Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KULL 10 Høsten 12 FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING INNFØRING Til uketjenesten Fagansvarlig: Magne Rø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KULL 10 Høsten 12 FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING INNFØRING Til uketjenesten Fagansvarlig: Magne Rø"— Utskrift av presentasjonen:

1 KULL 10 Høsten 12 FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING INNFØRING Til uketjenesten Fagansvarlig: Magne Rø magne.ro@medisin.ntnu.no

2 UKETJENESTEN Høsten 2012 St IIa Kull 10 Uke19.- 22.11.12Gruppe 3+7 03.- 06.12. 4+5 10. - 13.12. 1+8 07. - 10.01.13 2+6

3 TEMA for UKETJENESTEN ORIENTERING SUBACROMIAL INJEKSJON UNDERSØKELSE VED KRONISKE RYGGSMERTER INTERMITTERENDE KATETERISERING KONDISJONSTESTING PASIENTER MED KOGNITIV SVIKT NEVROPSYKOLOGISK UNDERSØKELSE

4 TIMEPLAN MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAG Kl 10.15-11.00 F-lab fys.med Nevro Øst. 1.et Kl 12.15-13.45 F-lab n.kir Nevro Sør 3.et Kl 11.15-12.45 Idr.fysiol.lab./ Tverrfagl ryggpol KONDISJONSTEST/ RYGGUS Kl 12.15-16.00 Fys.med.Lian ORIENTERINGSUBACHROMIAL INJEKSJON Kl 12.45-14.15 I dr.fysiol.lab./ Tverrfagl. ryggpol RYGGUS/ KONDISJONSTEST PAS. US / NEVROPSYK.US Kl 14.15-15.45 Spinalskadeavd. Nevro Øst 4.et STERIL INTEMIT. KATETRISERING

5 Avd. for ryggmargsskade Tverrfaglig poliklinikk LIAN UKETJENESTE

6 Fys.med.Lian Buss 8 Buss 19

7 Diagnostisk klassifisering ICD 10:International Stastical Classificaation of Diseases and Related Health Problems ICF :International Classification of Functioning, Disability and HealthHelseforhold (sykdom) Kroppsfunksjon Aktiviteter Delaktighet Struktur Omgivelsesfaktorer Individuelle faktorer

8 Definisjon av faget Den gjeldende europeiske definisjonen av fagområdet fysikalsk medisin og rehabilitering ble vedtatt på UEMS seksjonsmøte i oktober 2003. Den danner utgangspunktet for den norske definisjonen av fagområdet: Fysikalsk medisin og rehabilitering er en medisinsk spesialitet som omfatter diagnostikk, behandling og rehabilitering hos personer med lidelser i bevegelsesapparatet og andre som har eller står i fare for å få langvarig funksjonshemning. Ut fra den europeiske definisjonen kan fagområdet også defineres slik: Fysikalsk medisin og rehabilitering er en medisinsk spesialitet som omfatter forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering hos personer som på grunn av medisinske lidelser har eller står i fare for å få langvarig funksjonshemming. Spesialiteten skal fremme fysisk og kognitiv funksjon, atferd og livskvalitet (aktiviteter og deltakelse)..

9 FAGETS VIRKEOMRÅDER ( Struktur og aktivitetsnivå) Degenerative belastningsutløste bløtdelstilstander Skader i bevegelsesapparatet Sykdomstilstander i nakke / rygg / ekstremiteter med vekt på funksjonstrening eller kompensering Somatoforme tilstander Skader / sykdom i sentralnervesystemet Multitraumer Andre funksjonshemninger

10 Områder Klassisk modell Tverrfaglig modell FOKUS PASIENTROLLE ORGANISERING LEGEROLLE MÅL FUNKSJONSHÅNTERING Sykdom Passiv mottakende Pyramide Allvitende sjef Kurere sykdom Kompensering (kur og pleie) Funksjon Deltaker Flat struktur Koordinator, initiativtaker, ansvarssfordeler og pedagog Mestre funksjon Akseptering, tilpassing trening

11 Avd. for erhvervet hjerneskade Betania rehabilteringssenter Avd. for ryggmargsskade Tverrfaglig poliklinikk KLINIKK FOR FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING

12 AVDELING FOR SPINALSKADER RYGGMARGSKADE 10 plasser AVDELING FOR ERVERVEDE HJERNESKADER (FYS.MED LIAN) HODESKADER12 p GENERELL (vaskulære insult MS-kurs ) 6 p (5dagsplasser) LÆRINGS og MESTRINGSSENTER BETANIA REHABILITERINGSSENTER GERIATRISK REHAB.22 p + 16 dagplasser FYSIKALSK MEDISINSK POLIKLINIKK BELASTNINGSLIDELSER TVERRFAGLIG RYGGPOLIKLINIKK KLINIKK FOR FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING

13 Litteratur Bahr R., Mæhlum S.: Idrettsskader (2002) Juel N.G.: Norsk Fysikalsk Medisin (2007) Kendell H., Kendell F., Wadswoth G.: Muscles Testing and Function.(1971) Wekre L L, Vardeberg K.: Lærebok i rehabilitering (2004) http//www.med.uio.no/studier/elaring/fagomraader/bevegelsesapparatet http://www.formi.no


Laste ned ppt "KULL 10 Høsten 12 FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING INNFØRING Til uketjenesten Fagansvarlig: Magne Rø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google