Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Sognsveien sør for John Collets Plass - Kirkeveien KUV Knut Audun Sørensen, Blindern Vel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Sognsveien sør for John Collets Plass - Kirkeveien KUV Knut Audun Sørensen, Blindern Vel."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Sognsveien sør for John Collets Plass - Kirkeveien KUV Knut Audun Sørensen, Blindern Vel

2 2 Hvor mye koster ett skilt? 40 km fartsgrense i hele Sognsveien! –Reduserte ulykker, støy og miljøutslipp 400 meter som er ulykkesstrekning Ingen fremkommelighetstap for trafikken Behovet er verifisert: Ulykkesstrekning, stor trafikk, boligområde, barnehage og skolevei

3 3 Mål nr 1 er å redusere antall skadde og drepte Ulykker er i hovedsak en funksjon av trafikkmengde og hastighet Prioriter ressurser dit det er behov! Paradoks mellom behov og tiltak: Vanskelig å få tiltak der det er behov! Tiltak hvor det ikke er ulykker og lav trafikk!

4 4 16 ulykker: reg forslag 10 ulykker: miljøgate 29 ulykker: ingen tiltak! Ny barnehage

5 5 Sognsveien: John Collets plass– Kirkeveien er ulykkesstrekning

6 6

7 7 Boligområde langs hele Sognsveien, 590 boenheter sør for John Collets Plass Boligområde med 590 boenheter i blokkbebyggelse Område hvor arealene i det vesentligste er knyttet til boligfunksjon

8 8 Feil signaleffekt med 50 km grense Bilistene opplever i dag at: –Dagens skilting innbyr til økt hastighet og akselerasjon –De ikke får riktig informasjon om trafikkforholdene

9 9 Redusert fartsgrense vil virke fordi: Forutsetningene på denne veien skiller seg fra myndighetenes generelle erfaringer Behovet er dokumentert –Skilt etter behov Fartsgrense, som lover og regler ellers, er til for å holdes

10 10 Billigste tiltak – Hva har vi å tape? Ingen trafikkavviklingsgevinst i dag pga kryss Jevnere trafikk gir bedre trafikkavvikling, mindre støy og redusert miljøutslipp fra akselerasjon og stopp Kan lett reverseres dersom det ikke virker

11 11 God kommunikasjon med myndighetene Politikere og administrasjon er tilgjenglige Bydelen støtter, sam etat og Politi lytter Kommende fartssonepolicy for Nordre Aker Ikke la det beste bli det nest bestes fiende! –Erkjenne at verifiserte problem må løses! –Ikke bli handlingslammet

12 12 Ekstra bilder Ikke presentert på KUV møtet

13 13 Antall ulykker har økt 60%

14 14 Sognsveien: John Collets plass– Kirkeveien er ulykkesstrekning

15 15 Spesielt belastet strekning Strekningen John Collets plass – Kirkeveien har dobbelt så stor ulykkesfrekvens som vegvesenets definerer som ulykkesstrekning

16 16 Myke trafikanter Skolebarn krysser på vei til Marienlyst skole og Ullevål skole Barnehager: Sognsveien 13 og Collettløkka Vestre Aker kirke og menighet Kryssende øst-vest gående gang og sykkelsti langs Sognsveien nord og sørover På vei til Ullevål sykehus og tilstøtende institusjoner langs Sognsveien

17 17 Ikke fortsette å bite oss i halen... redusert fartgrense hjelper ikke uten kontroll som for eksempel fotobokser eller fartsdempere. Fartsdempere går ikke pga kolletivtransport og utrykningskjøretøy. Fotoboks er dyrt og er politiets ansvar og en annen avdeling i politiet må først kartlegge behovet. Kartlegging er også dyrt og er ikke gjort på strekningen. En tredje avdeling i politiet mener strekningen ikke egnet for trafikkontroll..osv...slik fortsetter vi å bite oss i halen


Laste ned ppt "1 Sognsveien sør for John Collets Plass - Kirkeveien KUV Knut Audun Sørensen, Blindern Vel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google