Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kort om fondet SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper uavhengig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kort om fondet SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper uavhengig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kort om fondet SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper uavhengig av vekting i indeks. Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne (verdiorientert aktiv forvaltning). Målsetningen er å maksimere avkastningen over en syklus på 4-6 år, men med mindre svingninger enn aksjemarkedet generelt. Fondet har to andelsklasser: Andelsklasse A reinvesterer utbytte Andelsklasse B gir en årlig utbetaling. Ti største investeringer og bransjefordeling i % Historisk avkastning siste 12 måneder FondIndeks Avkastning i perioder FondIndeks Akkumulert avkastning32,70 %41,19 %Siste måned-9,32 %-7,95 % Annualisert avkastning10,86 %13,39 %Hittil i år-9,32 %-7,95 % Standardavvik9,77 %10,15 %Siste 12 måneder0,38 %0,33 % Sharpe Ratio 1,01 1,283 år 5 år Nøkkelinformasjon Nøkkeltall siden oppstart (02.05.2013) FondsnavnSR-UtbytteMinsteinnskudd500Netto andelsverdi (NAV)29.01.2016 FondskategoriAksjefondForvaltningshonorar1,75 %Andelsklasse A1327,05 Startdato02.mai.13HandelsdagerAlle virkedagerAndelsklasse B1220,82 Forvaltningskapital (i hele tusen)632.758OpprinnelseslandNorgeAvregningsvaluta (NAV)NOK Referanseindeks50%OSEBX og 50% MSCI (NOK)Org.nr.911777231Morningstarticker AF00000PTU9 Morningstarticker BF00000PTUA Markedsrapport SR-Utbytte Januar 2016  Aksjer  Renter  Fondet

2 Kommentar fra forvalterne SR-Utbytte Makro: I USA har det vært noe svakere stemningsrapporter i det siste, spesielt fra industrien, som signaliserer at det neste halvåret blir tøffere. Servicenæringen rapporterer fortsatt om vekst, men i noe saktere tempo. Det har likevel vært svært solide jobbtall, med 293.000 nye jobber skapt i USA i januar og en arbeidsledighet på 5,0 %. I Europa har stemningen vært noe bedre, og bedriftene forventer fortsatt vekst fremover, men noe mer dempet enn tidligere. Jobbmarkedet i Europa fortsetter å bedre seg, og arbeidsledigheten falt til 10,5 %. Dette er fortsatt høyt, men har kommet ned fra 11,5 % for et år siden. Frykten for en hard landing i Kina har bredt seg, samtidig som bedriftene rapporterer at de forventer noe lavere vekst. Kina slapp BNP-tall i januar som indikerte at BNP vokste med 6,8 % i 4. kvartal 2015, som var i tråd med forventningene. Svake stemningsrapporter fra Kina og indikasjoner på lavere industriproduksjon i USA bidro til økt frykt ved inngangen til 2016. Det er grunn til å tro at den økte usikkerheten vil kunne vedvare, selv om de siste rapportene fra både Kina og USA har gitt bedrede signaler. Investorene avventer ytterligere signaler på at faren er over for denne gang, før de igjen vil ta på mer risiko. Aksjer: Vi har hatt en forferdelig start på året. Oslo Børs fikk sitt største månedlige kursfall siden 2012. Hovedindeksen falt med 8,1 %, mens verdensindeksen falt med 7,8 %. Lyspunktet på den norske børsen har vært lakseselskapene, som fortsatt har levert positiv avkastning. Det er vår vurdering at aksjemarkedene befinner seg i en korreksjonsfase. Markedskorreksjoner i den størrelsesorden vi nå opplever er ikke uvanlige i et oppadgående marked, vanligvis skjer det en til to ganger i året, uten at verdensøkonomien går inn i resesjon av den grunn. Det uvanlige er at korreksjonen skjer i januar, en måned som vanligvis har gitt god avkastning. Vår aksjeportefølje prises til PE 11,4 og PB 1,2 for 2016, og vi forventer et utbytte på 4,2 % basert på resultatene i 2015. Når markedet tidligere har vært handlet på multipler som nå, har det vanligvis gitt god avkastning de neste 12 månedene. Selv om usikkerheten har økt, er det fortsatt vår vurdering at vår portefølje vil gi en god risikojustert avkastning for en langsiktig investor. En av våre investeringer: AarhusKarlshamn AB er et resultat av fusjonen mellom svenske Karlshamns AB og danske Aarhus United i 2005. AAK har hovedkontor i Malmø og er notert på den svenske OMX børsen. AAK raffinerer bl.a. vegetabilske oljer til spesialiserte ingredienser i matvareproduksjon, og har i samarbeid med kundene utviklet ledende globale posisjoner med god lønnsomhet. Produktene kommer fra planteriket og er fornybare. Det totale markedet for vegetabilske oljer og fett er stort. AAK spesialiserer seg på noen få nisjer hvor de har en ledende posisjon. Selskapet er delt i tre forretningsområder: Food Ingredients, Chocolate & Confectionery Fats og Technical Products & Feed. Produktene brukes blant annet som erstatning for melkefett og kakaosmør, løsninger uten transfett for fyll i sjokolade og konditorvarer samt i kosmetikkindustrien. AAK opererer globalt og er gjennom oppkjøp i ferd med å få ett sterkere fotfeste i Kina og Brasil. Det finnes ikke mange konkurrenter i dette segmentet og det er vanskelig for nye aktører å komme inn i markedet. AAK har etter vår oppfatning rett fokus med spesialiserte produkter, fokus på stadig bedre produksjon og ekspansjon inn i nye markeder med god vekst. Samtidig er det en stabil bransje som produserer varer verden trenger hver eneste dag. Dette har over tid gitt både god lønnsomhet og vekst. Investeringsdirektør Bjarne Jåtten Meling Porteføljeforvalter Dag Sønsterud Porteføljeforvalter Trond Tjensvold Daglig leder/Porteføljeforvalter Helge H. Helgø Disclaimer Uttalelsene i rapporten gir uttrykk for SR-Forvaltning AS sine oppfatninger på det tidspunkt den ble utarbeidet. Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon som fremkommer i rapporten skal være så korrekt og fullstendig som mulig. SR-Forvaltning anbefaler på det sterkeste at de som ønsker å investere i finansielle instrumenter som er nevnt i denne rapporten eller andre finansielle instrumenter, å innhente/lese nødvendig informasjon om det aktuelle instrumentet før investeringsbeslutning fattes. Denne rapporten er ikke å anse som tilstrekkelig informasjon for å kunne investere i konkrete finansielle instrumenter.

3 Markedsrapport SR-Kombinasjon Januar 2016 Kort om fondet Investeringer i SR-Kombinasjon passer for deg som vil ta del i aksjemarkedets muligheter, og samtidig ønsker stor grad av stabilitet og trygghet for at verdiene beholdes. Normalt investeres ca. 50% i aksjemarkedet, resten i rentebærende papirer. Gevinstsikring og reinvestering sikrer at risikonivå ikke endres med tiden. Vi investerer i utvalgte selskaper uavhengig av vekting i indeks, men ut i fra fundamentale økonomiske forhold. Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne (verdiorientert aktiv forvaltning). Målsetningen er å maksimere avkastningen over en syklus på 3-5 år, men med mindre svingninger enn aksjemarkedet generelt. Fondet har to andelsklasser: Andelsklasse A reinvesterer utbytte Andelsklasse B gir en årlig utbetaling. Ti største investeringer og bransjefordeling i % Historisk avkastning siste 12 måneder FondsnavnSR-KombinasjonMinsteinnskudd500Netto andelsverdi (NAV)29.01.2016 FondskategoriKombinasjonsfondForvaltningshonorar1,25 %Andelsklasse A1166,47 Startdato02.mai.13HandelsdagerAlle virkedagerAndelsklasse B1068,29 Forvaltningskapital (i hele tusen)390.132OpprinnelseslandNorgeAvregningsvaluta (NAV)NOK Referanseindeks50% ST3X, 25%OSEBX og 25% MSCI (NOK)Org.nr.911777231Morningstarticker AF00000PTUB Morningstarticker BF00000PTUC Nøkkelinformasjon FondIndeksAvkastning i perioderFondIndeks Akkumulert avkastning16,65 %21,63 %Siste måned-6,27 %-3,94 % Annualisert avkastning5,77 %7,39 %Hittil i år-6,27 %-3,94 % Standardavvik5,99 %5,10 %Siste 12 måneder-0,96 %0,79 % Sharpe Ratio 0,68 1,153 år 5 år Nøkkeltall siden oppstart (02.05.2013)  Fondet  Indeks  Aksjer  Renter

4 Kommentar fra forvalterne SR-Kombinasjon Makro: I USA har det vært noe svakere stemningsrapporter i det siste, spesielt fra industrien, som signaliserer at det neste halvåret blir tøffere. Servicenæringen rapporterer fortsatt om vekst, men i noe saktere tempo. Det har likevel vært svært solide jobbtall, med 293.000 nye jobber skapt i USA i januar og en arbeidsledighet på 5,0 %. I Europa har stemningen vært noe bedre, og bedriftene forventer fortsatt vekst fremover, men noe mer dempet enn tidligere. Jobbmarkedet i Europa fortsetter å bedre seg, og arbeidsledigheten falt til 10,5 %. Dette er fortsatt høyt, men har kommet ned fra 11,5 % for et år siden. Frykten for en hard landing i Kina har bredt seg, samtidig som bedriftene rapporterer at de forventer noe lavere vekst. Kina slapp BNP-tall i januar som indikerte at BNP vokste med 6,8 % i 4. kvartal 2015, som var i tråd med forventningene. Svake stemningsrapporter fra Kina og indikasjoner på lavere industriproduksjon i USA bidro til økt frykt ved inngangen til 2016. Det er grunn til å tro at den økte usikkerheten vil kunne vedvare, selv om de siste rapportene fra både Kina og USA har gitt bedrede signaler. Investorene avventer ytterligere signaler på at faren er over for denne gang, før de igjen vil ta på mer risiko. Aksjer: Vi har hatt en forferdelig start på året. Oslo Børs fikk sitt største månedlige kursfall siden 2012. Hovedindeksen falt med 8,1 %, mens verdensindeksen falt med 7,8 %. Lyspunktet på den norske børsen har vært lakseselskapene, som fortsatt har levert positiv avkastning. Det er vår vurdering at aksjemarkedene befinner seg i en korreksjonsfase. Markedskorreksjoner i den størrelsesorden vi nå opplever er ikke uvanlige i et oppadgående marked, vanligvis skjer det en til to ganger i året, uten at verdensøkonomien går inn i resesjon av den grunn. Det uvanlige er at korreksjonen skjer i januar, en måned som vanligvis har gitt god avkastning. Vår aksjeportefølje prises til PE 11,4 og PB 1,2 for 2016, og vi forventer et utbytte på 4,2 % basert på resultatene i 2015. Når markedet tidligere har vært handlet på multipler som nå, har det vanligvis gitt god avkastning de neste 12 månedene. Selv om usikkerheten har økt, er det fortsatt vår vurdering at vår portefølje vil gi en god risikojustert avkastning for en langsiktig investor. En av våre investeringer: AarhusKarlshamn AB er et resultat av fusjonen mellom svenske Karlshamns AB og danske Aarhus United i 2005. AAK har hovedkontor i Malmø og er notert på den svenske OMX børsen. AAK raffinerer bl.a. vegetabilske oljer til spesialiserte ingredienser i matvareproduksjon, og har i samarbeid med kundene utviklet ledende globale posisjoner med god lønnsomhet. Produktene kommer fra planteriket og er fornybare. Det totale markedet for vegetabilske oljer og fett er stort. AAK spesialiserer seg på noen få nisjer hvor de har en ledende posisjon. Selskapet er delt i tre forretningsområder: Food Ingredients, Chocolate & Confectionery Fats og Technical Products & Feed. Produktene brukes blant annet som erstatning for melkefett og kakaosmør, løsninger uten transfett for fyll i sjokolade og konditorvarer samt i kosmetikkindustrien. AAK opererer globalt og er gjennom oppkjøp i ferd med å få ett sterkere fotfeste i Kina og Brasil. Det finnes ikke mange konkurrenter i dette segmentet og det er vanskelig for nye aktører å komme inn i markedet. AAK har etter vår oppfatning rett fokus med spesialiserte produkter, fokus på stadig bedre produksjon og ekspansjon inn i nye markeder med god vekst. Samtidig er det en stabil bransje som produserer varer verden trenger hver eneste dag. Dette har over tid gitt både god lønnsomhet og vekst. Renter: Etter et utfordrende 2015 i det norske obligasjonsmarkedet starter 2016 med ytterligere nedgang. Porteføljen hadde en avkastning i januar måned på minus 1,73 %. Rentepapirene i porteføljen har per 29. januar 2016 en effektiv rente på 7,42 % pro anno med en løpetid på 2,67 år. Oljeprisen har vært volatil og prises på nivåer vi ikke har observert siden finanskrisen. Det er ikke til å legge skjul på at det kan bli noen utfordrende år for selskaper med eksponering mot olje, men det er etter vårt syn også tatt høyde for i dagens kurser. Innløsninger i fond og strengere regulering av bankene skaper samtidig et salgspress i markedet. Vi er tro mot vår filosofi om å ta en akseptabel kredittrisiko for å gi en god risikojustert avkastning over tid. Vi har valgt selskaper som kan stå av de vanskelige tidene, samt å ha en bred portefølje både med tanke på utstedere og løpetid. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for indikert avkastning (forventet avkastning neste 12 måneder). Investeringsdirektør Bjarne Jåtten Meling Porteføljeforvalter Dag Sønsterud Porteføljeforvalter Trond Tjensvold Daglig leder/Porteføljeforvalter Helge H. Helgø Disclaimer Uttalelsene i rapporten gir uttrykk for SR-Forvaltning AS sine oppfatninger på det tidspunkt den ble utarbeidet. Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon som fremkommer i rapporten skal være så korrekt og fullstendig som mulig. SR-Forvaltning anbefaler på det sterkeste at de som ønsker å investere i finansielle instrumenter som er nevnt i denne rapporten eller andre finansielle instrumenter, å innhente/lese nødvendig informasjon om det aktuelle instrumentet før investeringsbeslutning fattes. Denne rapporten er ikke å anse som tilstrekkelig informasjon for å kunne investere i konkrete finansielle instrumenter.

5 Markedsrapport SR-Rente Januar 2016 Kort om fondet Investeringer i SR-Rente passer for deg som vil ha avkastning noe over bankrente. Vår strategi går ut på å skape god risikojustert avkastning utover beste bankrente, og samtidig minimere faren for absolutte tap i renteporteføljene og renteporteføljenes enkeltinvesteringer. Investeringer foretas i: 1) obligasjoner utstedt av industriforetak, 2) ansvarlige lån og fondsobligasjoner utstedt av banker, 3) ordinære bankobligasjoner og 4) boligkreditt selskaper. Renteinvesteringene har normalt flytende rente, som normalt vil følge utviklingen i 3 mnd NIBOR rente, med et risikopåslag. SR-Rente vil hovedsakelig være investert i norske rentepapirer utstedt i NOK. En investering i renteporteføljen gjøres normalt for midler med horisont på 12-24 måneder. Ti største investeringer og bransjefordeling i % Historisk avkastning siste 12 måneder Nøkkelinformasjon FondsnavnSR-RenteMinsteinnskudd500Netto andelsverdi (NAV) 29.01.2016 925,24 FondskategoriRentefondForvaltningshonorar0,55 %Avregningsvaluta (NAV)NOK Startdato02.mai.13HandelsdagerAlle virkedagerMorningstartickerF00000PTUD Forvaltningskapital (i hele tusen)1.330.972OpprinnelseslandNorge ReferanseindeksST3XOrg.nr.911777231 FondIndeksAvkastning i perioderFondIndeks Akkumulert avkastning3,83 %3,98 %Siste måned-1,73 %0,06 % Annualisert avkastning1,38 %1,43 %Hittil i år-1,73 %0,06 % Standardavvik2,76 %0,37 %Siste 12 måneder-2,39 %0,73 % 3 år 5 år Nøkkeltall siden oppstart (02.05.2013)  Fondet  Indeks

6 Kommentar fra forvalterne SR-Rente Makro: I USA har det vært noe svakere stemningsrapporter i det siste, spesielt fra industrien, som signaliserer at det neste halvåret blir tøffere. Servicenæringen rapporterer fortsatt om vekst, men i noe saktere tempo. Det har likevel vært svært solide jobbtall, med 293.000 nye jobber skapt i USA i januar og en arbeidsledighet på 5,0 %. I Europa har stemningen vært noe bedre, og bedriftene forventer fortsatt vekst fremover, men noe mer dempet enn tidligere. Jobbmarkedet i Europa fortsetter å bedre seg, og arbeidsledigheten falt til 10,5 %. Dette er fortsatt høyt, men har kommet ned fra 11,5 % for et år siden. Frykten for en hard landing i Kina har bredt seg, samtidig som bedriftene rapporterer at de forventer noe lavere vekst. Kina slapp BNP-tall i januar som indikerte at BNP vokste med 6,8 % i 4. kvartal 2015, som var i tråd med forventningene. Svake stemningsrapporter fra Kina og indikasjoner på lavere industriproduksjon i USA bidro til økt frykt ved inngangen til 2016. Det er grunn til å tro at den økte usikkerheten vil kunne vedvare, selv om de siste rapportene fra både Kina og USA har gitt bedrede signaler. Investorene avventer ytterligere signaler på at faren er over for denne gang, før de igjen vil ta på mer risiko. Renter: Etter et utfordrende 2015 i det norske obligasjonsmarkedet starter 2016 med ytterligere nedgang. Porteføljen hadde en avkastning i januar måned på minus 1,73 %. Renteporteføljen har per 29. januar 2016 en effektiv rente på 7,42 % pro anno med en løpetid på 2,67 år. Oljeprisen har vært volatil og prises på nivåer vi ikke har observert siden finanskrisen. Det er ikke til å legge skjul på at det kan bli noen utfordrende år for selskaper med eksponering mot olje, men det er etter vårt syn også tatt høyde for i dagens kurser. Innløsninger i fond og strengere regulering av bankene skaper samtidig et salgspress i markedet. Vi er tro mot vår filosofi om å ta en akseptabel kredittrisiko for å gi en god risikojustert avkastning over tid. Vi har valgt selskaper som kan stå av de vanskelige tidene, samt å ha en bred portefølje både med tanke på utstedere og løpetid. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for indikert avkastning (forventet avkastning neste 12 måneder). Investeringsdirektør Bjarne Jåtten Meling Porteføljeforvalter Dag Sønsterud Porteføljeforvalter Trond Tjensvold Daglig leder/Porteføljeforvalter Helge H. Helgø Disclaimer Uttalelsene i rapporten gir uttrykk for SR-Forvaltning AS sine oppfatninger på det tidspunkt den ble utarbeidet. Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon som fremkommer i rapporten skal være så korrekt og fullstendig som mulig. SR-Forvaltning anbefaler på det sterkeste at de som ønsker å investere i finansielle instrumenter som er nevnt i denne rapporten eller andre finansielle instrumenter, å innhente/lese nødvendig informasjon om det aktuelle instrumentet før investeringsbeslutning fattes. Denne rapporten er ikke å anse som tilstrekkelig informasjon for å kunne investere i konkrete finansielle instrumenter.


Laste ned ppt "Kort om fondet SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper uavhengig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google