Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av bosettingsarbeidet i Rælingen Narges Pourzia avdelingsleder Eli Bolkesjø Sønmør flyktningkonsulent Flyktninge- og inkluderingstjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av bosettingsarbeidet i Rælingen Narges Pourzia avdelingsleder Eli Bolkesjø Sønmør flyktningkonsulent Flyktninge- og inkluderingstjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av bosettingsarbeidet i Rælingen Narges Pourzia avdelingsleder Eli Bolkesjø Sønmør flyktningkonsulent Flyktninge- og inkluderingstjenesten i Rælingen kommune

2 Basis for alt arbeid  Godt samarbeid med lokalsamfunnet og samarbeidspartnere i og utenfor kommunen  God politisk, administrativ, verdimessig, faglig forankring Kan dele tiltakene inn i 3 hovedgrupper  Tiltak rettet mot bolig  Tiltak rettet mot hele mennesket  Tiltak rettet mot arbeid/utdanning

3 Tiltak rettet mot bolig  Drømmen om egen bolig som motivasjon  Boligkurs med tema hvordan bo i Norge (dugnad, naboskap, forventninger)  Tjenesten holder til i et bolighus, innredet i stor grad som et hjem

4 Tiltak rettet mot hele mennesket  Helsekurs (migrasjonsfaser, enkel traumepsykologi og selvhjelpsmetoder samt psykisk helse)  ICDP-foreldreveiledning  Kvinnegruppa på torsdager (samarbeid med frivillige)  IMID-prosjekt (inkludering og mangfold i idrett for barn og ungdom med flerkulturell bakgrunn)  Samlivskurs (samarbeid med frivillige organisasjoner)  Kurs i depresjonsmestring (KID)

5 Tiltak rettet mot arbeid/utdanning  Flerkulturelle arbeidsteam  Samarbeid på tvers av etater  Introduksjonsprogram/norskopplæring på skolen  Leksehjelp for voksne (samarbeid med frivillige)  Jevnlig 4-kantsamtale siste 6 måneder i programmet med avd.leder, jobbkonsulent, flyktningkonsulent og introdeltaker med fokus på hvordan de skal bruke den siste tiden effektivt for å komme seg ut i jobb  Arbeidstreningskurs for menn og kvinner  Oppfølging av arbeidsgivere

6 Nøkkelord er BALANSE  Balanse mellom å vise omsorg og samtidig ha forventninger, ut fra ressursene til enkeltmennesket  Ekte tro på flyktninger åpner øynene våre for deres ressurser  Vis omsorg – uten omsorg ser man kun begrensninger  Vær forberedt på motstand, det som er nytt og ukjent kan være skremmende for dem  Når flyktningene mister troen på seg selv, så gir vi dem aldri opp

7 Utfordringer:  Voksne flyktninger med liten eller ingen utdanning – de ønsker å lære seg godt norsk men med lite skolebakgrunn er det vanskelig for mange  Overfokus på norskprøvenivå i det offentlig ved ansettelser utestenger mange, særlig kvinner, som kunne kompensere med hardt arbeid  Dagens norskopplæring og grunnskole er lite tilpasset målgruppa  I den siste tiden har det vært for lite fokus på holdningsbygging og på brobygging mellom kulturer

8 Behov:  Trenger en tilpasset 3-årig opplæring med kombinert grunnskoleteori og praksis = generell kompetanse  Benytte ressursene til flyktningene fremfor å sette begrensninger  Fokus på å skape lojale, hardtarbeidende ansatte fremfor å bare jobbe mot veldig høyt norsknivå  Bedre godkjenningsordninger for utdanning/kompetanse fra utlandet  Kunnskap om det å leve i et flerkulturelt samfunn

9


Laste ned ppt "Presentasjon av bosettingsarbeidet i Rælingen Narges Pourzia avdelingsleder Eli Bolkesjø Sønmør flyktningkonsulent Flyktninge- og inkluderingstjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google