Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Sagene - Sosialtjenesten Bomiljøprosjektet i Drøbakgt.1 Presentasjon for Sagene SV 21.mars 2011 Ide Hultqvist Oslo kommune Bydel Sagene – NAV Sagene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Sagene - Sosialtjenesten Bomiljøprosjektet i Drøbakgt.1 Presentasjon for Sagene SV 21.mars 2011 Ide Hultqvist Oslo kommune Bydel Sagene – NAV Sagene."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Sagene - Sosialtjenesten Bomiljøprosjektet i Drøbakgt.1 Presentasjon for Sagene SV 21.mars 2011 Ide Hultqvist Oslo kommune Bydel Sagene – NAV Sagene -Sosialtjenesten

2 NAV Sagene - Sosialtjenesten Bakgrunn Stor bekymring for barn- og unges oppvekstvilkår i kommunale gårder Stor bekymring for fysisk og sosialt bomiljø for beboere i kommunale gårder Mange spredte forsøk på bedring av bomiljøene Stort ønske fra mange hold om å igangsette tiltak for å bedre forholdene

3 NAV Sagene - Sosialtjenesten Organisering 2-årig prosjekt med forpliktende samarbeid mellom Boligbygg og Bydel og beboere Oppstart høsten 2008 i Drøbakgt.1 Styringsgruppe og ressursgruppe Prosjektet er lagt under Boligkontoret Ansatt bomiljøkonsulent Lokaler i gården

4 NAV Sagene - Sosialtjenesten Målsetting med prosjektet Vi ønsket å oppnå: Et bærekraftig bomiljø for beboere med fokus på barnefamilier En bærekraftig driftsøkonomi for eiendommen Systematisere samarbeidserfaringene mellom bydelen, Boligbygg og beboerorganer gjennom utvikling av samarbeidsrutiner som kan ha overføringsverdi til andre kommunale boligkomplekser/bydeler

5 NAV Sagene - Sosialtjenesten Ny strategi ”- etablere et samhandlende nettverk for gjennomføring av fysiske og sosiale aktiviteter som kan bidra til bedring av oppvekstforholdene og bomiljøet for barn og unge som bor i kommunale boliger.”

6 NAV Sagene - Sosialtjenesten Strategier og tiltak Utvikle strategier for å danne et samhandlende nettverk for gjennomføring av fysiske og sosiale aktiviteter Utvikle strategier for å mobilisere beboerne til selv å delta og ta ansvar for eget bomiljø, ved å ta dem med i beslutningsprosesser og arbeidet. Igangsette tiltak for å bedre det fysiske miljøet Samarbeid med andre aktører som eks frivillige organisasjoner

7 NAV Sagene - Sosialtjenesten Strategier og tiltak Strategier for å danne et samhandlende nettverk for gjennomføring av fysiske og sosiale aktiviteter Ha felles eierskap til prosjektet Etablere nære samarbeidsrelasjoner mellom ulike aktører Hyppig kontakt og møter Evaluere underveis i prosessen

8 NAV Sagene - Sosialtjenesten Erfaringer Gode resultater: Fysisk oppgradering av bygget og leiligheter Mye mindre hærverk og tagging Kakkerlakkfritt Sosiale tiltak for barn og voksne har virket positivt og styrket naboskapet Gode tilbakemeldinger fra beboere – de trives bedre enn før

9 NAV Sagene - Sosialtjenesten Suksessfaktorer Forpliktende, forutsigbart og strukturert samarbeid mellom aktørene Forankring av prosjektet i ordinært tjenesteapparat Organisering lokalt i bydel Kartlegging før oppstart Tilstedeværende bomiljøkonsulent Lokaler i gården Kommunikasjon med alle beboere

10 NAV Sagene - Sosialtjenesten Utfordringer fremover Opprettholde den fysiske og sosiale standarden på bomiljøet over tid Finansiering av stilling til å ivareta funksjonen fremover slik at de gode resultatene opprettholdes


Laste ned ppt "NAV Sagene - Sosialtjenesten Bomiljøprosjektet i Drøbakgt.1 Presentasjon for Sagene SV 21.mars 2011 Ide Hultqvist Oslo kommune Bydel Sagene – NAV Sagene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google