Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering i utforskende arbeidsmåter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering i utforskende arbeidsmåter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering i utforskende arbeidsmåter
P3: Vurdering i utforskende arbeidsmåter Vurdering i utforskende arbeidsmåter Underveisvurdering mot sluttvurdering Bente Klevenberg og Erik Knain

2 P3: Vurdering i utforskende arbeidsmåter
HER: Produktet er uttrykk for kompetanser som er viktige for senere brukskontekster (rapport fra undersøkelse som sjanger, + mer spesifikke kompetanser som å beskrive, og kritisk vurdere.

3 Tverrfaglig prosjekt knyttet til bærekraftig utvikling
P3: Vurdering i utforskende arbeidsmåter Tverrfaglig prosjekt knyttet til bærekraftig utvikling Dette: ytre arena. VISE BOKS 6.3? Lage denne for vårt eksempel?

4 P3: Vurdering i utforskende arbeidsmåter

5 Vurdering for sluttproduktet i wiki (1)
P3: Vurdering i utforskende arbeidsmåter Vurdering for sluttproduktet i wiki (1) Se boka!

6 Vurdering for sluttproduktet (2)
P3: Vurdering i utforskende arbeidsmåter Vurdering for sluttproduktet (2)

7 “Tradisjonell” sluttvurdering
P3: Vurdering i utforskende arbeidsmåter “Tradisjonell” sluttvurdering The Black Box Prøver Sluttprodukter Resultater på prøver og sluttproduket sier lite om elevenes om elevene læringsprosess underveis. ?

8 Underveisvurdering ved UA.
P3: Vurdering i utforskende arbeidsmåter Underveisvurdering ved UA. Hverandrevurdering –ansikt til ansikt og skriftlig i et åpent digitale læringsfellesskapet. Egenvurdering:Refleksjonslogger. Ttenke tenke Jeg har lært at… Lære å lære Metakognisjon

9 P3: Vurdering i utforskende arbeidsmåter
Egenvurdering Brukte refleksjonslogger før, under og etter et prosjekt. Synliggjorde hvor ulikt elever opplevde samme undervisningsopplegg. Synliggjorde for lærer hvor elevene var i læringsprosessen. Viktig informasjon for lærer.

10 Utdrag fra to av refleksjonsloggene til Jonas
P3: Vurdering i utforskende arbeidsmåter Utdrag fra to av refleksjonsloggene til Jonas Starten av skoleåret Jeg har lært mange nye fagord og navn jeg kan få bruk for senere, på prøver og I dagliglivet. -Suksesjoner -Næringskjeder -Økosystem -Pionerfase -Klimaksskog -Populasjonsvekst -Art Hele loggen kan leses på side Etter en fagdag i november Måten avsmeltinga på Grønnland kan påvirke Golfstrømmen sin bane er noe av det jeg har lært Jeg må si jeg er veldig fornøyd med dagen i dag, siden dette er et tema jeg synes er veldig spennende, hva som kan skje og kommer til å skje liker jeg også som mange andre å spekulere i. Hele loggen kan leses på side 237 Skryt av det gode samarbeidet I gruppa er en gjenganger i elevlogger. Hva som gjorde samarbeidet bra mangler. Elever sier de har lært mye, men hva de har lært, hvordan de har lært og om de har forstått kommer ikke fram av loggene. Evne til egenvurdering MÅ TRENES OG LÆRES. Lærer må stille styrende spørsmål. Eksempler:

11 P3: Vurdering i utforskende arbeidsmåter
Elevene må stimuleres til å reflektere over sin egen læring og læreprosess. Hvordan opplevde du….? Hva tenker du om…..? Hva har du lært……? Start setningen med «Jeg har lært at….» Har du endret mening om noe i løpet av dagen? Spørsmålene må være både spesifikke og åpne. Det viktigste er at de skal tenke over hva de har lært og begrunne påstandene sine.

12 Hverandrevurdering i et åpent digitalt læringsfellesskap.
P3: Vurdering i utforskende arbeidsmåter Hverandrevurdering i et åpent digitalt læringsfellesskap. Kritiske venner.

13 P3: Vurdering i utforskende arbeidsmåter
Bioenergi er Norges nest største fornybare energikilde, og vannenergi er den eneste energikilden som er mer utbredt. Vi får hele 12 Twh fra bioenergi i Norge hvert år, men strengt talt er dette relativt lite i forhold til våre naboer Sverige og Danmark som kan skilte med henholdsvis 80 - og 65 Twh. Norge henger med andre ord litt etter på denne fronten, men det blir forhåpentligvis ”fikset” på i fremtiden. Som dere sikkert vet er bioenergi en energikilde som ikke forurenser i det hele tatt, og på kort sikt er det også den fremste energikilden for å gi mennesker over hele kloden billig energi. Den norske stat har selv innsett at de henger etter, og har vedtatt at alle offentlige bygg skal bruke bioenergi som energikilde ved å f. eks bruke vedovner i stedet for panelovner. Dette forpliktet faktisk den norske stat seg til ved å delta i forhandlingene i Kyoto i New information Et innlegg som skapte diskusjon.

14 P3: Vurdering i utforskende arbeidsmåter
Bioenergi er Norges nest største fornybare energikilde, og vannenergi er den eneste energikilden som er mer utbredt. Vi får hele 12 Twh fra bioenergi i Norge hvert år, men strengt talt er dette relativt lite i forhold til våre naboer Sverige og Danmark som kan skilte med henholdsvis 80 - og 65 Twh. Norge henger med andre ord litt etter på denne fronten, men det blir forhåpentligvis ”fikset” på i fremtiden. Som dere sikkert vet er bioenergi en energikilde som ikke forurenser i det hele tatt, og på kort sikt er det også den fremste energikilden for å gi mennesker over hele kloden billig energi. Den norske stat har selv innsett at de henger etter, og har vedtatt at alle offentlige bygg skal bruke bioenergi som energikilde ved å f. eks bruke vedovner i stedet for panelovner. Dette forpliktet faktisk den norske stat seg til ved å delta i forhandlingene i Kyoto i New information

15 P3: Vurdering i utforskende arbeidsmåter
Elev 1 kommenterer: Her er det skrevet at bioenergi er helt fritt for forurensning. Som i diskusjonen over er det lagt frem at detta faktisk ikke er tilfelle ved hugging av trær, ekstremdyrking og høsting av planter og lignende. Det som faktisk er helt bærekraftig i forhold til utnytting av ressurser er bruk av søppel som energikilde. Og selv dette skal i stor grad brennes eller lignende for å få ut den nødvendige energien.

16 P3: Vurdering i utforskende arbeidsmåter
Elev 2 introduserer begrepet CO2 nøytralt: Bioenergi er ikke forurensungsfritt, men det er CO2 nøtralt. Som vil si at det ikke har noen innvirkning på miljøet. Selv om ting som transport av biomassen er forurensende Elev3 utdyper: At det er Co2 nøytralt betyr at dette vil forurense uansett om en bruker dette til for eksempel oppvarming eller om en bare lar det ligge. Fordi når trær og planter råtner vil det gi ifra seg det co2 et som det har tatt opp når det levde. Mulighet til å synliggjøre kunnskapene for flere enn lærer. Skriveprosessen ble mer meningsfull for elevene når tekstene skule adresseres til flere. En mer aktiv elevrolle.

17 P3: Vurdering i utforskende arbeidsmåter
Oppgave Logg Hvilken innsikt gir denne loggen om elevens læringsprosess? 15 min drøfting i gruppa, legg notater i wiki


Laste ned ppt "Vurdering i utforskende arbeidsmåter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google