Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- 1 -. - 2 - SR-Forvaltning ble etablert for å tilby kundene noe mer enn det som fantes i markedet. Det var behov for noe mer. Hva om man kunne ta noe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- 1 -. - 2 - SR-Forvaltning ble etablert for å tilby kundene noe mer enn det som fantes i markedet. Det var behov for noe mer. Hva om man kunne ta noe."— Utskrift av presentasjonen:

1 - 1 -

2 - 2 - SR-Forvaltning ble etablert for å tilby kundene noe mer enn det som fantes i markedet. Det var behov for noe mer. Hva om man kunne ta noe som var basert på en sunn, fornuftig strategi og som samtidig var godt utprøvd med gode systemer og hadde svært kravstore eiere? Bankens egen pensjonskasse og finansportefølje var alt dette og dannet malen for de første porteføljene. På godt og vondt investerer du sammen med banken og dens ansatte. Vi kan ikke garantere at fortidens gode resultater gjentas i fremtiden. Men vi kan garantere at om vi gjør noe dumt, er vår smerte proporsjonal med din. SR-Forvaltning AS Vår virksomhet er basert på at verdiorientert grunntenkning og langsiktighet gir gode muligheter ved å ta del i bedrifters verdiskapning Vår målsetning er å levere et godt risikojustert resultat til våre kunder og passer for alle som har midler til langsiktig forvaltning

3 - 3 - Ulike porteføljemodeller danner utgangspunkt for oppbygning og tilpasning av den enkelte kundes forvaltning. Skreddersydde investeringsløsninger gjennom utarbeidelse av investeringsstrategi Aktiv forvaltning og oppfølging med kontinuerlig overvåking av porteføljer Web / måneds /skatte- og regnskapsrapportering Ubetaling eller reinvestering av renter og utbytter Våre produkter og tjenester: 3 fond med ulike risiko og avkastningsmuligheter Samme forvaltning i en enkel og kjent innpakning Våre investeringer er basert på markedssyn / geografi / sektor Valg om utbetaling eller reinvestering av renter og utbytte Diskresjonær forvaltning Fond

4 - 4 - Forvaltningsteam Porteføljeforvalter Har vært forvalter og ansvarlig for SR-Forvaltning og SpareBank 1 SR-Banks finansporteføljer fra 1998. 28 års erfaring fra økonomi/finans Siviløkonom og AFA. Bjarne Jåtten MelingTrond Tjensvold Porteføljeforvalter 15 års erfaring fra finans Master of Science Finance Helge H. Helgø Daglig leder /porteføljeforvalter 17 års erfaring fra finans Siviløkonom og er autorisert porteføljeforvalter Investeringsdirektør 22 års erfaring fra økonomi/finans MBA, AFA, Renteanalytiker Dag Sønsterud

5 - 5 - Investeringsfilosofi Uavhengig av indeks og størrelse Investerer i enkeltselskaper, uavhengig av markeder Risikojustert avkastning Aktive valg Prising, de beste kan bli for dyre! Sterk og forutsigbar ledelse Grundig gjennomgang av balansen Markedsposisjon Utbytte Faktorer som vektlegges Gjennom valg av aktivaklasser Reallokering i henhold til mandat Kontinuerlig evaluering av porteføljeinvesteringene Risikostyring

6 - 6 - Vi har hatt bra historisk avkastning Våre porteføljer har gitt bedre avkastning enn sine respektive indekser og aksjemarkeder det er interessant å sammenligne med. Dette kan ikke sees på som en garanti for fremtidig avkastning, men kan være en indikasjon på forvalters dyktighet.

7 - 7 - Meravkastning uten at risikoen har vært høyere Våre porteføljer har hatt lavere risiko enn Oslo Børs, nesten på nivå med verdensindeksen. I alle våre porteføljer har du fått godt betalt for den risiko du har påtatt deg.

8 - 8 - 12 mndr: Siste 3 år p.a. : Siste 5 år p.a. : Siden oppstart p.a. : (pr. 30.06.02) SR-Avkastning -> SR-Utbytte*30,405,2315,8812,30 SR-Balansert -> SR-Kombinasjon*16,683,436,906,70 SR-Rente*6,386,047,535,04 ST3X1,702,082,193,58 OSEBX23,597,67 19,47 12,04 MSCI World Net37,9712,5212,295,30 Vår avkastningshistorikk: * Basert på vår forvaltning av diskresjonære porteføljer pr. 31.12.2013

9 - 9 - Avkastning og risiko sett samlet Vi forsøker å se disse to i sammenheng.

10 - 10 - Oslo Børs utvikling over tid 01.01.1983 – 31.12.2013 Kilde: Oslo Børs (daglig sluttkurs i perioden 01.01.1983 til 31.12.2013)

11 - 11 - Prising Oslo Børs: Fortsatt oppside målt mot bokførte verdier Oslo Børs prises nå til rundt 1,62 på bokførte verdier. Normalt prises børsen mellom 1,5 og 2,3 Prisingen av Oslo Børs er således fortsatt ikke dyrt og det synes som det fortsatt god oppside Til tross for at vi nå er på all time-high på indeksen, har P/B falt noe som følge av økt inntjening blant bedriftene og dermed høyre bokførte verdier

12 - 12 - Hva kan gå galt? The usual suspects

13 - 13 - Verden fortsetter sin skjeve gang! Det er kriser, og det kommer nye kriser! Og det er andre forhold som skaper den neste krisen! Da er det greit å huske: In the 20th century, the United States endured two world wars and other traumatic and expensive military conflicts; the Depression; a dozen or so recessions and financial panics; oil shocks; a flu epidemic; and the resignation of a disgraced president. Yet the Dow rose from 66 to 11,497. Warren Buffett

14 - 14 -

15 - 15 - Kontaktinformasjon: SR-Forvaltning AS Tlf. 51 50 92 77 E-post: forvaltning@sr-bank.noforvaltning@sr-bank.no www. sr-bank.no/forvaltning 15

16 - 16 - Denne presentasjonen er utarbeidet av SR-Forvaltning AS og er ment som informasjon om hvordan våre produkter og tjenester utføres gjennom oss. Informasjonen er ikke å anse som en konkret investeringsanbefaling eller anbefaling knyttet til en konkret investeringsstrategi. Presentasjonen er ikke utarbeidet etter regelverket for investeringsanbefaling og/eller investeringsanalyse, og er derfor kun ment for markedsføring. SR-Forvaltning AS gjør sitt ytterste for at all informasjon som fremkommer i denne presentasjonen skal være så korrekt og fullstendig som mulig. Faktainformasjon som fremkommer i presentasjonen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men SR-Forvaltning AS kan på ingen måte innestå for at informasjonen er korrekt, presis eller fullstendig. Det skjønn som eventuelt kommer til uttrykk i presentasjonen må ikke oppfattes som garanti, forsikring eller løfte. SR-Forvaltning AS fraskriver seg ett hvert økonomisk ansvar for tap, både direkte eller indirekte tap eller kostnader, som helt eller delvis skyldes beslutninger, handlinger og/eller unnlatelser foretatt med utgangspunktet i den informasjon som følger av denne presentasjon. Uttalelsene i presentasjonen gir uttrykk for SR-Forvaltning AS sine oppfatninger på det tidspunkt presentasjonen ble utarbeidet. SR-Forvaltning AS anbefaler på det sterkeste at de som ønsker å investere i finansielle instrumenter som er nevnt i denne presentasjonen, eller andre finansielle instrumenter, å innhente/lese nødvendig informasjon om det aktuelle finansielle instrumentet før investeringsbeslutning fattes. Denne presentasjon er ikke å anse som tilstrekkelig informasjon for å kunne investere i konkrete finansielle instrumenter. Ansatte, selskapets eier og/eller beslektede selskap kan eie finansielle instrumenter omtalt i denne presentasjon. Vi minner om at:


Laste ned ppt "- 1 -. - 2 - SR-Forvaltning ble etablert for å tilby kundene noe mer enn det som fantes i markedet. Det var behov for noe mer. Hva om man kunne ta noe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google