Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedsgruppe HF 22.oktober 2012. Agenda Forslag til agenda for LFH Markedsgruppe HF 1.Referat fra møte i LFH MG HF 17.august 2012 2.LFH organisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedsgruppe HF 22.oktober 2012. Agenda Forslag til agenda for LFH Markedsgruppe HF 1.Referat fra møte i LFH MG HF 17.august 2012 2.LFH organisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedsgruppe HF 22.oktober 2012

2 Agenda Forslag til agenda for LFH Markedsgruppe HF 1.Referat fra møte i LFH MG HF 17.august 2012 2.LFH organisering og strategi (TDH) a)Organisering b)Strategi LFH og strategiprosess høst 2012 3.Ny visuell profil/identitet for LFH (HMK) 4.Status HF prosjekter (ALLE) a)Konsignasjonslager b)Vareprøver og utprøving av kapitalvarer c)Alternativ finansiering av MTU 5.Revisjon Samarbeidsavtale med RHF (BMR + HMK) (se spesielt § 1.3, § 3.6 og 3.7 i vedlagte tekstforslag, med utgangspunkt i LMI sin avtale) 6.Eventuelt a)HSØ innkjøpsseminar 4.desember, AHUS b)Prosjekter Nordic Innovation c)NNI/Hinas d)LFH publikasjoner

3 Organisering Prosjektgruppe Helfo-Medisinsk forbruksmateriell MG Helseforetak MG Helseforetak Administrasjonen Styret Generalforsamling MG NAV MG NAV MG Kommune MG Kommune Helseøkonomiutvalg

4 Prosjekter Hjemmebehandling MG Helseforetak MG Helseforetak MG NAV MG NAV MG Kommune MG Kommune Lab. Hørsel Diabetes Lab. Biltilpasning Vareprøver/kv Konsignasjonslager Alt. fin. MTU

5 Valg LFH MG HF NAVNFIRMAVALGMERKNAD Petter SolumVingmed ASGjenvalg 2 årLeder Erik KongshaugMedtronic ASGjenvalg 2 år Henrik AareskjoldOneMed ASGjenvalg 1 år Johan GjendemSiemens ASGjenvalg 1 år Håkan Bay-ErikssonKarl Storz Norge AS Gjenvalgt 2 år Claes Watndal?GE Healthcare AS Nyvalgt 2 år Britt-Marie RakDentsply AS Styrets representant Geir HalfdansenJ&J Styrets vara representant (m/møterett) Christian Fredrik StrayBiomet AS Styrets vara representant (m/møterett)

6 Prosjektgruppe KONSIGNASJONSLAGER 1.Erik Magnussen (OrtoMedic), leder 2.Erik Kongshaug, Medtronic 3.Ole Jørgen Robsrud (MediStim KirOp) 4.Anders Sundal (OrtoMedic) 5.Håkan Eriksson (Karl Storz) 6.Jan Erik Kirkeby (Vingmed) 7.Jørgen Sætre, Medisan (hørsel) Ikke forespurt 8.Trond Dahl Hansen, LFH administrasjon Siste møte i opprinnelig prosjektgruppe november 2011 Medlemmer er ikke forespurt om de fortsatt ønsker å være med i ny, revitalisert prosjektgruppe

7 Prosjektgruppe VAREPRØVER OG UTPRØVING AV KAPITALVARER 1.Henrik Aareskjold, One Med (leder) 2.Håkan B Eriksson, Carl Stortz 3.Lars Andersen, Puls 4.Annelise Pettersen, 3M 5.Trond Dahl Hansen, LFH administrasjon

8 Prosjektgruppe ALTERNATIV FINANSIERING AV MTU 1.Johan Gjendem, Siemens leder 2.Håkan B Eriksson, Karl Storz 3.Claes Watndal, GE Healthcare 4.Thor-Harald Kløver, Philips Healthcare 5.Cato Nilsen, Mebi 6.Terje Gangsø, Vingmed 7.Hartvig Munthe-Kaas, LFH administrasjon

9 ALTERNATIV FINANSIERING AV MTU HVORFOR? Godt utgangspunkt og timing: Utskiftning av styrene i HSØ + 1,5 ekstra i statsbudsjettet til drift Skifte av statssekretærer og valgår Tar fra investeringsbudsjetter til driftsbudsjetter

10 ALTERNATIV FINANSIERING AV MTU HVORDAN? Ikke fremheve oss som industri men vår teknologi: Utstyret, prosedyrer/prosesser+ innovative anskaffelser Høyere pasientgjennomstrømning/effektive prosesser Reduserte personellkostnader Fokus på pasientene som sluttbruker Ventelistegarantier + kreftgaranti Raskere og bedre diagnostikk Gammel, utrangert utstyr som krever utskiftning (ref Deloitte) For sen og feil diagnose Pasientskader Målgrupper: –Helsestatsråd og statssekretærer –Embetsverket i HOD + H dir –Embetsverket i Finansdepartementet

11 ALTERNATIV FINANSIERING AV MTU HVORDAN forts….. Beskrive businesscase: Hva koster det å leie fremfor å eie selv? Produksjonsparametere (kostnadseffekt) må legges inn Risiko er vanskelig å kostnadsberegne Nøytral finansinstitusjon som utreder (Nordea + DnB) Aller helst bestilling fra en kunde HF/RHF –WORKSHOP for å bygge businesscase Erfaringer fra andre bransjer: IT? IKT Norge? Bruke interesseorganisasjoner: FFO + Kreftforeningen m.fl. Brukere: dvs klinikere (inkl. "oppviglere“ og “opinionsledere”) Legeforeningens spesialistgrupper Media som kanal for vårt budskap

12 ALTERNATIV FINANSIERING AV MTU BUDSKAP FRA LFH: LFH/bransjen som SAMARBEIDSPARTNER Vi har utstyret og løsningene VÅR LØSNING: Økonomisk forankret Avskrivningsregler en del av løsningen Fokus HSØ + HV, også differensiert på HF innen BEHOV FOR HOLDNINGSENDRINGER Holdninger hos MTU-ansatte -bekymret for å miste jobben Holdningsendring hos innkjøpere Holdningsendringer hos politisk og adm ledelse Legale problemstillinger må belyses

13 ALTERNATIV FINANSIERING AV MTU LFH STANDPUNKT Alternativ finansiering av MTU: Eie eller leie? CASE: enkle, "melk og brød produkter" -simulering av eksempel –Mulig case: Nytt akuttmottak Ullevål + Nytt Sykehus Østfold –AHUS det beste eksempelet –alternativt CT-lab, MR og ultralyd, PET (onkologi + ref dekning i DK sammenlignet med N) –Forutsetninger og forenklinger må tas under veis KONKLUSJON: Gjøres generisk, ikke knyttet til konkret case

14 ALTERNATIV FINANSIERING AV MTU VIDERE FREMDRIFT Dokumentasjon fra alle i prosjektgruppen til administrasjonen LFH (hartvig@lfh.no) Administrasjonen kontakter DnB for utvikling av businesscase Identifisere talspersoner blant klinikere i HF (kontakter fra alle i prosjektgruppen) Kvalitetssikring av utdelt presentasjon (vedlegg) Innspill om argumenter fra alle i gruppen NESTE MØTE: 5.november 14-16 her


Laste ned ppt "Markedsgruppe HF 22.oktober 2012. Agenda Forslag til agenda for LFH Markedsgruppe HF 1.Referat fra møte i LFH MG HF 17.august 2012 2.LFH organisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google