Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva slags kunnskap trenger vi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva slags kunnskap trenger vi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva slags kunnskap trenger vi
Hva slags kunnskap trenger vi? Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

2

3 Hva slags kunnskapsformidling trenger vi?
Tilfeldig kunnskapformidling journalisme Kollegabasert kunnskapsutveksling kan skape skjevheter Systematisk kunnskapshåndtering tid og ressurskrevende

4 Sjokolade forlenger livet!
11mai 03 Sjokolade forlenger livet! Hva var det vi sa? Endelig er det slått fast at sjokolade er sunt for helsen Med forskernes velsignelse kan vi gomle i oss sjokkis for å unngå både beinskjørhet og hjerteproblemer Vi er alle opptatt av at pasientene skal få behandling for sine helseproblemer, og media i særdeleshet viser stor interesse for kliniske studier og dokumentasjon. Noen ganger er det enkle svar og behandlingen er effektiv og attraktiv, men vi vet at det sjeldent er så enkelt å forholde seg til klinisk dokumentasjon som vist her. Virkeligheten er kompleks

5 Kollegabasert kunnskap ?
Behandling basert på teorier har tatt livet av titusener Steroider ved hodeskader, Lidokain ved hjerteinfarkt Ekspert-råd er heller ikke alltid til å stole på Politikk og prestisje også i faglige utvalg ”Erfaring er den vanligste unnskyldning for mangel på kunnskap” Faglig nysgjerrighet og oppdatering avgjørende! Prof. Scjøtt-Rivers

6 ”good old boys sat around a table.”
GOBSAT ”good old boys sat around a table.” GOBSAT

7

8 Hva kjennetegner systematiske kunnskapsprosesser ?
transparens systematiske metoder for å redusere risiko for feil når man skal finne, velge ut, vurdere og sammenfatte forskning formulere problemstilling definere inklusjons- og eksklusjonskriterier identifisere studier velge studier vurdere studiekvalitet og ekstrahere data analysere og presentere data

9

10 Kriterier for å prioritere prosjekter i Kunnskapssenteret
Faglig uenighet Usikker effekt Stor variasjon i norsk praksis Mange pasienter, alvorlig tilstand Allmenn interesse Konsekvenser for ressursbruk

11 Kunnskapsbasert praksis
Metodevurdering (HTA) Retnings-linjer Klinisk Forskning Vurdere dokumentasjon Belyse konsekvenser helse-effekter skadevirkninger kost-nytte hvordan organisere pasienthensyn juridiske hensyn ressurser økonomi opplæring /utdanning Er test-egenskapene tilfredstillende? Vil tidligdiagnostikk kunne påvirke helseforløp? Er metoden forbundet med Selv om en diagnostisk metode kan ha glimerende tekniske egenskaper er de alene ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere metoden. Vi må ha informasjon om hvodan metoden fungerer diagnostisk, i relevnate populasjoner og hvilken betydning den diagnostiske informasjonen får. Dersom et screeningsprogram innføres vil det øke antall barn som henvises til 2-linjetejensten i forhold til dagens situasjon. Hvordan bør da denne kompetansen settes sammen Klinisk praksis

12 Kunnskapshåndtering i praksis er mer enn forskningsbasert kunnskap
Profesjonskunnskap Forskningsbasert (teori, intuisjon, erfaring kunnskap og ferdigheter) Klini sk beslutning Verdier Pasientkunnskap Ressurser (erfaringer, verdier og Lovverk preferanser) Systemer, kontekst

13 Kunnskap bør i størst mulig grad være:
Korrekt (tilstrekkelig evidens) Relevant (praksis) tilgjengelig (gratis, web-basert) Ikke for sen, og alltid oppdatert Faglig forankret (samarbeid) Kunnskap må settes i kontekst

14 God kunnskap former helsetjenesten
Visjon: God kunnskap former helsetjenesten


Laste ned ppt "Hva slags kunnskap trenger vi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google