Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte 07.01.16 Maihaugledningen, entreprise 3.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte 07.01.16 Maihaugledningen, entreprise 3."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.lillehammer.kommune.no Informasjonsmøte 07.01.16 Maihaugledningen, entreprise 3

2 www.lillehammer.kommune.no Dagsorden 1.Velkommen 2.Orientering om bakgrunnen for prosjektet og ny ledningstrase` 3.Konsekvenser for de direkte berørte og Nybu for øvrig 4.Informasjon til beboerne i Nybu

3 www.lillehammer.kommune.no Bakgrunn for prosjektet  Reserve hovedvannforsyning nord – sør forbindelsen i Lillehammer by.  Eksisterende ledning trenger oppgradering pga. alder og kapasitet.  En veldig viktig vannledning for sikkerheten i vannforsyning for hele byen.

4 www.lillehammer.kommune.no Oversiktskart ledningstrasé nordre del

5 www.lillehammer.kommune.no Oversiktskart ledningstrasé søndre del

6 www.lillehammer.kommune.no Orientering om prosjektet 1.Maihaugledningen entreprise 3 omfatter i hovedsak:  400 mm hovedvannledning fra krysset Åveitbakken/ Ekornvegen til Ringsvegutua sør på Maihaugen, ca. 1150 m  I tillegg en vannledning, avløpsledning og overvannsledning fra krysset Åveitbakken/ Ekornvegen til Furubakken, ca. 500 m  Samarbeid med kabeletatene: El-, tele- og fiberkabler blir lagt om i den grad etatene finner dette hensiktsmessig.  Utskifting av gatelysstolper blir vurdert.

7 www.lillehammer.kommune.no Orientering om prosjektet Framdrift:  Anlegget i Rugdevegen mellom Nybuvegen og Cathinka Guldbergs veg 15 og fra riggplass og over Maihaugen starter omgående og vil pågå ut april.  Krysset Nybuvegen/ Rugdevegen vil bli stengt i slutten av mars for kumarbeider. Varighet ca. 3 uker.  I slutten av april starter anleggsarbeidene i Ekornvegen. Vil pågå til midten av juni.  Kryssing av Furubakken, Furubakken 13 og fram til riggplass vil bli utført i løpet av hele mai måned.

8 www.lillehammer.kommune.no Orientering om prosjektet Framdrift forts.:  I midten av juni vil Nybuvegen stenges mellom Ekornvegen og Rugdevegen for omlegging av ledningsanlegget i Nybuvegen og kumgruppe i Nybuvegen/ Ekornvegen. Arbeidet vil pågå til midten av august.  Ferie vil avvikles i perioden. Det vil ikke bli stående åpen grøft i ferieperioden.  Oppussing og arrondering i fra september og ut året

9 www.lillehammer.kommune.no Orientering om prosjektet  Riggplass for anlegget vil opprettes på balløkke sør for Furubakken. Mannskapsbrakke og utstyr vil oppbevares der.

10 www.lillehammer.kommune.no Konsekvenser for beboere i Nybu  Våre vannabonnenter vil kunne oppleve korte avbrudd i vannforsyningen ved omkoplingsarbeider. SMS meldinger om avstengninger vil bli sendt ut i forkant.  De som bor nær til anlegget, vil oppleve støy fra maskinene på anlegget. Også støy fra sprengning og pigging. Vanskelig å få gjort noe med.  Det vil bli mer anleggstrafikk i området.  Trafikkbildet vil endre seg i området når veger stenges. Skal ivaretas ved skilting og midlertidige omkjøringer og gangvegforbindelser. Sikring av anleggsområder. Spesiell fokus på sikring av myke trafikanter.  Bussruter vil bli berørt. Vi har kontakt med Opplandstrafikk. Videre informasjon følger.

11 www.lillehammer.kommune.no Konsekvenser for beboere i Nybu  Alle eiendommer som er tilknyttet eksisterende VA- ledninger som skal legges om, vil bli knyttet på de nye ledningene.  Provisoriske vannledninger blir lagt til de eiendommer som berøres av ovennevnte. De dette gjelder vil bli kontaktet direkte av entreprenør.  De eiendommer som har eldre stikkledninger for avløp, vil få pålegg om å legge om avløpsledningen. Pålegg gis i eget brev med informasjon om hvordan du skal forholde deg.  Eldre vannledninger bør legges om samtidig.

12 www.lillehammer.kommune.no Konsekvenser for beboere i Nybu  Midlertidige parkeringsplasser for de som mister parkeringsmulighet og atkomst til egen eiendom.  Parkeringsareal Cathinka Guldbergs veg 12 og leie av noen parkeringsplasser på Lillehammer hotells parkering.  Intensjonsavtale om atkomst for Nybuløkka boligsameie via hotellets innkjøring når krysset Nybuvegen/Rugdevegen er stengt  Etablere gangveg passasje for atkomst til egen eiendom.  Må sørges for tilgjengelighet for utrykningskjøretøy og løsninger for andre offentlige tjenester.

13 www.lillehammer.kommune.no Midlertidig parkeringsplass

14 www.lillehammer.kommune.no Midlertidig parkeringsplass og atkomst

15 www.lillehammer.kommune.no Informasjon  Vi har sendt informasjonsbrev om anleggsarbeidene til de som blir direkte berørt av anleggsarbeidet.  Foretatt tilstandsvurdering av bygninger og murer langs traseen på forhånd.  Vi tenker å benytte vår SMS tjeneste i vår videre informasjon i tillegg til informasjon på vår nettside. www.lillehammer.kommune.nowww.lillehammer.kommune.no

16 Informasjon  For de som er direkte berørt, vil vi i tillegg ta direkte kontakt for avklaringer.  Kommunen tar gjerne imot tilbakemelding fra dere underveis i gjennomføringen.

17 www.lillehammer.kommune.no Informasjon Kommunens SMS tjeneste: Hvis du ikke har fått informasjon fra kommunen på SMS til nå, kan det være behov for å registrere seg på www.servicevarsling.no

18 www.lillehammer.kommune.no Spørsmål? Spørsmål kan stilles til prosjektleder Kari Myrholt Skårset på e-post: kari.myrholt.skarset@lillehammer.kommune.no eller på tlf: 61 05 10 46 / 48 12 38 15


Laste ned ppt "Informasjonsmøte 07.01.16 Maihaugledningen, entreprise 3."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google