Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn: Økende antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten - annen etnisk bakgrunn enn den norske.  Media; kulturelle forhold kan føre til manglende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn: Økende antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten - annen etnisk bakgrunn enn den norske.  Media; kulturelle forhold kan føre til manglende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunn: Økende antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten - annen etnisk bakgrunn enn den norske.  Media; kulturelle forhold kan føre til manglende samarbeid?  Kuratorer; i saker med høyt konfliktnivå, er dette knyttet til sakens natur I Norge ble det (9.april 2010) et absolutt forbud mot vold mot barn: «Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsom framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode.» Barneloven § 30, 3. ledd. Prosjektet Bergensk barnevern i møte med annen etnisitet enn den norske. En praktisk tilnærming.

2  Videre kan det være slik at barneverntjenestens forholder seg til familier med en annen etnisk bakgrunn på en god nok måte sett i forhold til å forstå barnets oppvekstbetingelser, men at barneverntjenesten på en annen side ikke har kompetanse på å se familiens ressurser i lys av familiens kulturelle bakgrunn eller annet. Jfr, Skivenes. ”Child-centric or familyfocused? A study of child welfare workers`perceptions of ethic minority children in England and Norway.„ ”Utvalget anbefaler at oppsøkende arbeid og opplysningsvirksomheten fra det kommunale barnevernet intensiveres, særlig for å nå ut til barn med minoritetsbakgrunn” NOU 2012:5 På denne bakgrunn ønsker vi å sette i tiltak som kan forebygge at det oppstår konflikter mellom personer med flyktningebakgrunn og barneverntjeneste, konflikter som kan være grunnet i lite gjensidig kunnskap.

3 To målgrupper;  hovedvekt vil legges på informasjon til flyktninger som står i eller kan komme til å stå i samarbeidsrelasjon til barneverntjenesten.  Den andre målgruppen er barneverntjenesten, som må søke å heve sin kompetanse i å benytte klientsystemets ressurser.

4 Prosjektets andre fase:  Dialogbasert i informasjon til grupper i frivillige organisasjoner og offentlige etater i bydelen. Etniske minoritetsforeldre ønsker og trenger informasjon om hvilken hjelp barnevernet kan gi, mandat og rolle. På sikt kan dette endre oppfatninger av barnevernet i minoritetsmiljøer.  Ytterligere systematisering av kunnskap og internseminar for personalgruppen: Spre kunnskap om etniske minoritetsforeldres oppfatninger av barnevernet og deres erfaringer fra kontakt med barnevernet (brukerperspektiver), samt metoder i kommunikasjon og bruk av tolk. Målsettingen vil være bedre samarbeid med etniske minoritetsforeldre og bedre grunnlag for at familienes ressurser kan tydeliggjøres og benyttes.

5


Laste ned ppt "Bakgrunn: Økende antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten - annen etnisk bakgrunn enn den norske.  Media; kulturelle forhold kan føre til manglende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google