Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grafpakke Oppdatert 31.03.2015 Innhold i presentasjonen 1.Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer)Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer) 2.Allegro.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grafpakke Oppdatert 31.03.2015 Innhold i presentasjonen 1.Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer)Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer) 2.Allegro."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Grafpakke Oppdatert 31.03.2015

3 Innhold i presentasjonen 1.Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer)Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer) 2.Allegro NavigareAllegro Navigare 3.Aktiv AllokeringAktiv Allokering 4.Allegro TotalforvaltningAllegro Totalforvaltning 5.Avkastning porteføljer 2014Avkastning porteføljer 2014 Vi jobber med en pro-forma avkastning på de nye porteføljene i Navigare og Totalforvaltning 1-9. Når det er klart vil denne presentasjonen bli oppdatert. Inntil videre viser vi til Markedsmateriell-siden på nett, og løpende avkastning som blir oppdatert der.oppdatert

4 1 / Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling

5 Aksjer totalt

6 Norske aksjer

7 Internasjonale aksjer

8 2 / Allegro Navigare: Historikk

9 12 års avkastningshistorikk Allegro Navigare Referanseindeksen består av: 25 % OSEBX (Oslo Børs Hovedindeks) 25 % MSCI i NOK (Morgan Stanley World Index i NOK) 40 % ST4X (3 år Statsobligasjonsindeks) 10 % ST1X (1 år Statssertifikatindeks) Referanseindeksen består av: 15 % OSEBX (Oslo Børs Hovedindeks) 15 % MSCI i NOK (Morgan Stanley World Index i NOK) 60 % ST4X (3 år Statsobligasjonsindeks) 10 % ST1X (1 år Statssertifikatindeks) Referanseindeksen består av: 35 % OSEBX (Oslo Børs Hovedindeks) 35 % MSCI i NOK (Morgan Stanley World Index i NOK) 20 % ST4X (3 år Statsobligasjonsindeks) 10 % ST1X (1 år Statssertifikatindeks) Navigare har eksistert siden 2009, men Allegro Kapitalforvaltning har hatt tilsvarende forvaltning (Allegro Totalforvaltning) helt siden 2003, og kan derfor også vise presis pro- forma historikk I perioden 2003 til 2009. I denne perioden benyttes allokeringsvalg som Totalforvaltning og de respektive indeksenes avkastning. Kostnadene knyttet til Allegro Navigare er som følger: Tegningshonorar: Ingen Årlig forvaltningshonorar: 1,25 -1,75% (Trekkes med ¼ eller 0,3% ved inngangen til hvert kvartal) Innløsningshonorar: 0,0 % Variabelt honorar: 10 % av meravkastningen over 6% (etter kostnader). Beregnet 31.12 hvert år. Høyvannsmerke sikrer at ingen suksesshonorar trekkes dersom verdien på porteføljen er lavere enn ved inngang eller sist gang det ble trukket variabelt honorar. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Navigare 50Ref.indeks 200328.3 %25.0 % 200412.7 %12.0 % 200518.0 %15.9 % 200614.1 %10.6 % 20074.1 %2.6 % 2008-6.3 %-13.7 % 200918.5 %15.4 % 201010.4 %9.5 % 2011-3.1 %-1.7 % 20127.6 %6.4 % 201317.5 %14.6 % 201412.1 %10.3 % Annualisert11.8 %9.3 % Akkumulert241.0 %165.6 % Navigare 9 (70)Ref.indeks 200334.4 %30.9 % 200415.9 %14.8 % 200523.8 %21.6 % 200617.9 %14.7 % 20073.2 %1.7 % 2008-15.0 %-21.8 % 200923.6 %20.0 % 201012.1 %11.5 % 2011-6.2 %-4.7 % 20128.8 %8.0 % 201323.2 %20.4 % 201414.7 %12.6 % Annualisert13.4 %10.9 % Akkumulert297.9 %211.8 % Navigare 2 & 4 (30)Ref.indeks 200321.3 %19.2 % 20049.5 %9.3 % 200511.8 %10.5 % 20069.1 %6.6 % 20074.4 %3.3 % 20080.1 %-5.1 % 200912.5 %10.7 % 20108.2 %7.5 % 2011-1.0 %1.3 % 20126.3 %4.7 % 201311.7 %9.0 % 20148.8 %8.1 % Annualisert9.2 %7.6 % Akkumulert163.6 %123.2 %

10 Utvikling Allegro Navigare

11 3 / Aktiv Allokering: Historikk

12 Avkastningshistorikk Hittil i år: pr 31. mars 2015 Fond Kursutvikling i % Norske aksjer Alfred Berg Norge6.48 % XACT OBX6.37 % Storebrand Vekst2.79 % Delphi Norge0.88 % Globale aksjer Odin Europa12.00 % Delphi Global11.99 % iShares MSCI11.10 % Sector Health Care9.59 % Obligasjoner Holberg Kreditt1.91 % Odin Obligasjon0.24 % Alfred Berg Obligasjon0.08 %

13 Historisk avkastning Aktiv Allokering

14 4 / Allegro Totalforvaltning: Historikk

15 12 års avkastningshistorikk Allegro Totalforvaltning Kostnadene knyttet til Allegro Totalforvaltning er som følger: Tegningshonorar: Etter avtale Årlig forvaltningshonorar: Etter avtale (Trekkes med ¼ eller 0,3% ved inngangen til hvert kvartal) Innløsningshonorar: 0,0 % Variabelt honorar: 10 % av meravkastningen over 6% (etter kostnader). Beregnet 31.12 hvert år. Høyvannsmerke sikrer at ingen suksesshonorar trekkes dersom verdien på porteføljen er lavere enn ved inngang eller sist gang det ble trukket variabelt honorar. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Referanseindeksen består av: 15 % OSEBX (Oslo Børs Hovedindeks) 15 % MSCI i NOK (Morgan Stanley World Index i NOK) 60 % ST4X (3 år Statsobligasjonsindeks) 10 % ST1X (1 år Statssertifikatindeks) Referanseindeksen består av: 7,5 % OSEBX (Oslo Børs Hovedindeks) 7,5 % MSCI i NOK (Morgan Stanley World Index i NOK) 70 % ST4X (3 år Statsobligasjonsindeks) 15 % ST1X (1 år Statssertifikatindeks) Referanseindeksen består av: 30 % OSEBX (Oslo Børs Hovedindeks) 30 % MSCI i NOK (Morgan Stanley World Index i NOK) 30 % ST4X (3 år Statsobligasjonsindeks) 10 % ST1X (1 år Statssertifikatindeks) Totalforvaltning NøytralRef.indeks 200322.9 %19.2 % 200410.4 %9.3 % 200514.9 %10.5 % 20069.6 %7.1 % 20075.0 %3.6 % 2008-2.0 %-7.9 % 200918.8 %11.6 % 20109.2 %7.4 % 2011-0.9 %1.3 % 20127.3 %5.2 % 201311.2 %9.0 % 20147.3 %7.9 % Annualisert10.1 %7.5 % Akkumulert189.4 %120.8 % Totalforvaltning DefensivRef.indeks 200317.0 %13.9 % 20047.3 % 20058.8 %6.6 % 20067.1 %4.2 % 20074.8 %4.0 % 20083.8 %0.5 % 200910.7 %7.6 % 20106.5 %3.6 % 20111.4 %3.4 % 20125.1 %3.3 % 20137.4 %5.0 % 20145.7 %6.2 % Annualisert7.7 %5.9 % Akkumulert127.0 %88.2 % 60% aksjer Totalforvaltning OffensivRef.indeks 200335.9 %27.9 % 200416.1 %13.4 % 200527.9 %18.8 % 200616.8 %12.6 % 20075.9 %3.0 % 2008-14.6 %-23.3 % 200935.9 %20.4 % 201013.9 %10.5 % 2011-6.4 %-3.2 % 20128.3 %7.2 % 201318.8 %17.5 % 201410.9 %11.3 % Annualisert14.4 %9.7 % Akkumulert340.8 %177.1 %

16 Avkastning – Totalforvaltning 1 (Tidl Defensiv, 15 % aksjeandel) Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Forventet årlig avkastning: + 5,8% Standardavvik: 4,2% Avkastningsintervall år 1: -2,4% til +14,1% (95% sannsynlighet) Kilde: Allegro Kapitalforvaltning.

17 Avkastning – Totalforvaltning 2 & 4 (Tidl Nøytral, 30 % aksjeandel) Forventet årlig avkastning: + 6,6% Standardavvik: 7,3% Avkastningsintervall år 1: -7,8% til +21% (95% sannsynlighet) Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Kilde: Allegro Kapitalforvaltning.

18 Avkastning Totalforvaltning (Tidl Offensiv, 60 % aksjeandel) Forventet årlig avkastning: + 8,1% Standardavvik: 13,9% Avkastningsintervall år 1: -19,1% til +35,3% (95% sannsynlighet) Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Kilde: Allegro Kapitalforvaltning.

19 *før forvaltningskostnader

20 Generell disclaimer Allegro Kapitalforvaltning AS forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Allegro Kapitalforvaltning AS sine investeringer skjer på vegne av våre kunder med basis i egne analyser og verdivurderinger. Investeringene er således uavhengig av de til enhver tids eierinteresser i Allegro Kapitalforvaltning AS Denne presentasjon er ikke en salgspresentasjon, og skal ikke brukes som det. Det er en ikke uttømmende presentasjon av en portefølje eller et marked, og må ikke forstås som en anbefaling om kjøp eller salg. Ansatte i Allegro Kapitalforvaltning AS har i henhold til verdipapirhandelslovgivningen anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Ansattes investeringer er undergitt meldeplikt. Ansatte i Allegro Kapitalforvaltning AS med innsyn i forvaltningen av Allegro Grunnfondsbevis har ikke anledning til å investere i grunnfondsbevis i SpareBank1 Midt-Norge I følge forskrift om investeringsanbefalinger av 1 juli 2005 gjør vi oppmerksom på at Allegro Kapitalforvaltning AS og ansatte kan ha interesser i anbefalinger som er gitt. All verdipapirforvaltning i Allegro Kapitalforvaltning AS baseres på analyse materiale. Ønskes ytterligere opplysninger om plasseringer i Allegro Kapitalforvaltning AS sine verdipapirporteføljer er nærmere analyser tilgjengelig hos Allegro Kapitalforvaltning AS. Analysene selskapet lager baserer seg på informasjon fra selskapene notert på Oslo Børs, fra våre samarbeidspartnere, meglerhus og banker, Six trader, Bloomberg og andre informasjonsleverandører. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, porteføljens risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Deler av tegnings- og forvaltningshonoraret tilfaller distributør/rådgiver Dersom man ønsker å tegne en av Allegro Finans porteføljer skal det utføres en vurdering av tjenestens egnethet for deg som investor og for din totale portefølje. Ta kontakt med en av våre distributører eller Allegro Finans for viderebefordring.

21 Takk! post@allegrokapital.no


Laste ned ppt "Grafpakke Oppdatert 31.03.2015 Innhold i presentasjonen 1.Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer)Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer) 2.Allegro."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google