Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

2 Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner (= tillatelser) KWh = kilowattime = en panelovn på 1000 W brukt i en time. TWh = terrawattime = 1 milliard KWh Norge forbruker +/- 130 TWh pr. år; Oslo ca. 10 TWh, Tromsø ca. 1,3

3 Utgangspunkt 1 Dette er ingen debatt om turbiner er stygge eller pene! Det er en debatt om behovet for norsk vindkraft, om klimaeffekter og ikke minst om naturinngrep og andre konsekvenser

4 Utgangspunkt 2 Alle land må legge om fra fossil til fornybar energi! Også Norge. F. eks. transport (vei, sjø, luft), industri, oppvarming Men: I de fleste land står strømproduksjonen for svært store CO2-utslipp. Ikke i Norge! Norges strømforsyning er fornybar og grønn. Vår fornybardebatt blir derfor annerledes

5 Vannkraftlandet Norge! Vi har verdens beste vannkraftressurser. Selvforsynt med fornybar kraft. Derfor er snart 67 % av vårt totale innenlandske energiforbruk fornybart Andelen antas å øke til rundt 80% i 2030, helt uten vindkraft! Ingen andre land er i nærheten av slike tall

6 Vannkraft i årene mot 2030 ●Forskningsrapport fra UiO februar 2014 indikerer jevn økning i kraftproduksjonen uten store inngrep. Kraftoverskudd i 2030 på mellom 35 og 50 TWh. ●Teknisk oppgradering, noe mer vannkraft, bio og energisparing er stikkordene, samt mer nedbør ●Rapporten advarer mot økt satsing på vindkraft: Dyr, formålsløs og naturødeleggende

7 Likevel har våre politikere vedtatt at vindkraft skal være en del av vår fornybarsatsing

8 Det er inngått en subsidieavtale med Sverige (grønne sertifikater) ●Det skal i hvert land bygges 13,2 TWh fornybar kraft innen 2020 ●Det gis pengestøtte (sertifikater), betalt i all hovedsak av oss forbrukere. Støtten er teknologinøytral = gis til de beste prosjektene, enten de er basert på vann, sol, vind eller bio ●I praksis skjer utbyggingen stort sett i Sverige

9 Men norske vindkraftkonsesjoner i kø! 1.Pr. november 2014: Gitt 95 konsesjoner = ca. 20 TWh. 50 søknader er til behandling i NVE 1.Ca. 150 vindindustrianlegg og tusenvis av turbiner om alt bygges 2.Hele landet er berørt, fra Finnmark til Østfold. Titusenvis av km2 natur vil bli påvirket av anleggene: Direkte (støy, veianlegg, iskast, kraftlinjer, dyr og fugl etc.) eller mer indirekte (synlighet, lysblink om natten, naturopplevelsen etc.)

10 Nord-Norge Fylkene under ett: -Gitt 20 konsesjoner -Under behandling i NVE 17 Kan altså bli 37 konsesjoner

11 Blir alt utbygd? Nei, sier NVE og bransjen. Det er ikke lønnsomt å bygge ut alt med dagens kraftpriser og rammevilkår. Vi spør: ●Hvorfor gir NVE konsesjoner som langt overstiger avtalen med Sverige og ethvert norsk kraftbehov? ●Hvorfor åpne for usikkerhet og splid i kommuner og lokalmiljøer og for så mye skjønn hos utbyggerne? ●Og hva hvis prisene stiger? Realiteten er: Politikerne har gitt fra seg styringen!

12 Gjør det noe? Svaret avhenger av ditt ståsted. LNL mener at norsk vindkraftutbygging ●er rådyr og avhengig av omfattende subsidier ●er energipolitisk unødvendig ●er uten dokumenterbar klimaeffekt ●med turbiner på mellom 140 og 230 meters høyde, digre betongfundamenter, brede veier, overføringslinjer og trafo vil ødelegge verdifull norsk natur for bestandig

13 Ikke for bestandig, vel? Et vindindustrianlegg kan aldri bli tilbakeført til førtilstand, verken ved konsesjonsutløp eller nedleggelse/konkurs - Jamen NVE forutsetter jo dette i sine konsesjonsvilkår? - Og Norwea sier: “En fordel ved vindkraftutbygging er at utbygging av vindkraftparker er reversible naturinngrep. Landskapet kan i ettertid i stor grad tilbakestilles til slik det var før utbygging” Dette er å føre dere bak lyset! Tid for bilder!

14 Først om valg av ord Dette er en vindmølle... Det saken dreier seg om, er vindturbiner. Den dreier seg også om vindindustrianlegg, ikke “vindparker”

15 Men vindturbiner er da flotte der de vokser nesten organisk opp av bakken. Som i Danmark. Så store er de heller ikke

16 Dette er virkeligheten i Norge (Roan) I dag omkring 140 m. høye Samlet i industrianlegg med ca. 20 til 60 turbiner i hvert anlegg Omfattende veinett

17 De blir større! I dag i Sverige: Nærmer seg 250 meter "European Wind Energy Association har räknat ut att det är möjligt att uppnå rotordiameter på 252 meter" innen 2020 De krever litt plass og noen veier...

18 Fra Lista Vindkraftverk, Vest-Agder Ca. 140 meters turbiner 10 meter brede veier, 40-50 meter brede veikryss (Jeg har selv målt dem)

19 Lista, veiskjæring Veibredde ca. 10 m, høyde på skjæringen 10 - 12 meter

20 Fra Midtfjellet, Fitjar kommune

21 Fra Fakken, Karlsøy

22 Turbinfundament, Høg-Jæren

23 Derfor blir veianleggene nokså store... Dette er et rotorblad på ca. 70 m. Når de blir 125 m?

24 Slik er det på Smøla Der er det flatt. Mange andre steder er terrenget ganske kupert.

25 Kanskje kunne vi akseptert vindkraft om den hadde noen hensikt! F. eks. at vi trenger strømmen og at den bidrar til å redusere CO2 i Norge eller i Europa. Det skal vi snakke om senere og dere får dømme selv. Jeg for min del aksepterer det ikke: Vindindustrianlegg er unødvendige, ineffektive, dyre og mye mer ødeleggende for norsk natur, naturmangfold og naturopplevelser enn folk aner.

26 Kan vindkraft bidra til "grønt batteri"? Nei! Det er i så fall vannkraft som gjelder. Hvor realistisk batteriet er, er det uenighet om: ●UiO-rapporten sier: “Besnærende løsning på en voksende utfordring, men urealistisk” ●Adapt sier: "Eksisterende regulerbare ressurser må videreutvikles først. Regulerbar kraft bør prioriteres". Men vindkraften har ingen plass hos fagmiljøene...

27 Dagens seminar blir spennende: Ny kunnskap og ny innsikt? Nye oppfatninger om fornybar energi og strømforsyning i Norge og i Nord-Norge? Sikkert mye diskusjon og uenighet Slik skal det være - fordi:

28 Martin Luther King Our lives begin to end the day we become silent about things that matter Våre liv går mot slutten den dagen vi tier stille om ting som betyr noe Derfor er åpen debatt om vindkraft så viktig! Her i dag; i faglige og politiske miljøer og blant folk flest. Vi må bry oss, ta stilling! Basert på fakta, ikke på synsing, ideologi eller politisk ønsketenkning


Laste ned ppt "Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google