Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meldal kommune Profilundersøkelse - bedrifter 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meldal kommune Profilundersøkelse - bedrifter 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Meldal kommune Profilundersøkelse - bedrifter 2009

2 Innbyggerundersøkelse 2009 Metode og gjennomføring All intervjuing er foregått pr. telefon fra Norfaktas lokaler Intervjuene ble gjennomført i uke 37-38, 2009 Det er totalt gjennomført 200 intervju Intervjuene er foretatt blant et utvalg av bedrifter i Skaun, Midtre Gauldal, Rennebu, Rindal, Hemne, Snillfjord, Oppdal og Melhus, samt innenfor utvalgte bransjer i Orkdal og Trondheim Ansvarlig for denne gjennomføringen er Merete Sandnes Råen

3 Bakgrunnsvariabler (1 av 2) SektorAntallProsent (%) Offentlig510 Privat95 Total200100 Antall ansatteAntallProsent Under 5 ansatte6834 5-10 ansatte4824 11-25 ansatte4623 Over 25 ansatte3819 Total200 100 StillingAntallProsent Leder16985 Mellomleder2312 Ansatt84 Total200100

4 Bakgrunnsvariabler (2 av 2) OmsetningAntallProsent (%) Under 5 mill4824 5-10 mill3518 10-19 mill3015 20-59 mill4020 60 mill +2814 Ubesvart1910 Total200100 BransjeAntallProsent Industri4322 Bygg og anlegg4623 Varehandel3115 Tjenesteytende5528 Annet2512 Total200100

5 Kjennskap Spørretekst : Hvor godt kjenner du til næringslivet i Meldal? Base: 200 Kjennskap (prosent) 1 av 10 bedrifter kjenner godt til næringslivet i Meldal..

6 Tilknytning Spørretekst : Har bedriften noen form for tilknytning til Meldal Base: 200 Tilknytning (prosent) 2 av 10 bedrifter oppgir at de har en eller annen tilknytning til Meldal..

7 Uhjulpen beskrivelse Spørretekst: Hvilken oppfattelse av Meldal som næringslivskommune har du? Base: 200 Næringslivskommunen Meldal beskrives som en landbrukskommune. Dette gjelder også blant bedriftene i Trondheim…

8 Hjulpen beskrivelse Spørretekst: Hvilke av disse ordene synes du beskriver Meldal som næringslivskommune? Base: 200 Flest er enig i at Meldal som næringslivskommune er tradisjonell, anonym, traust og består av enkeltmannsbedrifter..

9 Hjulpen beskrivelse Spørretekst: Hvilke av disse ordene synes du beskriver Meldal som næringslivskommune? Base: 200 Flest er enig i at Meldal som næringslivskommune er tradisjonell, anonym, traust og består av enkeltmannsbedrifter..

10 Profil næringssted Spørretekst: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn… Base: 200 Skalagjennomsnitt (0-100 poeng) Bedriftene er klart enig i at Meldal er mer enn landbrukskommune enn en næringslivskommune…

11 Profil bedrifter Spørretekst: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn… Base: 200 Skalagjennomsnitt (0-100 poeng) Næringslivet i Meldal oppfattes til en viss grad som traust og tradisjonelt…

12 Kjennskap bedrifter Spørretekst : Hvilke av følgende bedrifter kjenner du til? Base: 200 Bedrifter – andeler som kjenner til (prosent) Storås Trevare har høyest kjennskap blant bedriftene….

13 Kjennskap lokalisering Spørretekst : Kjenner du til at [navn på bedrift] er lokalisert… Base: de som kjenner til den enkelte bedrift Bedrifter – andeler som kjenner til (prosent) Bedriftene har høyest kjennskap til at Salvesen & Thams er lokalisert på Løkken…

14 Videregående Spørretekst : Kjenner du til at det er en videregående skole i Meldal som heter Meldal videregående skole? Base: 200 Videregående skole (prosent) Bedriftene kjenner til Meldal videregående skole..

15 Flyttevilje Spørretekst : I hvilken grad kan Løkken, Storås eller Meldal være et aktuelt lokaliseringssted for din bedrift nå eller en gang i fremtiden ? Base: 200 Flyttevilje (prosent) 2 prosent av bedriftene oppgir at Meldal kan være et aktuelt lokaliseringssted for bedriften…..


Laste ned ppt "Meldal kommune Profilundersøkelse - bedrifter 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google