Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karrieresenter Rogaland •Styrke yrkes- og utdanningsrådgiving i et livslang perspektiv. –For voksne: •Informasjon og veiledning •Vurdering av voksenrett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karrieresenter Rogaland •Styrke yrkes- og utdanningsrådgiving i et livslang perspektiv. –For voksne: •Informasjon og veiledning •Vurdering av voksenrett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karrieresenter Rogaland •Styrke yrkes- og utdanningsrådgiving i et livslang perspektiv. –For voksne: •Informasjon og veiledning •Vurdering av voksenrett •Realkompetanse vurdering –For skolene: På systemnivå •Styrke karriereveiledningen –Kurs i videregående opplæring, karriereveilednings osv –Rådgivingstjenesten –Individnivå?

2 Kort innf ø ring i videregående opplæring

3 Ord og uttrykk i videregående opplæring •Utdanningsprogram •Studiekompetanse/yrkeskompetanse •VG1, VG2 og VG3 •Opplæring i bedrift •Lærefag/læretid •Fagopplæring/Opplæringskontor

4 Hva er videregående opplæring?

5 Studiekompetanse •Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler. Oppnås ved fullføre •Spesiell studiekompetanse betyr at det i tillegg stilles krav om spesielle fag eller fagkombinasjoner, vanligvis realfag •Noen studier har opptaksprøve

6 12 utdanningsprogram 3 studieforberedende •Idrettsfag •Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk Dans Drama •Studiespesialiserende med disse programområdene: Formgivingsfag Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi IB (International baccalaurate)

7 Yrkeskompetanse 2 + 2 modellen (2 år i skole og 2 år i bedrift) Mest vanlig. Det er mulig å ta opptil all opplæringen i bedrift (lærlingeskolen) Prosjekt til fordypning, videregåendes opplærings programfag til valg

8 12 utdanningsprogram 9 yrkesfaglige •Bygg- og anleggsteknikk •Design og håndverk •Elektrofag •Helse- og sosialfag •Medier og kommunikasjon (med ett studieforberedende Vg3) •Naturbruk (med ett studieforberedende Vg3) •Restaurant- og matfag •Service og samferdsel •Teknikk og industriell produksjon +Påbygging til generell studiekompetanse

9 Påbygging til generell studiekompetanse

10 Kompetanse på lavere nivå •Mulig å oppnå kompetanse på lavere nivå: –I egne grupper; AOP og AOT –I ordinære VG1 og VG2 klasser –GIVO-klasser

11 Skoler i nord-Rogaland Offentlige vgs:Private vgs Haugaland vgsSteinerskolen Karmsund vgsLundeneset vgs Kopervik vgs Haugesund toppidrettsgymnas Sauda Tveit vgs Skeisvang vgs Vardafjell vgs Ølen vgs Åkrehamn vgs

12 Hvem gjør hva? •Fagopplæring –ansvar for opplæring i bedrift •Opplæringskontor –har ansatt lærlinger –sammenslutning av flere bedrifter. –www.opplaeringskontorene.no –7 opplæringskontor på Haugalandet •Oppfølgingstjenesten (OT) –Ansvar for elever som ikke har skole- eller læreplass

13 Muligheter etter videregående •De med –Yrkeskompetanse •Fagskoler •Forkurs til ingeniørutdanning/y-veien → ingeniørutdanning •Studiekompetanse → Høyskoler/universitet –Studiekompetanse: •Høyskoler og universitet

14 Høyskoler/universitet •Generell og spesiell studiekompetanse •Bachelor (3 år) – Master (2 år) •www.samordnaopptak.nowww.samordnaopptak.no •www.utdanning.nowww.utdanning.no •Internasjonalisering –Studier utenlands –Norske høyskoler/universitet med deler av studiet i utlandet

15 Utdanningsprogram www.vilbli.no www.vilbli.no

16 Utdanningsprogram som gir studiekompetanse •Idrettsfag •Musikk, dans og drama •Studiespesialiserende formgivingsfag •Studiespesialiserende –På VG2 velges realfag eller språk/økonomi/samfunnsfag

17 VG1 Bygg- og anleggsteknikk •VG2 Byggteknikk –Tømrer-, stillas-, murer- eller betongfaget •VG2 Overflateteknikk –Maler-, industrimaler- og renholdsoperatrøfaget •Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk –Rørlegger- og blikkenslagerfaget

18 VG1 Design og håndverk •VG2 Aktivitør •VG2 Blomsterdekoratør •VG2 Design og utstillingsdekoratør –VG3 Interiør eller utstillingsdesign •Vg2 Frisør •Kryssløp: –VG2 Barne/ og ungdomsarbeiderfaget

19 VG1 Elektrofag •VG2 Automatisering •VG2 Data og elektronikk –VG3 Dataelektronikk eller lærefag •VG2 Elenergi –Elektriker •VG2 Flyfag •VG2 Kulde- og varmepumpeteknikk •Kryssløp: –VG2 Kjøretøy –VG2 Maritime fag –VG2 Produksjons- og industriteknikk –VG2 Brønnteknikk

20 VG1 Helse – og sosialfag •VG2 Ambulansefag •VG2 Barne – og ungdomsarbeiderfaget •VG2 Fotterapi og ortopediteknikk •VG2 Helsearbeiderfaget –Erstatter hjelpepleier og omsorgsfaget •VG2 Helseservicefaget –VG3 Apotektekniker/helsesekr/tannhelsesekr •VG2 Hudpleie

21 VG1 Medier og kommunikasjon •VG2 Medier og kommunikasjon –VG3 Medier og kommunikasjon (studiekomp) –VG3 Mediedesign (yrkeskomp) –Lærefag •Mediegrafikerfaget •Fotograffaget

22 VG1 Naturbruk •VG2 Akvakultur •VG2 Anleggsgartner og idrettsanlegg •VG2 Fiske- og fangst •VG2 Heste og hovslagerfag –VG3 Naturbruk(studiekomp) –Lærefag: Heste- og hovslagerfaget •VG2 Landbruk og gartnernæring

23 VG1 Restaurant - og matfag •VG2 Kokk og servitør •VG2 Matfag •Kryssløp: –VG2 Fiske og fangst

24 VG1 Service og samferdsel •VG2 IKT - servicefag •VG2 Reiseliv •VG2 Salg, service og sikkerhet •VG2 Transport og logistikk

25 VG1 Teknikk og industriell produksjon •VG2 Brønnteknikk •VG2 Kjemi og prosess •VG2 Kjøretøy •VG2 Maritime fag •VG2 Produksjons og industriteknikk –Sveise -, plate -, CNC/maskinerings-, industrimekanikerfaget osv … •Kryssløp: –Automatisering –Transport og logistikk

26

27 Læreren som karriereveileder Læreren som karriereveileder og hvordan bruke programfag til valg til hjelp med dette?

28 Hva er karriereveiledning? •Carriére (vei eller veddeløpsbane, fransk): fra det italienske carriera som kommer fra latin carrus: ‘lastvogn, køretøy’. •Karriere – et uvant begrep for mange

29 Hva betyr noe for elevene ang. karrierevalg? •Foreldre •Venner •Rådgiver •Lærer •Øvrig familie/nabo/familievenner •Rollemodeller •Tilfeldige møter/samtaler •Presse/Media/TV/Internett •Programfag til valg –tid til å jobbe med egne valg!

30 Hvilken rolle har skolen? Karriereveiledning – hele skolens oppgave •Skoleledelse –Er ansvarlig for synlig ledelse for karriereveiledning –Skolens virksomhetsplaner –Gjennomføringen av Programfag til valg •Rådgiver –Skolens ressurs på karriereveiledning –Ressurs for informasjon og kontakt utad –Karriereveiledningssamtaler •Lærer –daglige møter med eleven –elev/utviklingssamtaler –foreldresamtaler –kjennskap til elevens interesser og ferdigheter

31


Laste ned ppt "Karrieresenter Rogaland •Styrke yrkes- og utdanningsrådgiving i et livslang perspektiv. –For voksne: •Informasjon og veiledning •Vurdering av voksenrett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google