Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetenes Oppland SKOLEKONKURANSER SOM METODE FOR Å ØKE INTERESSEN FOR FAGET Oslo 14.09.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetenes Oppland SKOLEKONKURANSER SOM METODE FOR Å ØKE INTERESSEN FOR FAGET Oslo 14.09.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetenes Oppland SKOLEKONKURANSER SOM METODE FOR Å ØKE INTERESSEN FOR FAGET Oslo 14.09.15

2 Mulighetenes Oppland...med fokus på mulighet for elevene å prøve ut fag i programområdet de har valgt, med konkurranse som metode. Motivasjon gjennom vurdering, hvordan opplæringens innhold og arbeidsoppgaver henger sammen med sluttresultatet og at det premieres for prestasjonen. Og en tilnærming til oppgaver som venter i arbeidslivet. Prøvenemndsmedlemmer som dommere/ faglig vurdering er en viktig resurs her. Opplæringskontorene og bedrifter som samarbeidspartnere Fylkeskommunen v/VGO har et særskilt ansvar for gjennomføringen.

3 Mulighetenes Oppland Hvem har vært med i 2014/15 TIP: Skolekonkurranser, Opplandsmesterskap og Østlandsmesterskap: Maskinering, Industrimekaniker og Sveising. ELEKTRO: Skolekonkurranser: Elenergi, Automatisering, Data og elektronikk. HO. Skolekonkurranser: Helsefagarbeider Oppland har gjennomført 21 skolekonkurranser og i tillegg hadde vi 3 deltakere på østlandsmesterskapet i TIP som ble gjennomført i Tønsberg. v/ Ferder vgs. (To 1. plasser) Og vi hadde en deltaker i VM i CNC.

4 Mulighetenes Oppland Skoleåret 2015/16 TIP TIP : Skolekonkurranser: Maskinering, industrimekaniker, sveising. Opplandsmesterskap. Østlandsmesterskap. Telemark. Oppgavene er ivaretatt av Østlandssamarbeidet (7 fylker).

5 Mulighetenes Oppland Skoleåret 2015/16 ELEKTRO Skolekonkurranser: Elenergi. Automasjon og Data og elektronikk. Opplandsmesterskap. Avtalt, Raufoss vgs. Østlandsmesterskap ?? Oppgaver finnes men må pyntes på.

6 Mulighetenes Oppland Skoleåret 2015/16 Bygg. Skolekonkurranser Opplandsmesterskap. Avtalt Dokka vgs. (tømrer) Østlandsmesterskap.?? Oppgaver : Tømrer, rørlegger, betong. (WorldSkills)

7 Mulighetenes Oppland Skoleåret 2015/16 HO Skolekonkurranser. Helsefagarbeider. Opplandsmesterskap. Avtalt, Valdres vgs. Østlandsmesterskap? Oppgaver, Det er utarbeidet flere oppgaver.

8 Mulighetenes Oppland Skoleåret 2015/16 DH Skolekonkurranse og Opplandsmesterskap. Frisør. (1 klasse i Oppland) Fylkeskonkurranse. (Hedmark- Oppland.) Østlandsmesterskap.?? Oppgaver : Finnes flere oppgaver i frisørfaget. Alle skolekonkurranser ( m. Opplandsmesterskap) skal gjennomføre i 2.halvdel mars og 1. i april.

9 Mulighetenes Oppland Samarbeid skole næringsliv (arbeidsliv) LUT :Læring og utviklingsteam. ----som læringsarena for PTF… Samarbeidsforum i våre videregående skoler(skolen, bedrifter, fagopplæring, prøvenemnd, elev) - rekruttering til lokalt næringsliv, gjennom praksis i bedrift. - Organiserer og avtaler PTF (prosjekt til fordypning) - Avtaler lokale læreplaner. - Avklarer HMS utfordringer i forbindelse med praksis i bedrift. - +++++++++++

10 Mulighetenes Oppland Muligheter innenfor det 4-årige opplæringsløpet Eksempel på fremtidens behov for kompetanse: Nærings- og arbeidsliv i Oppland har rekrutteringsutfordringer. Og det er her vi skal levere. Størst utfordring er det innen sektorene: Helse, industri, reiseliv, landbruk og skogbruk. Eksempel:Etter kartlegging fra Helsedepartementet over antall personer over 55 år og antall ufaglærte innen helsetjenesten i kommunal og offentlig sektor. Er det i Oppland behov for 270 nye helsefagarbeidere hvert år fram til 2030 jfr. tall fra KS.

11 Mulighetenes Oppland Veien videre Videregående skoler skal være et kompetansesenter i Oppland. Fylkeskommunen er regional utviklingsaktør – se muligheten til økt bosetning – blant annet gjennom god rekruttering Elevtallet har innvirkning på dimensjonering og hvor utlysningstilbudet skal være Det er stort behov for rekruttering av arbeidstakere i offentlig og privat sektor. Eleven/lærlingen er det beste ambassadør for skolen og lærefaget og gjennom skolekonkurranser skal vi øke motivasjonen.


Laste ned ppt "Mulighetenes Oppland SKOLEKONKURANSER SOM METODE FOR Å ØKE INTERESSEN FOR FAGET Oslo 14.09.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google