Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Norsk Finansbarometer 2014 Det norske pensjons- og livsforsikringsmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport – Livsforsikring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Norsk Finansbarometer 2014 Det norske pensjons- og livsforsikringsmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport – Livsforsikring."— Utskrift av presentasjonen:

1 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Norsk Finansbarometer 2014 Det norske pensjons- og livsforsikringsmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport – Livsforsikring

2 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Om Norsk Finansbarometer 2014 2 Norsk Finansbarometer er en syndikert undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med Finans Norge innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen kartlegger, dokumenterer og observerer over tid aktuelle problemstillinger i Finans-Norge. Finansbarometeret (livs- og pensjonsforsikring) 2014 omfatter 3297 intervju gjennomført i ukene 1 til og med 3 2014, blant befolkningen 18 år+. Denne rapporten tar for seg det norske livs- og pensjonsforsikringsmarkedet. Tilsvarende undersøkelse har blitt gjennomført hvert år siden 2006. Norsk Finansbarometer 2014 fokuserer på: Kundens bruk av sin leverandør av livs- og/eller pensjonsforsikring Livs- og/eller pensjonsforsikringsleverandørenes betjening av kunden Evaluering av kunderelasjonen Livs- og/eller pensjonsforsikringsleverandørenes profil i markedet Alle grafer viser %, med mindre det er oppgitt annerledes

3 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Er du dekket av kollektiv livs- og /eller pensjonsforsikring gjennom jobb eller fagforbund? 3 Total base: 2014 n=3297; 2013 n=3153

4 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Antall selskap i bruk 4 Total base: 2014 n=1649 %

5 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvilke av følgende private livs- og/eller pensjonsforsikringprodukter har du? Se bort fra forsikringer du måtte ha gjennom jobb og/eller fagforbund. 5 Total base: 2014 n=1690; 2013 n=1581

6 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor fornøyd er du med ditt hovedselskap totalt sett? 6 Total base: 2014 n=1692; 2013 n=1581 Indeks*) Differanse mellom fornøyd eller svært fornøyd (4 og 5) og mindre fornøyd eller misfornøyd (1 og 2) 19-2.0 Indeks*)2014 vs 2013

7 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor store fordeler mener du å ha ved å velge ditt private livs- og/eller pensjonsforsikringsselskap fremfor et annet selskap? 7 Total base: 2014 n=1692; 2013 n=1581 Indeks*) Differanse mellom store eller meget store fordeler (4 og 5) og små eller ingen fordeler (1 og 2) -131.0 Indeks*)2014 vs 2013

8 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å være kunde hos ditt private livs-og/eller pensjonsforsikringsselskap? 8 Total base: 2014 n=1692; 2013 n=1581 Indeks*) Differanse mellom ganske og helt sikkert (4 og 5) og ganske eller helt sikkert ikke (1 og 2) 61-3.0 Indeks*)2014 vs 2013

9 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvis du ble spurt om råd, hvor sannsynlig er det at du ville anbefale ditt private livs-og/eller pensjonsforsikringsselskap til venner og bekjente? 9 Total base: 2014 n=1692; 2013 n=1581 Indeks*) Differanse mellom ganske og helt sikkert (4 og 5) og ganske eller helt sikkert ikke (1 og 2) 23 Indeks*)2014 vs 2013

10 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 22 18 -16-9.0 -36 -370.0 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander.. 10 Indeks*)2014 vs 2013 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) Base: n=1692 (kunder) Base: n=3297 (alle) Base: n=2777 (alle yrkesaktive)

11 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? 11 %-andeler som er enige i påstandene: Total base: 2014 n=3297; 2013 n=3153

12 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Har du oversikt over hva du vil få i samlet alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon via arbeidsgiver? 12 Total base: 2014 n=2777

13 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Utbetalinger fra en privat pensjonsforsikring kan tidsbegrenses til en periode på for eksempel 10 år, eller vare livet ut fra pensjonsalder. Gitt at det er samme totalbeløp som skal fordeles, hva vil du foretrekke? Kun yrkesaktive/ikke pensjonister 13 Total base: 2014 n=2777

14 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Har du kjennskap til hva slags tjenestepensjonsordning på jobben du er omfattet av? 14 Total base: 2014 n=2777

15 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Har ny folketrygd og pensjonsreformen bidratt til at du selv sparer penger eller planlegger å spare til alderdommen? 15 Total base: 2014 n=2777; 2013 n=2649

16 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor stor nedgang i inntekt er du villig til å akseptere ved avgang til pensjonsalder? 16 Total base: 2014 n=2777; 2013 n=2649

17 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Når ønsker du å gå av med pensjon? 17 Total base: 2014 n=2777; 2013 n=2649

18 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Når tror du det er realistisk at du faktisk kommer til å gå av med pensjon? 18 Total base: 2014 n=2777; 2013 n=2649

19 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor fornøyd er du med din hovedleverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring når det gjelder… 19 %-andeler som er fornøyde Total base: 2014 n=1692; 2013 n=1581


Laste ned ppt "©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Norsk Finansbarometer 2014 Det norske pensjons- og livsforsikringsmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport – Livsforsikring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google