Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kor går Innovasjon Norge? Endringar Møte med Stortingsbenken 01.02.16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kor går Innovasjon Norge? Endringar Møte med Stortingsbenken 01.02.16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kor går Innovasjon Norge? Endringar Møte med Stortingsbenken 01.02.16

2 2015 - eit omfattande omstillingsår - 35 millioner i administrasjonsbudsjett

3 Gründere og oppstartbedrifter Bård Stranheim Vekstbedrifter og klynger Mona Skaret Merkevaren Norge Cathrine Pia Lund Viseadm.direktør Toril Bariusdotter Ressem Finans, virksomhets- styring og fond Hans Martin Vikdal HR, kultur og kompetanseutvikling Yvonne Fosser IKT og digitalisering Rodin Lie PR og kommunikasjon Kristin Welle-Strand Bærekraft Norge 2030 Inger Solberg Regioner og finansiering Per Niederbach Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth Ny organisasjons- struktur 2015

4 2015 – gründersatsing med høy prioritet 74 prosent økning i antallet innvilgede tilsagn om etablerertilskudd til oppstartbedrifter og gründere (fra 867 per des 2014 til 1498 per des 2015) Redusert gjennomsnittlig saksbehandlings tid ned fra 60 til 13 dager Over 900 henvendelser pr måned (+60% ) til Gründertelefonen Nytt kompetansetilbud - Fra ide til marked Gründerguiden og Gründerpuls Demo Min Side med selvbetjeningsløsning

5 2015 - fokus på omstilling av etablerte bedrifter 10 prosent økning antall innvilgete saker om tilskudd og lån fra Innovasjon Norge til norske bedrifter og etablerere. 360 millioner til 256 krevende utviklingsprosjekter (IFU/OFU). 340 millioner til miljøteknologiprosjekter (Miljøteknologiordningen). 868 millioner i risikolån – økning med over 200 millioner kroner. Videreutvikling av helhetlig klyngeprogram – GCE, NCE og Arena. 20% økning i FRAM Marked (internasjonalisering) - 18 prosjekter og 165 bedr. Internasjonal markedsrådgivning til over 550 kunder. 75 millioner kroner til 24 bedrifter fra SMB-instrumentet under Horisont 2020. Lansering av ny webportal for Visit Norway (vistitnorway.no). Utvikling av Merkevaren Norge.

6 www.innovasjonnorge.no Revidering av strategi 2013-2016 Oppdrag, delmål og mål består Samfunnsoppdrag i bunn Retningslinjer for fremtidige prioriteringer Fokus på omstillingen av Norge og norsk økonomi Strategi 2016-2020

7 Innovasjon Norge skal bidra til langsiktig, bærekraftig verdiskaping og næringsutvikling i Norge. Innovasjon Norge skal være innovasjonspolitisk rådgiver. Innovasjon Norge har særoppdrag for å bidra til verdiskaping, næringsutvikling og lokal omstilling i distriktene. Innovasjon Norge skal bidra til utvikling av det tradisjonelle landbruket og til alternativ næringsutvikling. Innovasjon Norge skal synliggjøre Norge som merkevare for utenlandsk næringsliv, investorer, utenlandske turister, og få norske produkter ut til det internasjonale markedet. Samfunnsoppdrag Strategiske budskap 2016 - 2020 DELMÅL: Flere gode gründere Flere vekstkrafti ge bedrifter Flere innovative nærings- miljøer Vi skal prioritere utfordrerne og nye globale vekstbedrifter 1 2 4 Vi skal prioritere områder hvor Norge har internasjonale konkurransefortrinn 3 Vi skal styrke entreprenørskapskultur og samarbeid for å skape framtidens jobber Vi skal utvikle en sterk nasjonal merkevare for økt konkurransekraft Vi skal utløse verdiskaping basert på regionale fortrinn Vi skal gi råd og kunnskapsgrunnlag om framtidsrettet innovasjons- og næringspolitikk 5 6 Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet

8 Veien videre Lande en visjon (…sustainable…) Visjon, rolle internasjonalt og endelig budsjett vedtas på styremøtet 27. januar Konkretisere og implementere strategien Vurdere konsekvenser for prioriteringer, tjenestetilbud og tilstedeværelse Videreutvikle samarbeidet med UD og andre sentrale samarbeidspartnere Handlingsplaner for 2016 innen 15. februar

9


Laste ned ppt "Kor går Innovasjon Norge? Endringar Møte med Stortingsbenken 01.02.16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google