resultatene er gjort rede for

8 Resultater  Vi kan ikke konklu­dere med om disse tiltakene påvirker antall fall eller antall per­soner som faller: – trening – legemiddel­gjen­­nom­gang – formidling av stra­tegi om beste praksis – svært lav seng – nettbaserte fallfore­byggende verk­tøy – bruk av bro­sjy­rer

9 Resultater  Sammensatte tiltak reduserte trolig antall fall i sykehus, men ikke i omsorgsinstitusjoner.  D-vitamintilskudd til pasienter i omsorgsinstitusjoner med lave nivåer av D-vitamin vil trolig redusere antall fall, men ikke antall personer som faller.  Bruk av et verktøy for å vurdere risiko for fall i om- sorgsinstitusjoner sam­men­lignet med en sykepleiers skjønn, gir trolig liten forskjell i fallrate og antall personer som faller.  Diagnostisk nøyaktig­he­t av risikovurderingsverktøyet STRATIFY er begrenset og bør ikke brukes alene for å identifisere individer med høy risiko for å falle.

10

11  Kriterier som anbefalingen bygger på  Vurderinger som må gjøres for hvert kriterium  Forskningsbasert dokumentasjon for å informere hver vurdering  Andre faktorer som informerer eller belyser vurderingen

12 DECIDE Kriteriene  Problem  Verdier knyttet til utfallene  Ønskede effekter  Uønskede effekter  Sikkerhet av dokumentasjon av effekt  Balanse ønskede og uønskede effekter  Ressursbruk  Kostnadseffektivitet  Likhet  Akseptabilitet  Gjennomførbarhet

13 AHRQ tool kit: 7 punkter: puslespillbrikker  Motivasjon for endring  Hvordan håndtere endring  Hvordan velge implementeringsform  Hvilke tiltak fremstår som beste praksis  Utfallsmål  Mulighet for å opprettholde  Verktøy tilgjengelig

14 Linker  Camerons rapport 858.CD pub3/abstract Camerons rapport 858.CD pub3/abstract  Making health care safer II ital/fallpxtoolkit/index.html Making health care safer II ital/fallpxtoolkit/index.html  Preventing Falls in Hospitals A Toolkit for Improving Quality of Care ital/fallpxtoolkit/index.html Preventing Falls in Hospitals A Toolkit for Improving Quality of Care ital/fallpxtoolkit/index.html

15 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Vår visjon: God kunnskap bidrar til gode helsetjenester Hva gjør vi? - Innhenter, vurderer og formidler kunnskap - Fremmer og måler kvalitet

16 Våre målgrupper

17 Følg oss via nyhetsbrev, Facebook eller Twitter


Laste ned ppt "Forebygging av fall Læringsnettverk, Drammen, 13. oktober 2015 Hilde H. Holte, seniorforsker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google