Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Bjørn Erik Olsen FAG-/NETTVERKSAMLING TIP 20. mars 2015 Marit Dalsvåg Ramskjell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Bjørn Erik Olsen FAG-/NETTVERKSAMLING TIP 20. mars 2015 Marit Dalsvåg Ramskjell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Bjørn Erik Olsen FAG-/NETTVERKSAMLING TIP 20. mars 2015 Marit Dalsvåg Ramskjell

2 Formidling 2015 Totalt 1462 søkere til læreplass (1384 forrige år) – fordelt på 80 lærefag 53 forhåndsavtaler før formidlingsstart Etter grov saksbehandling og kvalitetssikring gjenstår 1286 (1186 i 2014) søkere med læreplass som 1. ønske + 100 med læreplass som lavere ønske som også er med ut til formidling Fokus på tidlig formidling Viktig med gode rutiner for tilbakemelding og registrering Behov for flere lærebedrifter! Økning i henhold til Samfunnskontrakten

3 Tidlig formidling Informasjon, brosjyrer, media Dialogmøter/bransjemøter Samarbeid i alle ledd PtF og Søkerdag på skolene Formidlingskoordinatorenes arbeid Oppstartsdato på kontrakt tidligst mulig Prøvenemndsskolering- fagprøver i rett tid VigoBedrift

4 Søknader og frister (ny forskrift) Søknad om formidling til læreplass etter 1. mars vil bli sendt i retur til søker Søknader etter frist må via Oppfølgingstjenesten. Kun søkere med ungdomsrett. Siste frist 1. mai Søkere (med ungdomsrett) som selv har ordnet læreplass kan aksepteres etter fristen. Søkere uten ungdomsrett kan ikke søke etter 1. mars, men kan søke direkte til opplæringskontor og lærebedrifter Søkere til Full opplæring i bedrift må ha forhåndsavtale om læreplass klar på søkertidspunktet – eller søke skoleplass i tillegg for å være sikret et tilbud Søkere til særløpsfag, må i tillegg til læreplass ha skoleønske for å være sikret et opplæringstilbud

5 Endring av søknad etter søknadsfrist Etter skriftlig anbefaling fra skolen, kan søknad endres en gang innen 1. april Gjelder både søknad om skoleplass og læreplass Eget skjema skal benyttes. Skjemaet er tilgjengelig på vilbli.no

6 Formidlingsprosessen Søkere til læreplass gjøres tilgjengelig for opplæringskontor og selvstendig godkjente lærebedrifter på VigoBedrift medio mars Bedriftene får tilgang til alle søkere – både med og uten ungdomsrett - i de fag de har godkjenning Godkjente lærebedrifter og opplæringskontor er lagt ut på vilbli.no - og blir oppdatert fortløpende fra Vigo Viktig at søkerne gjør en egeninnsats for å finne læreplass Viktig med god kommunikasjon og raske tilbakemeldinger mellom oss, formidlingskoordinatorer, opplæringskontor/bedrift Søkere med ungdomsrett prioriteres i det videre formidlingsarbeidet. Tilbud i skole til gjenstående søkere uten læreplass 1. september Nytt nettsted fra høsten – utdanning.no

7 Rett til alternativ Vg3 i skole Søkere med ungdomsrett som ikke har fått læreplass innen skolestart, vil bli kontaktet med tilbud om alternativ Vg3 i skole Søkere må være kvalifisert etter forskrift til opplæringsloven Søkere som har takket nei til læreplass, har ikke rett til tilbud om alternativ Vg3 i skole Tilbud i alternativ Vg3 i skole skal gis i et fag som bygger på programområdet eleven har gjennomført på Vg2 Tilbudet er ikke søkbart. Og ikke et ønsket alternativ. Skal ikke framsnakkes!

8 Vilkår for formidling til læreplass Lærlinger som skal formidles til læreplass må ha bestått alle programfag på Vg1 og Vg2 innenfor det aktuelle fagområdet. For elever som har vurderingen ikke bestått i mer enn to fag, kreves dokumentert begrunnelse fra skolen om at de har den faglige kompetansen som er nødvendig for å følge opplæring på neste nivå. Ovennevnte dokumentasjon innsendes på rådgiverskjema (legges på vilbli.no) Bedrifter kan tegne lærekontrakt med personer med flere fag som ikke er bestått, men gjøres ansvarlig for at teori kommer på plass før fagprøve avlegges

9 AN «Apropos» 16. mars – «Loddet er kastet» Oversikt over antall lærlinger fordelt på innbyggertall. Hvem er best i klassen og hvorfor? Er det: Samarbeid mellom regionalt opplæringskontor, bedrifter og skolen? Aksept i kommuneledelse? Arbeidslivets evne og vilje i de respektive kommuner til å ta i mot lærlinger og lærekandidater? Realitetsorientering av elevene – betydning av lavt fravær og interesse for faget vist gjennom greie karakterer? Kjennskap til og bruk av fleksible opplæringsløp og/eller alternative fag ? Utstrakt bruk av PTF??

10 LØPENDE LÆREKONTRAKTER - LÆRLINGER PER KOMMUNE - 24.02.2015 K.nrKommuneLærlingerInnbyggertall% inntak pr lærl 1804Bodø44450 0850,89 % 1805Narvik18518 7050,99 % 1811Bindal21 5030,13 % 1812Sømna102 0470,49 % 1813Brønnøy647 8970,81 % 1815Vega21 2230,16 % 1816Vevelstad24950,40 % 1818Herøy191 7331,10 % 1820Alstahaug1307 3941,76 % 1822Leirfjord162 1880,73 % 1824Vefsn18613 2861,40 % 1825Grane61 4650,41 % 1826Hattfjelldal31 5000,20 % 1827Dønna201 4201,41 % 1828Nesna121 9020,63 % 1832Hemnes264 5530,57 % 1833Rana29725 9431,14 % 1834Lurøy231 9011,21 % 1835Træna94891,84 % 1836Rødøy91 3050,69 % 1837Meløy1126 4911,73 % 1838Gildeskål162 0230,79 % 1839Beian61 0880,55 % 1840Saltdal424 6900,90 % 1841Fauske919 5560,95 % 1845Sørfold191 9870,96 % 1848Steigen232 5790,89 % 1849Hamarøy91 8200,49 % 1850Tysfjord152 0000,75 % 1851Lødingen92 2480,40 % 1852Tjeldsund51 3250,37 % 1853Evenes31 3910,22 % 1854Ballangen92 5910,35 % 1856Røst15660,18 % 1857Værøy47770,51 % 1859Flakstad91 3680,66 % 1860Vestvågøy16510 9971,50 % 1865Vågan1289 2231,39 % 1866Hadsel748 1120,91 % 1867Bø82 6420,30 % 1868Øksnes384 5620,83 % 1870Sortland18410 1291,82 % 1871Andøy514 9931,02 % 1874Moskenes61 1080,54 %

11

12 Læreplassøking - alternative lærefag som primærønske? Hvordan brukes lokalt næringsliv til å fortelle om tilbud som finnes i regionene? Hvordan vektlegges lærefagene som kan søkes ut fra Vg2? Gis det smakebiter fra øvrige lærefag i «vifta»? Hva med PtF? Får elevene god nok informasjon om videre muligheter, f.eks fagbrev nr 2?


Laste ned ppt "Foto: Bjørn Erik Olsen FAG-/NETTVERKSAMLING TIP 20. mars 2015 Marit Dalsvåg Ramskjell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google