Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdien av god virksomhetsstyring – Folketrygdfondets perspektiv Seminar NFF 29. januar 2014 Olaug Svarva - Administrerende direktør NFF 29. januar 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdien av god virksomhetsstyring – Folketrygdfondets perspektiv Seminar NFF 29. januar 2014 Olaug Svarva - Administrerende direktør NFF 29. januar 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdien av god virksomhetsstyring – Folketrygdfondets perspektiv Seminar NFF 29. januar 2014 Olaug Svarva - Administrerende direktør NFF 29. januar 2014 1

2 Kort fortalt om Folketrygdfondet  Verdien av SPN 152 milliarder kroner, fordelt på: - Norske aksjer (54%) - Norske renter (31%) - Nordiske aksjer (10%) - Nordiske renter (5%)  10 % av hovedindeksen - 50 selskaper, opp til 15% eierandel  5 % av obligasjonsmarkedet 2 NFF 29. januar 2014

3 God avkastning over tid 3  Høy meravkastning over tid, og spesielt siden finanskrisen  Mer nøkterne avkastningsforventninger på sikt  Ansvarlig forvaltning integrert i investeringsvirksomheten 6,87 % per år 6,42 % per år NFF 29. januar 2014 Pr. 3Q 2013

4 Jakten på det gode selskap Målsettingen er å søke eksponering mot selskaper som oppfyller våre kvalitative kriterier 4 NFF 29. januar 2014

5 Sentrale eierspørsmål  Som langsiktig finansiell investor har vi mening om:  Kapitalstruktur og strategi  Godtgjørelse  Styresammensetning  Verdier og styrende prinsipper  Rapportering og kommunikasjon NFF 29. januar 2014 5

6 Tydelige finansielle mål er viktig  Tilstrekkelig innsikt og forståelse for selskapets strategi, kapitalstruktur, avkastningsmål og dividendpolitikk utgjør basisgrunnlaget i vurderingen av selskapenes potensiale for verdiskaping. 6  Folketrygdfondet forventer at: selskapene i sin strategi inkluderer konkrete finansielle mål med hensyn til kapitalavkastning, vekst, kapitalstruktur og dividendpolitikk og at disse begrunnes og kommuniseres tydelig til markedet. NFF 29. januar 2014

7 Få selskaper kommuniserer konkrete finansielle mål  Kart legging av FTFs investeringsunivers ( 58 selskaper) vedrørende selskapenes kommunikasjon av finansielle mål 7 SalgMarginKapital- avkastning Kapital- struktur Investerings- nivå Dividende- politikk Tiltak Antall selskaper som kommenterte, inkludert generelt og konkret 23132228184618 Antall selskaper som har konkrete mål 111012*18123115 * CROGI: 1 ROE: 5 ROCE: 6 NFF 29. januar 2014

8 Ekstra-finansielle verdier som også er finansielt relevant  Vi har forventinger til virksomhetsstyring, miljø og samfunnsansvar i selskapene vi investerer i  Håndtering av disse temaer er en viktig indikator på kvaliteten på selskapets ledelse og evnen til langsiktig verdiskaping  Det er styrets ansvar å:  prioritere områder som er mest vesentlig  fastsette prinsipper, retningslinjer og mål som skal integreres i driften  rapportere om etterlevelse ift mål NFF 29. januar 2014 8

9 Verdien av ekstra-finansiell tiltak: Et eksempel  Vi har gjennomført en analyse som ser på norske selskapers deltakelse i FNs Global Compact og selskapenes kapitalkostnader - Deltakelse innebære at selskaper slutter seg til initiativets 10 prinsipper og rapportere om implementering av prinsippene i virksomheten 3 NFF 29. januar 2014 9 Analysen viser at deltakende selskaper får lavere kapitalkostnader enn sine 'sector peers' som ikke deltar % Source: Bloomberg, Folketrygdfondet

10 Verdien av ekstra-finansiell informasjon  Vi er opptatt av styrets samlede risikovurdering og rapportering av ekstra-finansiell informasjon, nødvendig for å vurdere:  finansiell risiko  forretningsmessige muligheter  konkurransemessige fortrinn  Vår oppfatning at god rapportering bidrar til bedre fungerende markeder og riktigere prising av verdipapirer  Selskaper som er 'gode' på virksomhetsstyring, miljø og samfunnsansvar vil tiltrekke seg investorer og oppnå lavere kapitalkostnader NFF 29. januar 2014 10

11 Hvilken informasjon? Fokus må være på de faktorer/indikatorer som utgjør vesentlige og relevante risikoer og verdidrivere for selskapet. Informasjonen bør være Konkret Relevant Målbar NFF 29. januar 2014 11

12 Eksempler til etterfølgelse 12 Fra Marine Harvest 3. kvartalsrapport NFF 29. januar 2014

13 Eksempler til etterfølgelse Fra Konsberg Gruppens Sustainability Report 2012 NFF 29. januar 2014 13

14 "Risk comes from not knowing what you're doing." - Warren Buffett 14


Laste ned ppt "Verdien av god virksomhetsstyring – Folketrygdfondets perspektiv Seminar NFF 29. januar 2014 Olaug Svarva - Administrerende direktør NFF 29. januar 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google