Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Taktil språklighet- Hva vet vi i dag? Nordic Network on Tactile Linguality 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Taktil språklighet- Hva vet vi i dag? Nordic Network on Tactile Linguality 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Taktil språklighet- Hva vet vi i dag? Nordic Network on Tactile Linguality 1

2 Nordisk nettverk for taktil språklighet

3 Faglig samarbeid Taktilspråklig kommunikasjon Nasjonalt Nordisk ◦Etablert 2014 ◦Ønsker samarbeid med Taktil kognisjons nettverk Ønsker Internasjonalt samarbeid

4 Dialogisk perspektiv Meningsskapende kommunikasjon Kommunikasjon ↔ språk Tilpasse språket Verdsette kroppslig basert / naturlig språk

5 ANERKJENNE  Alle har medfødte språklige forutsetninger  Liten eller ingen tilgang til språklig kultur (perifer språkstimulering)  Partner har liten eller ingen tilgang til db naturlige språk (begrenset lesbarhet?)  Et tidlig berøringsspråk (behov for tidlig intervensjon)  Språklig uttrykk i kroppslig taktil form (individuelle variasjoner)  Ulike grader av oppmerksomhetsretting  En variert og fleksibel bruk av tegnrommet  Kroppslig taktil samvær RELASJON (et selv definert i form av relasjoner) TAKTIL KROPPSLIG MODALITET (taktil kognisjon) PARTNERKOMPET ANSE (kompetent i tegnspråk) TILGANG (til kulturelle praksiser) gjennom taktil modalitet SPRÅKLIGE UTTRYKK -Felles scenarier -Emosjoner -Hengivenhet -Utforskning -Tar ulike perspektiv -oppmerksomhet- retting -Agens -Minnespenn -Regulering av avstand -Innlærings- strategier (rehearsal) -Haptisk /Språklige artikulasjonsspor (perifer språkstimulering) -Bekreftelse -Gjenkjenne -kognitive potensialer i taktil modalitet Sammensetning av flere taktile inntrykk: - assimilasjon Stoppe opp å snakke om det vs. Samtidighet referering Lokalisering Video som ”ferskvare”, brukt i intervensjon -Språklig felleskap -Sosial lek -Utforske sammen -Beskrivelser -Rekontekst-ualisering -Rehearsal -Kulturelle aktiviteter -Frivillighet -Sosial deling  Resirkulering  Redusert prestasjonskrav  Flyten mer stabil Tolk Språklige narrativer Mimetiske uttrykk Gester Bets Pek Haptisk Kroppslige narrativer Spor Tid Fysisk posisjon Bevegelser Tegnrom KJERNEPUNKTER: NORGE:

6 ANERKJENNE: Alle har medfødte språklige forutsetninger Liten eller ingen tilgang til språklig kultur (perifer språkstimulering) Partner har liten eller ingen tilgang til db naturlige språk (begrenset lesbarhet?) Et tidlig berøringsspråk (behov for tidlig intervensjon)

7 ANERKJENNE: Språklige uttrykk i kroppslig taktil form (individuelle variasjoner) Ulike grader av oppmerksomhetsretting En variert og fleksibel bruk av tegnrommet Kroppslig taktil samvær

8 Relasjon Et «selv» definert i form av relasjoner Felles scenarier Emosjoner Hengivenhet Utforskning Tar ulike perspektiv Oppmerksomhet- retting Agens

9 TAKTIL KROPPSLIG MODALITET (taktil kognisjon) Minnespenn Regulering av avstand Innlærings-strategier (rehearsal) Haptisk /Språklige artikulasjonsspor (perifer språkstimulering) Bekreftelse Gjenkjenne Kognitive potensialer i taktil modalitet

10 PARTNERKOMPETANSE (kompetent i tegnspråk) Sammensetning av flere taktile inntrykk: - assimilasjon Stoppe opp å snakke om det; samtidighet Referering Lokalisering Video som ”ferskvare”, brukt i intervensjon

11 TILGANG (til kulturelle praksiser) gjennom taktil modalitet Språklig felleskap Sosial lek Utforske sammen Beskrivelser Rehearsal Kulturelle aktiviteter Sosial deling Resirkulering Redusert prestasjonskrav Flyten mer stabil Språklige narrativer

12 SPRÅKLIGE UTTRYKK Mimetiske uttrykk Gester Bets Pek Haptisk Kroppslige narrativer Spor Tid Fysisk posisjon Bevegelser Tegnrom

13 Tactile Linguality BET, body emotional traces Tactile exploration, tactile room Tactile pointing Bodily tactile expression Talking hands Listening hands Tactile joint attention Shared meaning Hand under hand Iconic signs Signing in a tactile form SVERIGE

14 Arbeid i de nordiske land Foreldrekurs Ressursgruppe taktil språklighet Forskning

15 Universitetet i København: Psykolingvistik. Udvikling af taktil sprog hos børn med medfødt døvblindhed Ud fra mikroanalyser af interaktion med døvblindfødte analyseres elementer i den tidlige taktilsproglige udvikling. Forsker: Jesper Dammeyer

16 Internasjonalt samarbeid Ønske om nettverk internasjonalt DbI Outdoor activity network ◦Arrangement i felt ◦http://www.deafblindinternational.org/net work_outdoor.htmlhttp://www.deafblindinternational.org/net work_outdoor.html ◦Styrearbeid

17 Outdoor Network

18 Behov for nye tilbud: AV-Klinikken et forsøk Person med medfødt døvblindhet Samarbeid med familie Samarbeid mellom ulike fagpersoner


Laste ned ppt "Taktil språklighet- Hva vet vi i dag? Nordic Network on Tactile Linguality 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google