Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2 3 Vi setter høye krav til oss selv Vi krever mye av andre Vi oppnår gode resultater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2 3 Vi setter høye krav til oss selv Vi krever mye av andre Vi oppnår gode resultater."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 2

3 3 Vi setter høye krav til oss selv Vi krever mye av andre Vi oppnår gode resultater

4 4 Vi respekterer hverandres meninger Vi gjør det som er besluttet Vi oppnår resultater gjennom samarbeid

5 5 Vi er stolte av skolen vår Vi trives sammen Vi er profesjonelle

6 6 ikke viste innsats gjennom å bruke tid på lekser ikke viste innsats gjennom å ta et skippertak ikke hadde ambisjoner om høyere utdanning hadde større fravær i tiende klasse var sosialt utenfor på skolen ikke var pliktoppfyllende hadde alvorlig avvikende atferd Forskning viser at sannsynligheten for å slutte økte sammenlignet med å bestå for ungdom som:

7 7 rask oppfølging av elever ved fravær økt involvering av foreldre kompetanseutvikling for bl.a. rådgivere og kontaktlærere informasjonsutveksling og samarbeid om utsatte elever mellom ungdomsskole og videregående skole fokus på å få til en god skolestart planlagte, alternative opplæringsløp som fører til kompetanse på lavere nivå enn fullt fagbrev alternative opplæringsarenaer Forskning utført av SINTEF på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet viser at vi får bedre resultater ved:

8 8 Sørumsand videregående skole har som målsetting at Skolen har tro på at tett og positiv oppfølging vil hjelpe elevene til å få mest mulig ut av sin skolegang. Skolen ønsker derfor å være «Tettere på» hver enkelt elev på en konstruktiv og hjelpende måte! 0,5 poeng positiv karakterutvikling 84,5% fullfører og består 95% tilstedeværelse 0 Nulltoleranse for mobbing 0,5 poeng positiv karakterutvikling 84,5% fullfører og består 95% tilstedeværelse 0 Nulltoleranse for mobbing

9 9 Forutsetning for å nå skolens mål er at vi: har felles holdninger og gjør det som er besluttet følger gjeldende rutiner har en ensartet konsekvensoppfølging i forhold til: fravær utvalgte punkter i ordensreglementet informasjonsinnhenting/kartlegging samarbeid med foresatte systematikk i oppfølgingen alternative opplæringsløp

10 Utdrag av tiltakslisten: Lærerne håndterer ”Tettere på” på lik måte Elevtjenesten (helsesøster, PPT, miljøarbeider og rådgivere) Bli-kjent-aktiviteter første skoleuke Informasjon til elevene Informasjon til foresatte 4 elevsamtaler i året, den første i løpet av de to første ukene Kartleggingsprøver i fellesfag, første 2 uker.

11 Utdrag fra tiltakslisten forts.: Lærerne drøfter hver enkelt elevs utvikling hele året Lærerne og ledelsen følger nøye med på utviklingen i karakterene og fraværet Ensartet konsekvensoppfølging, se neste ark.

12 12 Konsekvenser

13 13 Husregler – utvalgte punkter fra ordensreglementet

14 14 17.08.2011


Laste ned ppt "2 3 Vi setter høye krav til oss selv Vi krever mye av andre Vi oppnår gode resultater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google