Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet i 2012 - Utarbeidet av ideas2evidence på oppdrag fra Vestlandsrådet Asle Høgestøl Øivind Skjervheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet i 2012 - Utarbeidet av ideas2evidence på oppdrag fra Vestlandsrådet Asle Høgestøl Øivind Skjervheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet i Utarbeidet av ideas2evidence på oppdrag fra Vestlandsrådet Asle Høgestøl Øivind Skjervheim Pelle Engesæter

2 Målsettinger for arbeidet Utvikle autorative nøkkeltall basert på anerkjente og grundig dokumenterte data og metoder Presisjon – utvikle tall som gir mening og er nøyaktige i en regional kontekst Sammenlignbarhet – mellom næringer og geografiske områder/nivåer Reproduserbarhet – utvikle tall som forholdsvis enkelt lar seg oppdatere med nye årganger

3 Nøkkeltall - datatilfang ansatte, omsetning, resultat, verdiskapning (driftsresultat + lønnskostnader) eksport, antall nyetablerte virksomheter de siste fem år Alle nøkkeltall utenom eksport og nyeetableringer er hentet fra Foretaks- og bedriftsregisteret. Dette er detaljerte bakgrunnsdata om bedrifter, inkludert årsregnskapsdata (datauttrekk fra Ravninfo.no) På bakgrunn av disse dataene på foretaksnivå, har vi beregnet nøkkeltall med aggregert informasjon for alle relevante geografiske nivå Nyetableringer: spesialuttrekk fra Statistisk Sentralbyrå Eksport: Statistisk Sentralbyrå

4 Utfordringer Klynge versus næring: Bedrifter er registrert på næringskoder (NACE) basert på bransjetenkning – dette samsvarer ikke alltid med en klyngeperspektiv hvor alle bedrifter med en naturlig plass i klyngens verdikjede bør være med Hovedkontorproblemet: Alle økonomiske tall registrert på foretakets hovedkontor selv om de har betydelige aktiviteter i lokalavdelinger andre steder i landet. Enkeltpersonforetak: Leverer ikke regnskapstall Eksport: SSBs statistikkgrunnlag mangelfullt og ikke direkte relaterbart til næringskoder.

5 To sett av nøkkeltall Sammenligningstall basert på data fra foretak aggregert opp fra hele næringskoder (NACE) fordelt geografisk etter foretakets juridiske adresse (dvs. hovedkontorets beliggenhet) Presisjonstall tilføring av selskap fra andre næringskoder (NACE) som i en vesentlig grad er en del av den maritime nærings verdikjede (eksempel: IT-selskap, finansielle og juridiske tjenester etc.) fordeling av økonomiske nøkkeltall mellom hovedkontor og avdelinger i andre deler av landet

6 Manuell identifikasjon av selskap frå andre næringskoder Nødvendig for å gi en helt korrekt fremstilling av næringen på Vestlandet Bygger på næringskodene Kilder for manuell identifikasjon: Proff bedriftsdatabase, Nortrade – Eksportportal, Piscus-register, Lloyds Maritime Encyclopedia Store endringer i forhold til nøkkeltall basert utelukkende på næringskoder Identifisert over 500 foretak på Vestlandet Kun gjennomført for vestlandsfylkene Presisjonstallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tall fra resten av landet.

7 Løsning på hovedkontor- problematikken En rekke foretak har hovedkontor utenfor Vestlandet, men en betydelig næringsaktivitet i regionen Problematikken går begge veier – vestlandsfirma med stor aktivitet i andre deler av landet Løsning: Ved hjelp av tall over ansatte på bedriftsnivå (fra SSB), har vi beregnet vekter for hvor stor del av et konserns aktivitet som er lokalisert på ulike steder. De økonomiske nøkkeltallene for hvert konsern (som omsetning, verdiskaping o.l.) er deretter fordelt geografisk med utgangspunkt i disse vektene Identifisert og estimert nøkkeltall for 420 foretak med hovedkontorproblematikk For å kontrollere for omvendt hovedkontorproblematikk, har vi gjennomgått de 20 største foretakene i hvert av vestlandsfylkene innenfor hver klynge med samme metode.

8 Bruksområder for tallsettene Sammenligningstall Gir en objektiv sammenligning mellom geografiske områder Brukes dersom Vestlandsrådet selv vil fremstille næringene i forhold til andre regioner Nøkkeltall med kvalitative justeringer – Presisjonstall Bedre egnet til klyngebeskrivelse, men kvalitative justeringer gjør tallene mer subjektive Gir en presis beskrivelse av næringsklyngen på Vestlandet Kan benyttes til sammenligninger på tvers av fylke eller andre geografier internt på Vestlandet Kan ikke brukes dersom Vestlandsrådet selv vil fremstille næringene i forhold til andre regioner, men…… Kan i noen grad sammenlignes med andre undersøkelser basert på tilsvarende metodikk

9 Næring, klynger og undergrupper Maritim næring Maritim klynge (inkl maritim virksomhet i petroliumssektoren) Marin klynge Rederi Verft Tjesteleverandører Utstyrsprodusenter Foredling Salg Tjesteleverandører Utstyrsprodusenter Fiske Oppdrett

10 Hva vi har levert Rapport Verktøy for beregning og visualisering Alle grunndata i Excel-format

11 Den maritime næringen - sammenligningstall Vestlandet% av Norge Ansatte ,2 % Omsetning ,4 % Verdiskaping ,6 % Driftsresultat Årsresultat Foretak ,2 %

12 Maritim næring – sammenligningstall fordelt på fylke Rogaland% av Norge Ansatte ,2 % Omsetning ,1 % Verdiskaping ,2 % Driftsresultat Årsresultat Foretak1 5567,8 % Hordaland% av Norge Ansatte ,3 % Omsetning ,3 % Verdiskaping ,9 % Driftsresultat Årsresultat Foretak ,6 % Sogn og Fjordane% av Norge Ansatte4 5823,8 % Omsetning ,5 % Verdiskaping ,7 % Driftsresultat Årsresultat Foretak8714,4 % Møre og Romsdal% av Norge Ansatte ,9 % Omsetning ,6 % Verdiskaping ,7 % Driftsresultat Årsresultat Foretak ,4 %

13 Maritime næringen - presisjonstall Vestlandet Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak7 776

14 Maritim næring – presisjonstall fordelt på fylke Rogaland Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak1 734 Hordaland Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak2 615 Sogn og Fjordane Ansatte5 471 Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak936 Møre og Romsdal Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak2 491

15 Maritim næring – verdiskaping og lønn per ansatt

16 Nyetableringer – Maritim næring NorgeVestlandetRogalandHordalandS&F VestlandetRogalandHordalandS&F %9 %16 %5 % %9 %14 %5 % %11 %16 %5 % %12 %14 %4 % %8 %14 %4 % %7 %14 %4 % %7 %19 %3 % %9 %15 %3 %

17 Maritim klynge Vestlandet% av Norge Ansatte ,5 % Omsetning ,0 % Verdiskaping ,0 % Driftsresultat Årsresultat Foretak ,7 % Sammenligningstall Vestlandet Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak Presisjonstall

18 Maritim klynge - presisjonstall Rogaland Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak Hordaland Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak Sogn og Fjordane Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak 269 Møre og Romsdal Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak 858

19 Omsetning maritim klynge

20 Verdiskaping maritim klynge

21 Marin klynge Vestlandet% av Norge Ansatte ,2 % Omsetning ,9 % Verdiskaping ,6 % Driftsresultat Årsresultat Foretak ,0 % Sammenligningstall Vestlandet Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak4 295 Presisjonstall

22 Marin klynge - presisjonstall Rogaland Ansatte2 235 Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak736 Hordaland Ansatte4 175 Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak1 189 Sogn og Fjordane Ansatte1 883 Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak684 Møre og Romsdal Ansatte5 273 Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak1 761

23 Omsetning maritim klynge

24 Verdiskaping maritim klynge

25 Eksportverdi fisk og fiskervarer , alle tall i millioner


Laste ned ppt "Nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet i 2012 - Utarbeidet av ideas2evidence på oppdrag fra Vestlandsrådet Asle Høgestøl Øivind Skjervheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google