Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årets nyhet – prisstatistikk for fjernvarme!!! Jon Tveiten Norsk Energi 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årets nyhet – prisstatistikk for fjernvarme!!! Jon Tveiten Norsk Energi 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årets nyhet – prisstatistikk for fjernvarme!!! Jon Tveiten Norsk Energi 1

2 Bakgrunn 2 Styret i Norsk Fjernvarme ønsket en prisstatistikk for fjernvarmebransjen, blant annet for å kunne synliggjøre at bransjen er konkurransedyktig og at en ikke følger pris på elektrisitet under alle forhold,og har i tillegg samfunnsøkonomisk element.

3 Fjernvarmestatistikk 2009 Produsert 4,3 TWh Levert ca 3,7 TWh 3

4 Hovedgrupper i fjernvarmestatistikken ( levert-2009) 4

5 Hva finnes av prisstatistikk for fjernvarme? 5

6 Kundesammensetning /SSB 6 2008 -65 % tjenesteytende næring -Snittpris 59,8 ørekWh, økning på 17% fra året før -Samlede inntekter ca1,7 MRD. -Utgjør 1,5 % av innlands forbruk av energi

7 Bakgrunn for denne statistikk De15 største FV selskapene er med i grunnlaget. De utgjør ca 80 % av tradisjonell fjernvarmeleveranse Basert på spørreundersøkelse med kort frist. Dataene skal være anonyme 7

8 Veid snittpris på all fjernvarmeleveranse eks mva. 8 God samsvar med SSB statistikk de siste for 2007 og 2008. Økning i pris fra 2007 til 2008 på ca. 20% Nedgang i pris fra 2008 til 2009 på ca. 6 %. Årsak er i hovedsak knyttet til priser i spotmarkedet på elektrisk kraft Energirapporten

9 Variasjon i prisene. 9 Betydelige forskjeller mellom lavest og høyest pris. Dette er også status i Sverige) Det er en naturlig utvikling fordi fjernvarme er en lokal energiforsyning og individuelle forhold spiller en stor rolle. Hovedandelen av leveransen skjer til en pris på mellom 55 og 65 øre/kWh.

10 Hvordan endret prisene seg i fyringssesongen 2009/10 10 Snittpris gjennom fyringssesongen 65 øre/kWh Snittpris hittil i 2010 69 øre/kWh Prismodellene på fjernvarme gjør at differansen mellom spotpris på el og fjernvarme minsker ved høy spotpris.

11 Fjernvarme i forhold til direkte el og olje 11 Snitt pris FV 09/10 Energirapport- sluttbrukerpris næringsmarkedet- (nettleie 20 øre/kWh) ssb Energirapport, eks virkningsgrad og transport +fdv

12 Oppsummering 12 For husholdning og næringskunder har fjernvarme vært et betydelig rimeligere alternativ en direkte el vinteren 2009/10 Dette skyldes både at pris på olje har begrenset pris på mange fjernvarmekontrakter, samt at ikke alle har tariffer som følger pris på el direkte, årspriser, fastpriser etc. Olje har i perioden vært konkurransedyktig og styrt fjernvarmeprisen. Vintrer som i fjor viser viktigheten å ha et alternativ til direkte elektrisitet. Her er fjernvarmen viktig løsning for bruk av fornybar energi med flere kilder.

13 13 spillvarme sol bio Jord og sjø Overskudd vannkraft/vinkraft avfall kraftvarme


Laste ned ppt "Årets nyhet – prisstatistikk for fjernvarme!!! Jon Tveiten Norsk Energi 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google