Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi GLOPPEN KOMMUNE JANUAR 2015 BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER I PLEIE OG OMSORGSETATEN PROSJEKTER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi GLOPPEN KOMMUNE JANUAR 2015 BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER I PLEIE OG OMSORGSETATEN PROSJEKTER."— Utskrift av presentasjonen:

1 Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi GLOPPEN KOMMUNE JANUAR 2015 BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER I PLEIE OG OMSORGSETATEN PROSJEKTER I VÆRNESREGION

2 Selbu (4 030) Tydal (860) Stjørdal (22 667) Meråker (2 535) Frosta (2 646) Værnesregionen (32 738) Sør og Nord Trøndelag VÆRNESREGIONEN

3 HVORFOR?  Flere yngre får økt hjelpebehov  Utfordrende å få nok helseutdannede i årene fremover  Antall 80-åringer fordobles mellom 2020-2050  Opparbeidelse av erfaring og kunnskap  Bedre kvalitet på tjenester  Brukerne skal mestre sin egen hverdag på en mer selvstendig måte.

4 HELSEDIREKTORATETS FREMDRIFTSPLAN

5 http://ogbedreskalvibli.com/2014/03/14/vake-filmen

6

7 Rom som består av nye og eksisterende teknologiske løsninger som kan bidra til at befolkningen kan oppleve egenmestring og trygghet, bedre livskvalitet og økt kvalitet på tjenestene i regionen SMARTBO  Presentasjon av ulik teknologi til innbyggerne og ved besøk  Internundervisning kommunalt ansatte  Utprøving av ulik teknologi fra ulike leverandører

8 SPILLTEKNOLOGI Spill som opprinnelig ble utviklet som familiespill godt egnet til aktivisering og egentrening MÅL: Økt interesse og engasjement Samarbeid med frivillige Bedre «fysikk» blant deltakere Økt samhandling Uttesting og implementering ved Stjørdal dagsenter, motivere bosentra til igangsetting ved hjelp av frivillige.

9 BRUK AV VIDEOKOMMUNIKASJON I PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN

10 BILDETOLKNING

11 CISCO JABBER o Sende lyd/bilde i sann tid. o Pasienten, helsepersonell og tolk vil kunne se og høre hverandre. o kan installeres på bærbar pc og I-Pad o Imøtekommer behovet for fleksibilitet, med et svært enkelt brukergrensesnitt.

12 Bakgrunn: Midt- norske teknologiprosjektet- Januar 2012 Teste ut eksisterende teknologi Erfarings- og kompetansesamlinger Avsluttet 2013/ 2014 LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI Nåsituasjon: Midler via statsbudsjettet Oppdrag fra styringsgruppen: spre kompetanse i Midt-Norge Læringsnettverk Oktober 14-Mai 15

13 h0S_6tVnXU&hd=1 BO LENGRE HJEMME I VÆRNESREGIONEN http://www.youtube.com/watch?v=-h0S_6tVnXU&hd=1

14 BETA-PROSJEKT Startet forberedelser mai 2012 Åpning av prosjekt mars 2013 Slutt beta-prosjekt september 2013 3 sensorpakker i Selbu 8 sensorpakker i Stjørdal 2 sensorpakker inkl. trygghetsalarm i Stjørdal Erfaringer: Bevegelsessensor Temperatursensor Fallsensor Dørsensor Vannsensor

15 HOVEDPROSJEKTET Okt 2013-Des 2014 Basert på funnene i for-prosjektet -Teste smartere sensorer -Utvide bruken til alle kommuner i VR VELFERDSTEKNOLOGIEN SKAL BIDRA TIL ØKT TRYGGHET OG MESTRING HOS BRUKERE SLIK AT MAN VIL VÆRE MEST MULIG SELVSTENDIG OG BO LENGRE HJEMME Resultat: Politisk sak i alle kommuner om trygghetspakke som en tjeneste i kommunene

16 Innbyggerne skal få bo lengre hjemme Bruker/ innbygger fokus: Målet er at tjenesten skal oppsøke brukeren når brukeren trenger tjenesten- og ikke kun når helsetjenesten anser det som nødvendig. Kommunefokus: Hvordan skal kommunen møte fremtidas omsorgsutfordring med mindre helsepersonell og flere hjelpetrengende. Gode, effektive tjenester. Kulturendringer politisk, ledelse, øvrig helsepersonell TJENESTEINNOVASJON

17 Hvordan ta ut nytten – nytteverdi: Eks dørsensor bosenter Kvalitet på tjenesten økes: større trygghet til brukere/ pårørende/ ansatte Effektivisering på tjenesten. Hvordan skape mertjenester med de ressursene man har i dag. GEVINSTREALISERING

18 FORSKNINGSSAMARBEID

19 STATUS PR JAN 2015 FORELØPIGE FUNN: -Ansatte mangler informasjon og opplæring -For mange trykk for behandling av alarm i mobil omsorg -Mange falske alarmer -Ser at morgendagens omsorg på ytes på en litt annen måte -Beundre de som kan benytte teknologien -Helsepersonell så mulighet for gevinst

20 STATUS PR JAN 2015 Gjennomført internundervisning Publisert fagartikkel VEIEN VIDERE 2015 Henge opp plakater med god og nyttig informasjon ute på enhetene/ avdelingene Henge opp plakater med god og nyttig informasjon i offentlige rom som legekontor, eldresentra etc. Delta på ledermøter/ personalmøter Delta på forum for å nå ut til innbyggere Bruke sosiale medier og hjemmesiden Bidra med «informasjonstorg» i alle kommuner

21 FELLES DRIFTSSENTRAL HELS-IT

22 VEIEN VIDERE 2015

23

24 Vi er pilot for kurs og læringspakke Læringspakken består i prosessveiledning om hvordan benytte tjenesteinnovasjon i en større endringsprosess Vi har valgt tema «felles alarmmottak» for prosessveiledningen, siden vi er i gang med et utredningsprosjekt på dette området TJENESTEINNOVASJON

25

26

27

28

29

30 KRITISKE FAKTORER  Er teknologiutvikling hinder for våre fremdriftsplaner?  Har vi tilstrekkelig kompetanse- har vi kompetansen på riktig plass?  Riktig og nok ressurser i prosjekt (ta vare på ildsjeler)  Hvordan skrive en god kravspesifikasjon som skal dekke fremtidige løsninger?  Nettverksdekning/ oppetid av mobilt nettverk- tjeneste 24/7

31

32 TAKK FOR MEG! Kontaktinfo: Solrunn.harstad@stjordal.kommune.no Hjemmeside: https://www.varnesregionen.no/fellestjenester/vrhelse/prosjekter/bolengrehjemme/Sider/defa ult.aspx https://www.stjordal.kommune.no/helse/utviklingssenter/Sider/Velferdsteknologi-i-pleie-og- omsorgstjenesten.aspx Lik oss på facebook: Værnesregionen- velferdsteknologi


Laste ned ppt "Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi GLOPPEN KOMMUNE JANUAR 2015 BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER I PLEIE OG OMSORGSETATEN PROSJEKTER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google