Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DETTE MÅ JEG KUNNE - gode tjenester til personer med utviklingshemming Del 1 Hva er utviklingshemming? 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DETTE MÅ JEG KUNNE - gode tjenester til personer med utviklingshemming Del 1 Hva er utviklingshemming? 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 DETTE MÅ JEG KUNNE - gode tjenester til personer med utviklingshemming Del 1 Hva er utviklingshemming? 1

2 Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer utviklingshemming slik: Psykisk utviklingshemming er en tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå, som spesielt er kjennetegnet ved hemming av ferdigheter som manifesterer seg i utviklingsperioden, ferdigheter som bidrar til det generelle intelligensnivået, for eksempel kognitive, språklige, motoriske og sosiale. Utviklingshemming kan forekomme med eller uten andre psykiske og somatiske lidelser. (ICD-10, revidert 2015) Del 12

3 Kriterier Det er tre kriterier for å få diagnosen psykisk utviklingshemming: Redusert kognitiv funksjon Mangelfull tilpasningsevne Tilstanden viser seg før personen har fylt 18 år Del 13

4 Årsaker Utviklingshemming kan ha mange årsaker og kan oppstå både før fødsel, ved fødsel og etter fødsel: Kromosomfeil, som for eksempel Downs syndrom Stoffskiftesykdom, som for eksempel at mor har hatt lavt stoffskifte i svangerskapet Infeksjoner og sykdommer under svangerskapet, som for eksempel røde hunder Fødselsskader, som for eksempel ved for tidlig fødsel og oksygenmangel Skader etter fødsel, som for eksempel hjernehinnebetennelse eller skader ved ulykker. Ukjent årsak Del 14

5 Grader av utviklingshemming Det er vanlig å klassifisere graden av utviklingshemming i lett-, moderat-, alvorlig-, og dyp grad. Graden av utviklingshemming bestemmes gjennom testing av personen. Graden av utviklingshemming er av betydning for hvilke tjenester den enkelte har behov for. Del 15

6 Kognitiv svikt Kognitiv betyr det som har med erkjennelse, oppfatning og tenkning å gjøre. Kognitiv svikt medfører redusert evne til: Å oppfatte, vurdere, bearbeide, lære, huske og handle. Del 16

7 Hva innebærer det å leve med en utviklingshemming? Personer med utviklingshemming kan ha utfordringer knyttet til: å uttrykke seg selv og å forstå andre oppmerksomhet og hukommelse innlæring av kunnskaper og ferdigheter tolkning og forståelse av omgivelsene planlegging og problemløsing regulering av følelser og atferd uforutsette hendelser Del 17

8 Redusert evne til å uttrykke seg selv og forstå andre Utfordringer kan være knyttet til å : formidle egne behov og egne meninger forstå sammenhenger oppfatte og forstå andres uttrykk; tale og kroppsspråk forstå uskrevne regler og sosiale samvær oppfatte og bruke humor og ironi håndtere opplevelse av kaos når det er vanskelig å tolke og forstå situasjoner Del 18

9 Oppmerksomhet og hukommelse Utfordringer kan være knyttet til å : lære seg ferdigheter og kunnskaper og bruke det de har lært få med seg informasjon og skille mellom vesentlig og uvesentlig konsentrere seg og ikke bli distrahert overføre innlærte ferdigheter til nye situasjoner Del 19

10 Emosjonsregulering Emosjonsregulering er evnen til å regulere ulike følelser som sinne, misunnelse, glede, forventning, tristhet, sorg eller stress. Utviklingshemming medfører ulik grad av skjev eller manglende utvikling av evne til emosjonsregulering. Det kan være vanskelig å regulere eller styre: hva som utløser ulike følelser intensiteten eller styrken i følelsene varigheten av følelsene Del 110

11 Kognitiv overbelastning Redusert evne til å forstå og vurdere ulike situasjoner, kan skape stress og overbelastning. Overbelastning kan skyldes: Vanlige hverdagsgjøremål kan fortsette å være krevende selv når personen kan utføre dem Manglende automatisering Lang tilvenningstid for lys, lyder, lukter og andre sanseinntrykk Sårbarhet for endring i rutiner, mange og særlig ukjente mennesker og andre stressbelastninger Varierende dagsform Del 111

12 Sensorisk overfølsomhet Betyr ekstra følsomhet for sanseinntrykk via lukt, smak, lyd, syn, berøring og balanse. Sanseinntrykk oppleves annerledes for personer med overfølsomhet. Del 112

13 Grunnleggende behov for alle Fysiske behov – som hører kroppen til Psykiske behov – som er knyttet til følelser og tankevirksomhet Sosiale behov – som er knyttet til behovet for å være sammen med andre mennesker Åndelige eller kulturelle behov – som er knyttet til å finne en mening med livet Personer som ikke selv klarer å ivareta behovene sine, trenger bistand til det. Del 113

14 Individuelle forskjeller Den kognitive svikten og utfordringene varierer fra person til person. Tjenesteytere må ha kunnskap om hva hver enkelt klarer eller ikke klarer både kognitivt og praktisk. Hvis ikke, kan personer med utviklingshemming bli både overvurdert og undervurdert. Del 114

15 Utfordringen din som tjenesteyter Du må: ha kunnskap om hva utviklingshemming er vite hva hver enkelt person med utviklingshemming trenger bistand eller hjelp til kunne yte tjenesten på den måten som er best for nettopp den personen du skal bistå Del 115


Laste ned ppt "DETTE MÅ JEG KUNNE - gode tjenester til personer med utviklingshemming Del 1 Hva er utviklingshemming? 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google